Докато институциите спорят за варненска болница, тя спечели 7 милиона лева

15938
Докато институциите спорят за варненска болница, тя спечели 7 милиона лева
Снимка: УМБАЛ "Св. Марина" - Варна

Докато институциите вадят напълно противоречиви становища за УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна – дали правилно е възложила ин-хаус процедури за 358 милиона на своя дъщерна фирма, болницата си спести на себе си и на държавата 7 милиона лева.

На практика тя е възложила на „Света Марина Фарма“ ЕООД шест поръчки на обща стойност 357 999 997 лв. с ДДС. Диагностично-консултативният й център – друга нейна дъщерна фирма, пък й е възложила пет поръчки за общо 344 997 лв.

Агенцията за държавен финансов контрол (АДФИ) е проверила две от процедурите на обща стойност 230 милиона лв. с ДДС, възложени от болницата на „Света Марина Фарма“ ЕООД. Дружеството е еднолична нейна собственост, създадено е през 2018 г. с предмет на дейност търговия на едро и дребно с лекарства и фармацевтични продукти, медицински материали, консумативи и медицински изделия, медицинска техника и апаратура. Още: УМБАЛ “Света Марина“ – Варна поема основната тежест на COVID кризата в североизточна България

Двете проверени процедури са за организация и извършване на доставка на лекарствени продукти и медицински изделия. Още: Екипи на три болници и ВВС спасиха живота на 7-годишно дете

Констатацията на АДФИ е, че са изпълнени всички условия на Закона за обществените поръчки по изключение да се възложи вътрешна (in-house) процедура: Първо, възложителят упражнява върху „Света Марина Фарма“ контрол, аналогичен на този, който болничното заведение упражнява върху собствените си структури; Второ, в капитала на „Света Марина Фарма“ няма участие на частни субекти; Трето, оборотът й за последните три приключили финансови години спрямо общия оборот, реализиран от дъщерната фирма в този период, е приблизително 100% при изпълнение на дейности за УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД и ДКЦ „Света Марина“. Още: Момиченцето в кома от Варна е било системно малтретирано

С оглед на събраните и анализирани документи, относими към задачата на финансовата инспекция, при възлагането на 03.10.2023 г. на двата договора от страна на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, като публичен възложител, законосъобразно е приложено изключението от приложното поле на Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 14, ал. 1, т. 5 от закона. В периода от сключване на договорите – 03.10.2023 г. до момента на извършване на финансовата инспекция, не са установени превъзлагания по предмета на договорите от „Света Марина Фарма“ ЕООД“, установява АДФИ.

Противоположно е становището на Агенцията за обществени поръчки (АОП). Тя го е давала два пъти – веднъж през декември м. г., и по-рано – през юни 2019-та.

От АОП смятат, че третото условие на Закона не е изпълнено.

Що се отнася до дейността на дъщерното дружество, от писмото е видно, че то извършва търговия на едно и дребно с лекарства, медицински материали, консумативи, търговско представителство и посредничество, консултантски дейности и т.н. Липсва обаче информация за вида на дейностите, които извършва за възложителят и за контролираните от него лица и какъв процент обхващат спрямо общия оборот на дъщерното дружество, като съотношението следва да е изчислено съобразно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 или ал. 3 от ППЗОП. Също така, не е изяснено и дали контролираното дружество може да изпълни самостоятелно предмета на договора. Предвид горното, считаме че възложителят не е доказал всички условия за законосъобразното прилагане на така нар. вътрешно (in-house) възлагане“, е категоричното мнение на Георги Николов - изпълнителен директор на АОП.

Според него, ако „Света Марина Фарма“ ЕООД ще действа като посредник и вместо възложителя ще избере доставчик на необходимата апаратура, то възлагането на тази дейност би трябвало да се осъществи по правилата на ЗОП, а не по изключенията.

Наред с това, ако дъщерното дружество е търговски представител на определено оборудване и единствен изпълнител на доставката на медицинската апаратура, то в зависимост от стойността на поръчката сключването на договора следва да се осъществи след провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, респ. пряко договаряне или чрез покана до определени лица. МБАЛ „Света Марина“ ЕАД има задължението да обоснове наличието на предпоставките за законосъобразното прилагане на съответното основание. Независимо дали дъщерното дружество ще действа като посредник, или е единствен възможен изпълнител, позоваването на изключението за така нар. вътрешно (in-house) възлагане в тези хипотези не е приложимо“, счита шефът на Агенцията за обществени поръчки.

Истинската проверка обаче на въпроса дали това дружество има собствен капацитет да изпълни поръчките е ако хипотетично бъде поставено в ситуация да кандидатства по правилата на ЗОП за изпълнител на поръчка пред който и да е друг възложител.

Видно е, че то изпълнява абсолютно всички изисквания да участва във възлагането на обществени поръчки за доставка на лекарства, медицински изделия и консумативи. Разполага с нужния персонал – 15 души, притежава необходимото разрешение от Изпълнителната агенция по лекарствата за търговия на едро с лекарствени продукти и медицински изделия. Тоест, има пълно право да организира пълноценно и самостоятелно този процес в полза както на всеки друг възложител, така и на своето дружество майка – УМБАЛ „Св. Марина“.

Законът не е поставил условие само на производители да извършват услуга или доставка, каквито са доставките на лекарства, медицински изделия и консумативи. Такава възможност е дадена на всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, когато те имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.

С този казус се е занимавал на първото си заседание през март месец и специално създаденият Експертен консултативен съвет по обществените поръчки към министъра на финансите.

По искане на министъра на финансите Асен Василев в първото заседание беше разгледан казус, при който две администрации в системата на Министерството на финансите – Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), се произнасят противоречиво по законосъобразността на обществена поръчка за доставка на стоки на значителна стойност за болница „Св. Марина“.

При нея поръчката с прилагане на ин хаус процедурата се възлага на субект, който не е производител на стоките, предмет на доставка. Тоест изпълнителят няма капацитет сам да изпълни обществената поръчка. Обсъдено беше отговаря ли конкретната поръчка на изискуемите условия за законосъобразно прилагане на изключенията при ин хаус възлагане по чл. 14 от ЗОП.

Членовете на Съвета се запознаха с практиката на Сметната палата в изразеното писмено становище на институцията по разглеждания въпрос. Представени бяха становища и експертно бяха обсъдени и практиките на АОП, АДФИ, МФ и ИА ОСЕС. Мнозинството от членовете на Съвета се обединиха около становището, че не е допустимо възлагане на доставка на стоки при условията на вътрешно ин хаус възлагане на изпълнител, който не е производител на стоките, предмет на доставката, и няма капацитет самостоятелно да изпълни обществената поръчка. Същата позиция изразява и Сметната палата в тяхното становище“, се сочи в прессъобщение на МФ.

От самата УМБАЛ „Св. Марина“ отчитат за 2023 г. като един от безспорните положителни резултати в модела си на управление именно въвеждането на ин хаус процедурите за възлагане на обществени поръчки чрез дъщерното й дружество. 

„УМБАЛ „Света Марина“ успя да докаже, че ин хаус възлагането не е само нарицателно за вероятни нарушения при разходването на публичен ресурс, а напротив, може да бъде в полза на държавния бюджет, на възложителя и на всички участници в обществените поръчки. Дейността на дъщерното дружество на УМБАЛ „Света Марина“ е пример и образец за прилагане на добрите, утвърдени в годините европейски практики по прилагане на нормативните изисквания за възлагане на обществени поръчки чрез ин хаус процедури.

Целесъобразността, законосъобразността и икономическата ефективност от дейността на дъщерното дружество „Света Марина Фарма“ ЕООД се потвърждават от постигнатия за поредна година положителен финансов резултат, от констатациите на Агенция за държавна финансова инспекция, обективирани в Доклад № ДИД7-ВН-192023/15.01.2024 г. от извършената финансова инспекция относно законосъобразното прилагане на Закона за обществените поръчки при сключването на договорите за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, обект на проверката и относно спестените на бюджета на НЗОК средства само за лекарства в размер на 6 918 635 лв. за периода от 01.01.2020 г. – 20.12.2023 г.

Чрез далновидно организиране на дейността си УМБАЛ „Света Марина“ - Варна не само е спестило разходването на публични средства от НЗОК на стойност 6 918 635 лв., но е и обезпечило своевременната доставка на всички лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за оказването на болнична медицинска помощ на своите пациенти“, се сочи в болничния отчет.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

Отново няма нови случаи на Ковид за денонощие, ръст на отчетените излекувани

Коронавирусът в България: Без нови отчетени заразени за денонощие

Ангел Кунчев: Няма нови смъртни случаи от коклюш

Отново 2 са новите случаи на коронавирус за денонощие

Новите случаи на коронавирус намаляват, в 26 области няма открити заразени

Здравният министър уволни директора на болница "Лозенец"

Изписват утре младежът, пострадал от мълния в столицата

Пари за Националната детска болница ще има, увери експерт

Ръст в броя на новите случаи на коронавирус у нас за денонощие

В началото на 2025 г. става ясно как ще изглежда Националната детска болница

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Здравеопазване