X
 
 

Пречиствателна станция за питейни води ще строи „ВиК“ в Шумен за над 25 млн. лв.

4302 0
Пречиствателна станция за питейни води ще строи „ВиК“ в Шумен за над 25 млн. лв.
Снимка: ВиК - Шумен
Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) ще строи „ВиК“ ЕООД – Шумен, с прогнозна стойност над почти 25,4 млн. лв. с ДДС (сумата без ДДС е 21,1 млн. лв.).

Съоръжението ще работи с 450 литра в секунда при нормален режим, съответно 600 литра в секунда при форсиран режим. Предвиден е за изграждане и заустващ колектор на технологичните отпадъчни води с дължина 945,84 метра, кабелно захранване и нов трафопост.

Избраният за изграждането на ПСПВ терен е с площ 9,697 декара, с трайно предназначение „урбанизирана територия“. Той е общинска собственост.  

Предвидено е да се разруши едно хале с приземен етаж и една четириетажна сграда със сутерен в общо дворно място, което граничи с улица  “Свилен Русев“, като най-близките обитаеми сгради са на 20 м разстояние.

Суровата вода, подлежаща на пречистване в станцията, трябва да се доставя чрез съществуващ стоманен тръбопровод, преминаващ в непосредствена близост до площадката на пречиствателната станция. Водата в него се подава помпажно от съществуващата помпена станция "1300 години България“.  

Проектът ще се финансира със средства от Оперативна програма „Околна среда“. Оферти ще се приемат до 3-ти януари и ще се отварят на 6-ти януари 2020 г.

Actualno.com

Етикети: