Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Риск от бедност: Ето колко хора в ЕС са изложени, България не е последна

12 юни 2024, 14:50 часа • 1178 прочитания

Общо 94,6 милиона души в Европейския съюз, което се равнява на 21 процента от населението му, са били изложени на риск от бедност и социално изключване през 2023 г. Това сочат публикуваните днес нови данни на Евростат.

Делът все пак намалява в сравнение с 2022 г. Тогава в риск от бедност са били 95,3 млн. души или 22 на сто от жителите на ЕС.

Европейската статистическа агенция посочва, че на опасност от бедност и социално изключване са били изложени хората, които са били подложени на поне един от три социални риска. Били са изложени на риск от бедност, от тежки материални и социални лишения или са били част от домакинство с "много ниска икономическа активност". Това е домакинство, чийто представители в трудоспособна възраст са покрили 20 процента и по-малко от нормалния брой работни часове, отбелязва статистическата служба на ЕС.

Още: 11 навика, които ви обричат на бедност

Къде е България? 

България е на второ място сред страните от ЕС по дела на гражданите на страната, изложени на риск от бедност и социално изключване.

Румъния е страната от Евросъюза с най-висок дял на хората, които са били изложени на риск от бедност и социално изключване през 2023 г. (32 процента). Следват България (30 процента), Испания (27 процента) и Гърция (26 процента).

Още: Над 1/4 от българските деца са в риск от бедност

На другия полюс са Чехия (12 процента) и Словения (14 на сто), следвани от Финландия и Полша (по 16 процента).

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Новините днес