X
 
 

Инж. Пламен Павлов: Общинското предприятие на Елин Пелин спести сериозни средства

7549
Инж. Пламен Павлов: Общинското предприятие на Елин Пелин спести сериозни средства
Снимка: община Елин Пелин

Пламен Павлов е роден през 1981 г. в гр. Елин Пелин. Средното си образование завършва в Компютърен техникум по микропроцесорна техника в гр. Правец. През 2003 г. се дипломира като инженер със специалност "Разработване на полезни изкопаеми" в Минно-геоложки университет, а през 2012 г. придобива магистърска степен по "Технология на дървесината" в Лесотехнически университет, гр. София.

През годините работи като мениджър "Логистика, производство и оферти" в "МИМ България" АД с. Петково и мениджър "Търговия, логистика и транспорт" в "Монбат Рисайклинг" ЕАД гр. Монтана.

Инж. Павлов започва работа в общинската администрация през 2015 г. като главен експерт "ДМА, транспорт и логистика", а през август 2017 година печели конкурс за длъжността директор на ОП "Битово-комунални дейности Елин Пелин".

Инж. Павлов, Общинско предприятие "БКД-Елин Пелин" съществува вече повече от година. Каква е равносметката Ви дотук?

За изминалата година и половина от създаването си успяхме да развием почти всички от поверените ни комунални дейности и услуги на сто процента, което е свързано и с придобиване на доста сериозно количество техника и наемането на съответния човешки ресурс. В средата на 2017 година, започнахме успоредно да развиваме първите си няколко дейности, които бяха свързани с поддържането на зелени площи с обществено значение, както и дейности, свързани с поддръжката и изграждането на вертикална и хоризонтална пътна маркировка. При направените анализи, още след първите няколко месеци на извършената работа по тези дейности се видя, че изразходваните финансови средства са няколко пъти по-малко от средствата, които бихме дали, ако работата бъде изпълнена от външен подизпълнител. Със следващите комунални дейности, които започнахме да развиваме и също от направените анализи за тях се видя, че отново използваните средства са значително по-малко. С оглед на това мога да обобщя, че за тази една година и близо шест месеца и с придобиването на необходимата техника, Общинското предприятие „Битово-Комунални дейности“ успява да оправдае гласуваното му доверие.

Казахте, че изразходваните средства са значително по-малки. И веднага идва въпросът, дали не е за сметка на качеството?

Не мисля, че нашата работа е с по-ниско качество за сметка на количеството или за сметка на финансовия ресурс. Винаги се опитваме да подобряваме това, което извършваме, като си правим съответните изводи от допуснати грешки и от всички появили се фактори, свързани с дадена дейност.

Наскоро получихте нова техника, може ли да разкажете повече за нея?

Да, наскоро получихме една наистина доста сериозна по обем и количество техника. Но ще си позволя да ви отговоря малко по разширено на този въпрос. Преди около три години, г-н Симеонов, като кмет на община Елин Пелин, инициира идеята за създаване на общинско предприятие, което да поеме комуналните дейности на общината. Първоначално, идеята не беше приета от всички радушно, но с течение на времето успяхме да убедим всички за нуждата от такова предприятие. Мисля, че успяхме да покажем и докажем, че това е един наистина добър проект, който е единствено в полза на жителите и гостите на община Елин Пелин. И така, с добрата идея и обособяване на комуналните дейности и услуги, които да извършва Общинското предприятие, започна и предвиждането на необходимата му техника за тях. След анализи и множество проучвания стигнахме до извода, че най-рентабилно е техниката, която е необходима, трябва да бъде многофункционална и да се използва за повече от едно направление.

Обсъдиха Концептуален проект за околовръстен път на село гара Елин Пелин

Концептуален проект за изграждане на околовръстен път на село Гара Елин Пелин обсъждаха в общината днес, съобщиха от местната администр...

С оглед на това, така обособихме техниката, че през един период тя да бъде използвана, да кажем, за превоз на контейнери със строителни отпадъци и зелени отпадъци, а през друг - да бъде използвана за зимно поддържане. Друга част от многофункционалността на част от основната техника е камионите да се използват и с друг прикачен инвентар, като цистерна за миене на улици, машина за инжекционно запълване на дупки в пътни настилки, както и много, много други. Също така, многофункционалността позволява, буквално, сменянето на инвентарите (оборудването), да става от един с друг за около час. Количеството техника, която получихме, се състои от четири броя многофункционални, високо проходими камиони с мултилифт системи, два двуосни – 4х4 и два триосни – 6х4, един телескопичен челен товарач с товароносимост до 3 тона и стрела 12 м и друго прилежащото към него оборудване. Също така, придобихме и един брой чисто нов комбиниран багер-товарач и чисто нова машина за инжекционно запълване на дупки в пътни асфалтови настилки. Освен това получихме и друго оборудване за мултилифт камионите, което се състои от четири броя гребла с дължина 3м, четири броя система „ECON“ с мултифункционално приложение и вместимост от 6 куб.м и 9 куб.м, както и един брой цистерна за миене на улици с маркуч, помпа и дюзи комплект за тази дейност и вместимост от 6,5 куб.м. Засега, с тази изброена техника, можем да обезпечим напълно почети всичките ни поверени комунални дейности и услуги, които трябва да изпълняваме.

Казахте, че изразходваните финансови средства са значително по-малки при извършване на дейности от Вас. Можете ли да ни дадете някой конкретен пример?

Наистина, по всички дейности и услуги дотук, които извършваме, необходимите ни средства са значително по-малки, ако изпълнението им беше от страна на друг външен изпълнител, което от своя страна значително облекчава бюджета на общината. Конкретен и актуален пример, който мога да ви дам, е свързан със зимното поддържане на общинската пътна мрежа. През изминали години, община Елин Пелин е сключвала договори за зимно поддържане с фирми, на които им е заплащано на километър извършена работа. Ако за едно обработване на цялата общинска пътна мрежа, която е с дължина от 86,5 км, което включва снегопочистване и опесъчаване, са били необходими едни средства, като заплащането им при най-ниска цена от около 45 лв./км без ДДС за опесъчаване и от 10 лв./км без ДДС за снегопочистване, то за една обработка можете да сметнете, колко средства са били нужни. Разликата сега е, че разходите на Предприятието са свързани само с необходимите минерални материали – пясък и сол, режийните, разходите за заплати и без заложена планова печалба, което са значително по-малко необходими финансови средства. За ноември и декември 2018 г., както и за януари на 2019г., сме извършили общо 33 бр. пълни обработки по снегопочистване и 36 бр. пълни обработки по опесъчаване, като и за трите месеца всичките разходи на „БКД-Елин Пелин“ по тези дейности, свързани със зимното поддържане на общинската пътна мрежа, са около 100 000 лв. Оставям сами да си направите извода по отношение на ефективността от наша страна.

В клуб „Аз съм българче“ в Елин Пелин ще учат децата на любов към родината

От 20 януари 2019-та година, всяка трета неделя от месеца, община Елин Пелин организира провеждането на клуб „Аз съм българч...

Разликата е една доста сериозна сума.

Да, както ви споменах за всички дейности и услуги се получава спестяване на финансови средства от бюджета на община Елин Пелин, което във времето ще изплати инвестицията за направената техниката.

Какво предстои за Предприятието през 2019 г.?

Община Елин Пелин с амбициозен бюджет за 2019 г., вижте къде ще отидат средствата

Преди броени минути в Елин Пелин протече обсъждането на бюджет 2019 годинa, представен от кмета Ивайло Симеонов и общинска администраци...

За 2019 г., Предприятието е планувало да извърши голямо количество по обем работа по всичките си дейности. Главно ще се съсредоточим в ремонтни дейности по уличната и пътната мрежа на общината. За целта сме планували да си закупим малък валяк, за да можем да изпълняване още по голям обем работа по отстраняване на дефекти в пътни настилки, както и машина за полагане на пътна маркировка, с която да възстановим всички осови линии по главните улици в населените места и по пътищата от общинската пътна мрежа. Очакваме също да закупим приставка – „мулчер“ за регулярно поддържане на растителност покрай платната от пътната мрежа. По отношение на дейности, свързани с поддържането на зелените площи с обществено значение, също сме планували да подобрим количеството и качеството на работата си. Също така се надяваме, от средата на тази година, да започнем да генерираме сериозни приходи по предоставяне на услуги, свързани с извозване и депониране на строителни отпадъци, както и земни маси, както и био отпадъци, след обезпечаване с необходимите контейнери. Другото основно, което предстои, е сериозен ремонт на предоставеното ни неизползваемо училище в село Петково, което да служи за база.

Искам да ви благодаря за отделеното време и да ви пожелая всичко, което сте запланували да се случи през 2019г.

Аз също ви благодаря за отделеното внимание и искам да изкажа благодарността си към всички, общинската администрация на Община Елин Пелин в лицето на кмета на общината г-н Симеонов, както и на целия екип на Предприятието, защото без техния професионализъм и всеотдайност нямаше да постигнем тези успехи.

Още от СОФИЯ:

Кола се заби в оградата на бар на столичната ул. "Шишман", шофьорът избяга

Богата програма за меломаните на Международния джаз фестивал "Д-р Емил Илиев" в Самоков

Експерти обясниха как детските градини в Елин Пелин могат да получат европейско финансиране

Строят нова детска градина в столичния кв. “Стрелбище“

Гръмотевична буря спря тока в южни квартали на София

В защита на зеленината столичани изгониха багер (СНИМКИ)

Предлагат билетът за метрото да стане 2 лв., председателят на СОС отказва

Директори се оплакаха, че посещаемостта е спаднала под 50% откакто яслите са станали безплатни

Пожар в столичния кв. „Иван Вазов“

Обявена е нова природна забележителност – "Безденски извори"

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com