X
 
 

Опасение: България може да загуби милиони по ОП "Околна среда"

722 0
Опасение: България може да загуби милиони по ОП "Околна среда"
Снимка: БГНЕС
Европейската комисия(ЕК) обмисля „спиране на междинните плащания“ по програма "Околна среда" 2014-2020-а алармират от Коалиция "За да остане природа в България". 

Над 5 милиона евро са загубени за дейностите по опазване на биоразнообразието в страната ни. Средствата бяха прехвърлени от ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ по оста за управление на отпадъците заради това, че в края на ключовата междинна за оперативните програми 2018 г. етапни цели на програмата не са достигнати. Наред с това от писмо на Комисията от септември 2019-а става ясно, че тъй като, съгласно чл. 22, ал. 6 от Регламент на ЕС №1303/2013, постигането на под 65% от етапните цели по програмата се окачествява като „сериозен неуспех“, комисията обмисля „спиране на междинните плащания“ по програмата.

Нено Димов: Проблемът с Натура 2000 е изключително сериозен, грешките са безброй

Проблемът с Натура 2000 е изключително сериозен, грешките са безброй. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов по вре...

През цялото време на изпълнение на тази и предишната програма в рамките на Комитета за наблюдениe екологичните организации алармираха за проблеми с ефективността на използване на средствата, както и необходимостта за стартиране на планирани мерки.

Примерите за неефективност на програмата са: използване на голяма част от средствата за малка част от мрежата Натура 2000; прокарване на пътища за сухоземна техника за гасене на пожари вместо закупуване на летателна техника; ремонт на пътища, маскирани като мерки за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания и др. И още: най - голяма като бюджет процедура за преки консервационни дейности, на стойност 41 072 430 лв. е съсредоточена в едва 10% от Натура 2000 мрежата. В същото време важни мерки като тези за борба с бракониерството и закупуване на земи от защитени зони с цел разрешаване на конфликти изобщо не са стартирани вече пет години от началото на програмата. Едва в Индикативната годишна работна програма за 2020 г. мярката за закупуване на земи е включена, но единствено за приоритетното местообитание 62C0* „Понто-сарматски степи“ и без посочени суми. 

Дългогодишното неглижиране на пряката консервационна работа в по-широк обхват на  мрежата даде своя резултат. Оценката на природозащитното състояние на видовете от Натура 2000 показва, че 81% от тях са в неблагоприятно състояние или за тях няма данни.

Ето какво се казва в писмо до медиите на Коалиция „За да остане природа в България“ "настоява за незабавна промяна на досегашното изпълнение на програмата и прилагане на следните мерки:

1. Незабавно обявяване на процедурите за борба с бракониерство и закупувана на земи с ценни и редки местообитания, но не само на понтосарматски степи на Калиакра, а и за други местообитания като крайречни гори, дюни и др. Процедури, за чието стартиране настояваме от години;

Еколози: МОСВ предлага законови промени, които застрашават Натура 2000

Министерство на околната среда и водите продължава да настоява за промени в Закона за биологичното разнообразие, които застрашават Нату...

2. Използване на средствата по ос 3 за цялата мрежа, както и за мерки от изтекли, но неприлагащи се в момента планове за действия за видове;

3. Използване на средства от програма ОПОС за обявяване на безкрайно закъснелите заповеди на защитени зони за природните местообитания;

4. Закупуване на летателни средства за борба с горските пожари.

За съжаление, състоянието на използване на средствата за биоразнообразие от Оперативната програма отразява цялостното отношение на ръководството на министерството на околната среда към опазването на екологичната мрежа в България до момента, смятат природозащитниците. Затова и от Коалиция „За да остане природа“ настояваме за оставката на Нено Димов още от 2018 година. България има нужда от достойно управление на биоразнообразието си, а средствата за неговото опазване да се използват по смислен начин, тъй като Оперативна програма „Околна среда“ представлява основният финансов инструмент за изпълнение на политиките за опазване на биоразнообразието и Натура 2000."   

Повече подробности – в анализа на Коалиция „За да остане природа в България“, който можете да намерите ТУК.

Българите масово подкрепят наличието на "Натура 2000"

Малко над половината от българите са на мнение, че икономическото развитие не трябва да ощетява природата в защитени зони като "Натура ...

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители