Над 50 свободни работни места в Кюстендил

5103
Над 50 свободни работни места в Кюстендил
Снимка: actualno.com
Тази седмица Агенцията по заетостта представи свободните работни места в Дирекция “Бюро по труда“ - Кюстендил. Десет са обявените свободни позиции за висшисти, а за хората със средно и основно образование има повече от 40 възможности.

Сред тях е “Старши счетоводител“, като от кандидатите се изисква средно професионално образование, работа с компютър и предишен опит. Търсят се още “Социален терапевт“, “Радоиводещ“ и “Оператор на автоматизирани машини“, за които е достатъчно отново средно образование. За хората с основно образование обявените позиции са “Служител, отдел деликатеси“, “Аранжор- касиер“, “Обслужващ работник, промишлено производство“ и други.

Концерт в Кюстендил за Международния ден на хората с увреждания

В понеделник- 3-ти декември, от 13:00 часа в Голямата зала на читалище „Братство 1869” ще се проведе празничен  концер...

Обявените свободни работни места за висшистите са в няколко направления. За правистите в Кюстендил е обявена позицията - “Юристконсулт“. Свободни работни места има за учител по химия, счетоводител, ветеринарен лекар. В областта на електротехниката, висше образование се изисква за позициите “Инженер, електрически машини и апарати“ и “Инженер, индустриални машини и системи“. Повече информация за работните места, можете да получите в Дирекция “Бюро по труда„ - Кюстендил, ет.7 ст.2 и 7.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители