X
 
 

Ето какво от обещаното изпълни и какво не успя за четири години управлението на Асеновград

5157 0
Ето какво от обещаното изпълни и какво не успя за четири години управлението на Асеновград
Снимка: Actualno.com/Атанаска Маркова
"Финансовата стабилност бе непрекъснато следвана политика в управлението на община Асеновград и през 2018 г., въпреки че не липсваха предизвикателства, предвид изпълнението на големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране." Така започва Годишният отчет, за който са изписани 48 страници, за изпълнение на програмата за управление за 2018 г. на община Асеновград за мандат 2015 г. - 2019 г. Според документа, доказателство за воденето на правилна финансова политика е постигнатото ниво на събираемост на местните данъци, което е по-високо от осреднената такава за всички общини. Никъде в доклада, обаче, не се посочва откъде е изведена или публикувана тази статистика.

Ето какво още е описано в отчета. През 2016 г. община Асеновград започна изпълнението на проекта за Воден цикъл в града, като бе изградена и пречиствателна станция. Две години по-късно, то все още не е приключило цялостно, а към момента не е заработило и съоръжението за пречистване на отпадните води. През 2018 г. продължи изпълнението на различни социални проекти по оперативни програми, осигуряващи европейско финансиране. Като пример за такива се посочват "Приеми ме", "Център за ранно детско развитие-Асеновград", "Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в община Асеновград" и други. През миналата година в общината стартираха реалните ремонтни дейности по едни от най-големите проекти, фокусирани върху подобряването на градската среда, образователната, културната и социалната инфраструктура. Сред тях е "Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград".

Крие ли нарочно община Асеновград информация от обществено значение?

Община Асеновград закупува терен, подготвяйки го за изграждане на стадион, в село Нови Извор. Запитвайки градската управа за повече под...

По програмата за енергийна ефективност са санирани 28 сгради. За младежите бе изпълнен проект "Обновяване на зона за отдих и скейтборд в района на Градски плувен басейн". В населените места на територията на община Асеновград са извършени ремонти на улици - асфалтиране, баластриране и подмяна на нови тротоарни настилки. През 2018 г. за екология и околна среда се изпълниха поредица от комплексни дейности, целящи обхватното комунално обслужване на домакинства, обществени места, бизнес и градска инфраструктура за отдих. В този смисъл, разходът за сметосъбиране, сметоизвозване, ръчно метене, почистване на нерегламентирани сметища за град Асеновград и кварталите Долни Воден и Горни Воден през миналата година е близо 1 600 000 лева. Същата услуга в кметствата на общината струва над 321 000 лева.

Похарчените средства за снегопочистване в града само през 2018 г. възлизат на около 25 400 лева, а по кметствата - близо 85 500 лева. За доставка на растителност са усвоени повече от 52 000 лева, а за паркова архитектура - приблизително 36 000 лева. Обезпечаване на дейностите по дезинсекция, дезинфекция и дезакаризация на територията на общината е струвало на бюджета за 2018 г. около 23 000 лева, а сметките за вода са в размер на близо 20 000 лева. За изработване на указателни табели и за екологични мероприятия и мерки Общинска администрация е похарчила близо 5 000 лева. По мерки за улов на кучета на територията на общината през миналата година са ползвани малко над 5 200 лева.

През 2018 г. започна и изграждането на компостираща инсталация. Приходите от цялостната дейност на Дейност "Инспекторат, паркинги и гаражи", пък за предходните 12 месеца възлизат на над 205 000 лева, а разходите са близо 200 000 лева. Постъпленията от SMS-паркиране за годината са в размер на около 8 000 лева, спрямо предходният период, когато са били на стойност близка до 4 000 лева. Приходите от глоби по сметка и по каса през отчетния период са в размер на 8 610 лева, спрямо 2017 г., когато са били малко под 8 000 лева. През 2018 г. от общинска администрация са извършени близо 80 000 броя услуги за граждани и фирми. От тях над 23 000 са били платени и повече от 56 000 - безплатни. През изминалата година община Асеновград бе успешно присъединена чрез своята документооборотна система към Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС). По този начин се постигна преустановяване на хартиен обмен на документи между органите на държавната и местната администрации и предприятия.

От септември 2012 г. до края на декември 2018 г. са одобрени общо 106 заявления, подадени от семейства с репродуктивни проблеми и двойки, живеещи на семейни начала, а отпуснатите финансови средства за целта са в общ размер на близо 200 000 лева. До момента чрез "ин витро" процедури са родени общо 29 бебета в община Асеновград. Само за 2018 г. са обработени 88 заявления за отпускане на еднократна социална помощ на нуждаещи се асеновградчани. За 74 от тях, с решение на Общински съвет, са отделени близо 80 000 лева. Помощите са насочени за решаване на тежки социално-битови проблеми, за възстановяване на щети от пожар, за обезпечаване на здравни потребности и наемане на лица, които да полагат грижи за нуждаещите се. В отчета се описват и успехите на асеновградските спортисти. През миналата година общината е привлякла и реализирала инвестиране в нови видове туризъм. Приходите от ОП "Туризъм" за 2018 г. възлизат на близо 320 000 лева, а разходите - на малко над 272 000 лева, като са похарчени и около 34 500 лева за закупуване на стока.

БСП се оплаква от фалшификация на изборите за кмет в Галиче

Представители на БСП в секционна избирателна комисия в скандалното село Галиче установиха направени фалшификации в протокол от вчерашн...

Справка с Програмата за управление за мандат 2015 г. - 2019 г. на настоящото местно ръководство, която може да разгледате ТУК, предложена на асеновградчани в предизборната кампания за последните местни избори, показва, че освен финансова стабилност и запазване на "политиката без задължения", е обещано и изграждането на два парка за отдих и спорт. В противоречие с "политиката без задължения", към момента, общината е длъжник с над 16 000 000 лева, а обновление или изграждане на нови паркови пространства не се е осъществило.

Досега не е реализиран и планът за закриване на Домът за възрастни с физически увреждания, чието име само бе сменено, и съответно - не са изградени обещаните три други центъра за настаняване от семеен тип за възрастни с физически увреждания. На хартия остана и създаването на закрит плувен басейн и зала за тенис на маса и снукар, както и цялостното реновиране на стадион "Шипка" и на спортна зала "Асеновец". В още едно противоречие на случващото се към днешна дата и нарочният ограничен достъп до информация, неотговаряйки на граждански и журналистически запитвания, в управленската предизборна програма, обявена преди близо четири години, е обещано "публичност и прозрачност в дейността на общинска администрация".

Въпреки последното, Годишният отчет за 2018 г. за изпълнение на Програмата за управление на община Асеновград за мандат 2015 г. - 2019 г. не бе публично оповестен, нито подложен на обществено обсъждане. Той ще бъде предложен за евентуална дискусия и приемане на вниманието на общинските съветници утре (27.02.19 г.) - по време на обичайното им месечно редовно заседание.

Коментар на автора: Все пак да не забравяме, че има още няколко месеца до края на мандата на това общинско ръководство, начело с доктор Емил Караиванов, като кмет, в които биха могли да бъдат изпълнени нереализираните до момента проекти.

Мълчание на община Асеновград за свлачище или знае ли кметът Караиванов как работят служителите му?

Пореден отговор на запитване от страна на Actualno.com се изгуби някъде по трасето из кулоарите на община Асеновград. Още преди три мес...

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
Последно в Актуално