X
 
 

КЗК санкционира 24 фирми за картел в поръчки на Търговище и Гоце Делчев

980 0
КЗК санкционира 24 фирми за картел в поръчки на Търговище и Гоце Делчев
Снимка: Анита Чолакова
Решения за установяване на картелни споразумения установи Комисията за защита на конкуренцията при 24 дружества, участници в обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Установените нарушения представляват картели (забранено споразумение и/или съгласувана практика) за манипулиране на обществени поръчки по програмата в Търговище и Гоце Делчев, съобщават от Антимонополната комисия.

ВАС остави в сила решението за строежа на националната детска болница

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на Камарата на архитектите в България (КАБ) и остави в сила ре...

Те са били с предмет обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сгради за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.

С първото решение от днес Комисията е установила и налага имуществени санкции на „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, „ВМЛ – консулт“ ЕООД, „Димитров и син“ ЕООД, „Адапт“ ЕООД, „Архкон Проект“ ООД, „Евиданс инженеринг“ ЕООД, „Тобо инвест“ ЕООД, „Фрибул“ ООД, „Корект“ ЕООД, „Инфрам“ ЕООД, „Интконс“ ЕООД, „Ен Екип“ ООД и „Протико Ил“ ООД.

Второто касае нарушението и санкциите на „ВМЛ – консулт“ ЕООД, „Архкон Проект“ ООД, „Евиданс инженеринг“ ЕООД, „Протико Ил“ ООД, „Консултантска Инженерна група“ ООД, „Кимтекс – ЛС“ ООД, „Експрес Консулт“ ЕООД, „Соларват“ ЕООД, „БОАЛ“ ООД, „Пешев“ ЕООД, „Джи Ер Ен Пауър България“ ООД, „Пловдивинвест“ АД, „Стройконтрол“ ООД, „Си Енд Би Енерджиконсулт“ ЕООД и „Енерджи Про Дм“ ЕООД.

В рамките на проучването КЗК е установила, че участниците по всяка от двете обществени поръчки са се споразумели относно разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и относно цените, които да предложат на възложителите.

Споразуменията имат за цел пълно предотвратяване на конкуренцията при подаването на оферти в процедурите за възлагане на обществени поръчки като определят печелившия участник по всяка обособена позиция и така предопределят избора на възложителите.

КЗК отхвърли всички жалби срещу избора на концесионер за Летище София

Всичките четири жалби срещу избора на нов концесионер на Летище София са определени като неоснователни от Комисията за защита на конкур...

Изводите на Комисията се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници.

За първи път в антитръстовата практика на КЗК предприятия, участници в картели, се възползваха от Програмата за освобождаване от санкция/намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, като подадоха искания и представиха доказателства, които подпомогнаха доказването на нарушенията.

В резултат от сътрудничеството им в производството едно от дружествата е напълно освободено от санкция, а на други две е намалена. 

Общият размер на наложените санкции е 398 174 лв. От тях 147 761 лв. е общата санкция на участниците в процедурата на Търговище, а 250 413 лв. – на участниците в Гоце Делчев.

Предстои Комисията да се произнесе и относно предявените твърдения за манипулиране на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на община Пловдив от участващите в нея 33 предприятия.

Еврохолд съди КЗК заради провалената сделка с ЧЕЗ

Най-големият публичен холдинг у нас – "Еврохолд България" заведе дело в Административен съд-София област срещу Комисията за защи...

Actualno.com

Етикети: