Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Работодателите в България продължават да плащат все повече за труд

21 юни 2024, 13:48 часа • 17618 прочитания

Разходите на работодателите в България за труд продължават да нарастват през първото тримесечие на 2024 г. Това показват предварителните данни на НСИ за периода. Спрямо януари-март 2023 г. те са се повишили с 15,8%.

Повишението е по-високо от отчетеното през последното тримесечие на 2023 г., когато общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица растат с 11,7% на годишна база.

ОЩЕ: България е втора в ЕС по ръст на разходите за заплати

Разходите за възнаграждение за 1 отработен час се увеличават с 15,8%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 15,9%.

Графика: НСИ

В индустрията увеличението е с 13,9%, в услугите – с 16,3%, а в строителството – с 19,3%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Други дейности“ – с 20,8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 20,6%, и „Строителство“ – с,19,3%.

ОЩЕ: България е единствената в ЕС със заплати от под 10 евро на час

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 22,1% за „Други дейности“ до 10,9% за „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

 

Антоанета Начева
Антоанета Начева Отговорен редактор
Новините днес