X
 
 

Почти 950 000 лв. са приходите на община Асеновград от наем на имущество

807 0
photo of Почти 950 000 лв. са приходите на община Асеновград от наем на имущество
Снимка: Actualno.com/Теодора Димитрова
Почти 950 000 лева са приходите от наем на имущество, постъпили в бюджета на община Асеновград за 2018 г. Близо 380 000 лева от тях са постъпили от ползвателите на общинския пазар, търговския център и плувния басейн.

Най-нисък е размерът на постъпленията от наем на обектите в Търговския център. Причина за това е лошото състояние, в което се намира той. Към края на 2017 г. наетите клетки там бяха 56 броя, а към момента са почти наполовина по-малко - 34.

100 000 българи у нас се издържат от наеми

Все повече българи декларират все по-солидни доходи от наем. Това показват данните на приходната агенция след края на данъчната кампани...

Събраните приходи от наем към края на ноември миналата година възлизаха на малко над 102 000 лева, а разходите за поддържането му за същия период достигнаха над 105 000 лева. Поради всички тези причини е планиран основен ремонт на Търговския център. Заради това, ще се наложи той да остане затворен за няколко месеца.

През 2018 г. изтече 10-годишният срок на голяма част от обектите, намиращи се на и в Търговския център и на общинския пазар. Проведени бяха 63 търга, в резултат на които се подписаха 53 нови договора, сключени с наематели на първоначална наемна цена. Това, от своя страна е довело до намаляване приходите от наеми, като намалението за година е в размер на близо 5 000 лева. През 2018 г. приходите от управлението  на Градския плувен басейн възлизат на повече от 65 000 лева. Тази сума включва наем, такса за търговия на открито, продажба на месечни абонаментни карти и единични посещения.

Приходите за миналата година от наеми на общински жилища възлизат на около 70 000 лева, което е с близо 4 000 лева по-малко от приходите, постъпили в общинския бюджет през 2017 г. Като причина за намалелите приходи се посочва продажбата на пет общински жилища. Те бяха закупени от наемателите си на обща финансова стойност 130 100 лева.

Приходите от наем на нежилищни имоти за миналата година са в размер на около 550 000 лева, което е с близо 30 000 лева повече от постъпленията за 2017 г. За отчетния период са събрани над 10 000 лева обезщетения по прекратени договори за нежилищни имоти и малко над 600 лева лихви за просрочие по договори за отдадени под наем общински жилища.

Освобождават педагозите от осигуровки върху разходите за транспорт и наем

Педагогическите специалисти, които работят извън населеното място по местоживеене, няма да дължат осигурителни вноски за възстановените...

През последните години се наблюдава завишен интерес, от страна на населението, към земеделските земи, отчитат от община Асеновград. От сключените за отдадени под наем земи от общинския поземлен фонд през 2018 г. в общинската хазна са постъпили близо 125 000 лева. Освен на помещения, обекти и терени, общината е собственик и на 29 язовира, разположени на територията на различни землища. От тях през миналата година в бюджета са постъпили около 44 000 лева.

Друг способ за стопанисване на общинско имущество е концесията. През 2018 г. по действащи концесионни договори в бюджета на община Асеновград са постъпили над 200 000 лева, което е с около 41 000 лева от постъпленията през 2017 г. През изминалата година общинска администрация проведе 34 търга за продажба на общинско имущество, в резултат  на което се подписаха 19 договора, а общият брой на разпоредителните сделки е 48. Приходите от тях са на обща стойност близо 250 000 лева, което е с над 1 000 000 лева повече от постъпленията през 2017 г. Причината за това е продажбата на два големи имота в ПЗ Изток, чиято обща стойност надвишава 1 500 000 лева, обясняват от местното управление.

Над 280 000 лева са постъпленията в хазната на община Асеновград от продажба на сгради. Приходите от продадени земи с отстъпено и реализирано право на строеж по заявления на граждани са в размер на близо 85 000 лева. Близо 1 700 000 лева са постъпленията от продажба на други общински земи.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
Последно в Актуално