X
 
 

Трима са кандидатите за ректор на ВТУ, но има риск изборът да бъде опорочен

9536 0
photo of Трима са кандидатите за ректор на ВТУ, но има риск изборът да бъде опорочен
Снимка: www.uni-vt.bg
Три кандидатури бяха подадени днес за ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Те са нта проф. д-р на педагогическите науки Венка Кутева Цветкова, проф. д-р Мирослав Гълъбов и проф. д-р Христо Бонджолов (сегашният ректор - б. р.)

Изборите за ректор, за председател и зам.-председател на Общото събрание, за председател, зам.-председател и членове на Контролния съвет на ВТУ трябваше да се проведат на 20-ти май, но заради риск от провал, вероятно ще бъдат отсрочени за 10-ти юни. Окончателно това ще се реши в понеделник. Но такова е предложението на председателя на Централната избирателна комисия към Великотърновския университет доц. д-р Янка Тянкова.

А рискът от провал съществува, защото до този момент не са проведени избори за попълване на квотата на студентите и докторантите към университета. Общото събрание не може да взема законосъбразни решения без да е конституирана квотата на студентите и докторантите. 

Общото събрание се състои от: хабилитирани преподаватели на основен трудов договор – 70% нехабилитирани преподаватели – 12% представители на докторантите и студентите – 15%; администрация – 3%

Вчера е трябвало да се проведат избори за определяне на техни представители, но са били провалени.

Днес изтече срокът за подаване на кандидатури за участие в ръководните органи на университета, изтеглени са жребиите, изготвен е графикът за провеждане на предизборна кампания.

За проблемите, свързани с изборите във ВТУ, Actualno.com разговаря с председателя на ЦИК доц. д-р Янка Тянкова. Междувременно бе публикувано становище на Студентския съвет, според което изборите вече са опорочени.

Г-жо Тянкова, изтече срокът за подаване на заявления за участие в ръководните органи на Великотърновския университет. Кои са кандидатурите за ректор?

Три са кандидатурите за ректор. Те са съответно на проф. д-р на педагогическите науки Венка Кутева Цветкова, проф. д-р Мирослав Гълъбов и проф. д-р Христо Бонджолов (сегашният ректор - б. р.).

Приключи ли подаването на кандидатури за Общото събрание и Контролния съвет?

Приключиха всички. Подадоха се заявленията за председател и зам.-председател на Общото събрание, които са екипни. По реда на тяхното постъпване са следните: проф. д-р на изкуствата Антоанета Анчева с проф. д-р на науките Живка Златева; проф. д-р на педагогическите науки Пламен Легкоступ с  доц. д-р Маринела Агаларева; на доц. д-р Борис Желев с доц. д-р Олег Александров. За Контролния съвет няма изисквания кандидатурите да са екипни. Постъпиха отделни заявления. Те са на проф.д-р Румен Янков - за председател на КС, доц. д-р Людмила Малева - за член на КС, Илко Красимиров Кръстев, студент в трети курс - за член на КС, проф. д-р на науките Мариета Ботева - за член на КС, доц. д-р Наталия Пенева - за член на КС, проф. д-р на икономическите науки Карин Фахир Наама - за член на КС, доц. д-р Иван Узунов - за член на КС, и на проф. Димитър Давидов - за зам.-председател на КС.

В какъв срок Студентският съвет трябва да определи своите представители в Общото събрание?

Студентският съвет, който отдавна е в просрочие, трябваше до днес да избрали техните представители в Общото събрание, не го направиха. Бойкотираха вчера изборите. Към днешна дата не са насрочили нови избори, поради което ЦИК взе решение да предложи вариант на Академичния съвет, за да се излезе от това безизходно положение. Ако те не обявят в срок най-късно до 8-9 май 2019 г, това да направи ЦИК, която само ще насрочи и ще организира изборите, но няма ги провежда, защото не може да иззема правомощия на студентите и докторантите.

Като казахте "бойкотираха", какво имахте предвид?

Те от февруари месец отказват всякакви комуникации с ЦИК, отказват да представят график за провеждането на изборите. Отказват да представят списък на студентската избирателна комисия. Отказват да провеждат избори. Същото заявява и председателят на Студентския съвет пред Академичния съвет. Тоест, от февруари досега бойкотират изборите съвсем целенасочено и тенденциозно. Това показват и крайните резултати.

А целенесочено защо?

Искат да се провали Общото събрание и то да не може да взема решения. То не може да се конституира без квотата на студентите и докторантите законосъобразно. Съответно единственият вариант по Закона за висшето образование е служебен ректор, който да организира изборите.

Вашите правомощия стигат дотам да създадете график и да насрочите и организирате изборите, така ли?

Да. Това ще направя и ще внеса предложение в понеделник на извънредното заседание на Академичния съвет. В крайна сметка в правомощията на Академичния съвет е да вземе решение. Във всички случаи датата за Общото събрание по решение на ЦИК трябва да се отложи за 10-ти юни, за да бъде законосъобразно свикано.

Тоест, изборът няма да се проведе на 20-ти май, както беше досега предвидено?

Да, но окончателното решение ще е на Академичния съвет. Моето становище е, че за да се проведе законосъобразен избор и да се спази 30-дневния срок от обявяване на окончателния списък, трябва да се отложи свикването му.

От Студентския съвет внесли ли са в ЦИК писмено становище относно изборите за квотата им?

Те отказват да изложат каквото и да е становище както в Академичния съвет, така и в ЦИК. Днес на извънредното заседание на ЦИК точка втора беше "Представяне на становище от представителя на студентите и докторантите", който всъщност се оказа, че е председател на студентската избирателна комисия относно провалените избори. Той заяви, че отказа категорично да изложи становище, отказва да вземе отношение. Просто нищо. Аз лично не разбирам в какво се изразява студентската автономия - в безхаберие, в бойкотиране на мероприятия, в сриване имиджа на Великотърновския университет, в създаване на изкуствени сензации, в превръщане на ЦИК в един орган, който се поставя в безизходно положение да не знае какъв вариант да предложи, без никакви аргументи. Нито писмени, нито устни обяснения са давани за нуждите на протокола. Ние не държим да са писмени, а да се впише в протокола какво е тяхното становище и какво ще правят те оттук-нататък. Защото аз не знаех до вчера кой е председателя на студентската избирателна комисия. А той е Димитър Димитров - студент по право в 4-ти курс. Вчера отидох преди началото на изборния ден, за да ги уведомя във връзка с полученото писмо от министъра на образованието и науката, че те са длъжни вече и нямат основания да казват, че няма да проведат изборите. Тогава видях кои са всъщност в студентската избирателна комисия. До този момент не ни се предоставя такава информация, а са длъжни.

Вие не сте за пръв път председател на избирателната комисия, подобен случай имали ли сте?

Не.

Вашата теория защо се случва това - за да се стигне до служебно назначаване на ректор ли?

Явно има някакъв интерес, аз не знам чий е и какъв е.

Какви средства и механизми могат да ползват в предизборната си кампания кандидатите да участват в ръководните органи на университета?

Те имат гласуван график. За тях няма проблем. От 7-ми май съгласно днес изтегления жребий те ще си проведат предизборните срещи, ще си изложат концепциите, ще си направят срещи с избирателите. За тях графикът не се променя.   

А ето какво написаха от Студентския съвет преди минути във Фейсбук (без редакторска намеса):

Уважаеми колеги,
Понеже вземат връх всякакви спекулации относно вчерашните избори, считаме, че сме длъжни да Ви отговорим официално.

В Процедурните правила за работата на Студентската избирателна комисия е записано в чл. 6 ал. 4, че изборите се провеждат в Аулата на университета, но с решение на Председателството могат да се разкрият секции и в други сгради на университета.

Председателството на Студентски съвет е взело решение да разкрие секции във Факултета по изобразително изкуство, Пети и Четвърти корпуси, както и в колежа в гр. Плевен. Решението е продиктувано от нуждата студентите от всички основни структури в университета да мога да упражнят правото си на глас, каквото е изискването на Закона за висше образование. Водени от тези си мотиви поискахме от ректора на университета да ни разреши достъп до съотвените зали в корпусите. Ректорът на унивеситета е поставил своята резолюция „Да“ върху нашата докладна, което за нас означава, че имаме възможност да разположим секции. В друга докладна, която ние вече публикувахме, ректорът отказа служебен транспорт за комисията, която трябваше да проведе избора в гр. Плевен.

 

ВМРО: Ректорът на ВТУ гази законите на страната под покровителството на управляващите

„Репресии, уволнения, заплаха, изключване на студенти, несъгласие със смяната на ръководството – това не е университет в Се...


Вчера, 18 април 2019г. в девет часа сутринта Председателят на Студентски съвет г-н Иван Маринов беше привикан в кабинета на Ректора, където му беше заявено, че изборите ще бъдат проведени само и единствено в аулата на университета. Студентската избирателна комисия в Четвърти корпус не беше допусната до зала 305 и комисията беше изгонена от охраната. В зала 214 в Пети корпус, където трябваше да се проведат изборите, представител на университета заплаши председателя на комисията, че ако не запечата залата, ще има лични последици за него. След отказ от страна на комисията да излезе, беше попречено започването на изборния ден. Служителите на университета обясняваха техните действия с устна заповед на ректора. Въпреки, че им показахме писмената резолюция на ректора, те настояха за прекратяването на изборния ден в тези секции. 
Малко преди започването на изборния ден, Председателят на Централната избирателна комисия влезе в Аулата на университета и заплаши студентите, че ако не се съобразят с писмо на министъра, ще има заведено дело от нея срещу членовете на комисията. Писмо, с което се запознахме чрез ФБ страницата на университета, но не е входирано до момента към Студентски съвет. Председателят на комисията донесе писмо, което е с изходящ номер от Централната избирателна комисия, въпреки, че Комисията не е заседавала и приемала тези текстове, които грубо нарушават дори и препоръките в споменатото писмо. Министърът на образованието ясно казва, че единствено от компетенцията на Студентски съвет е да реши по какъв начин да организира избора си.

 

 


С оглед на гореизложената ситуация, в която студентите в най-големите факултети в университета и студентите в колежа в гр. Плевен не могат да упражнят правото си на вот, Студентската избирателна комисия обяви изборите за опорочени и бе принудена да спре изборния ден.


Всичко това доведе до преднамерено търсения резултат – груба намеса в автономията на студентите, олицетворение на която е Студентски съвет. Днес, на свое заседание ЦИК на ВТУ е взела решение да проведе нови избори за Студентски съвет. Заявяваме категорично – ЦИК на ВТУ няма такива правомощия! Всички избори, свързани със студентското представителство в ръководните органи на ВТУ, се организират само и единствено от Студентски съвет. ЦИК има право единствено на указания и препоръки, но не и да организира, ръководи или провежда студентски избори.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 1 от 5. Гласували общо: 1 потребители