X
 
 

Парламентът прие промени в Закона за обществените поръчки на първо четене

674 0
Парламентът прие промени в Закона за обществените поръчки на първо четене
Снимка: Actualno.com/Тодор Маргаритов
Народното събрание прие промени в Закона за обществените поръчки на първо четене.

Със законопроекта се предлага промяна, с която се допуска разпоредител от по-висока степен, а не само първостепенен, да възлага поръчки за нужди на негови разпоредители с бюджет от по-ниска степен.

Архитекти искат промяна в Закона за обществените поръчки, създавал корупция

Законът за обществените поръчки трябва да бъде променен, тъй като често генерира злоупотреби и корупция. Това заявиха на пресконференци...

Правят се и промени свързани с начина за изчисляване на прогнозната стойност. Промяната е продиктувана от установени в практиката затруднения на възложителите относно обхвата и приложимостта ѝ спрямо различните режими на възлагане, както и по отношение момента на определяне на прогнозната стойност.

Съществени изменения са предложени в нормативната уредба на квалификационните системи, използвани от секторните възложители.

Допълнени и прецизирани са правилата за създаване и действие на квалификационната система, както и за ползването на такава, създадена от друг възложител. Регламентира се начинът за възлагане на конкретните поръчки чрез квалификационна система и динамична система за покупки - с решение на възложителя, което подлежи на обжалване.

В законопроекта са предложени изменения, които се отнасят до прецизиране на разпоредбите относно вътрешното (in-house) възлагане. Допълнено е едно от условията за неговото прилагане, свързано с наличието на пряко частно капиталово участие в контролираното юридическо лице.

Мярката срещу злоупотреба с жалби по обществени поръчки не действа

Съвсем крехко и лесно преодолимо се оказа въведеното преди половин година задължение на жалбоподателите да доказват качеството си на за...

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители