X
 
 

Търсят директори за 2 детски градини в Асеновград

2858 0
Търсят директори за 2 детски градини в Асеновград
Снимка: Actualno.com/Теодора Димитрова
Търсят директори на 2 детски градини в Асеновград - ДГ „Радост” и ДГ "Пролет". Конкурсът ще се проведе чрез защита на план–програма и събеседване с кандидатите свързано със законовата и подзаконовата нормативна уредба, която се прилага в системата на образованието. Договорът, който ще се сключи с избраните личности, ще бъде за срок от 3 години.

Изискване към кандидатите е да са български граждани, да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия и /или/ родителски права. Условие е също да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата. Кандидатите не трябва да имат и наложени дисциплинарни наказания, освен ако последните са заличени.

Сачева: Безплатната детска градина няма да е по етнически критерий, а по доход

Над 600 специалисти, сред които 300 психолози и логопеди ще бъдат назначени на работа в детските градини, като ще се обхванат около 50 ...

Не трябва да имат също прекратен трудов договор, като директор на детска градина, на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда и чл.330, ал.2, т.6 от Кодекса на труда. Необходимост, за заеманата длъжност е завършено висше образование, присъдена образователно – квалификационна степен „Магистър” или „Бакалавър” /или приравнените към тях/ - специалност: „Предучилищна педагогика”, „Предучилищна и начална педагогика”, "Предучилищна педагогика и чужд език” и присъдена професионална квалификация „Учител”.

Сред изискванията към кандидатите за директори на асеновградските детски градини е към датата на подаване на документите да имат не по-малко от 5 години педагогически стаж в целодневна, полудневна, седмична, специална детска градина или обединено детско заведение. За участие в конкурса е необходимо да бъде представена план-програма за развитие на конкретната детска градина за период от 3 години (в три екземпляра).

Към документите се прилагат и заявление до кмета на община Асеновград за допускане до конкурс /по образец/, професионална автобиография, документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, професионално-квалификационна степен и други, както и трудова книжка или Образец 30. Следва да се представят и: свидетелство за съдимост (когато са изтекли повече от 6 месеца от последното прекратяване на трудовия договор на кандидата); медицинско свидетелство за общо здравословно състояние (когато са изтекли повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор на кандидата); медицинско удостоверение, че не се води на отчет в психиатричен диспансер по местоживеене; декларация, че към момента на провеждане на конкурса няма наложено дисциплинарно наказание; документ за самоличност.

Документите за участие се подават лично от кандидатите в Деловодството на Информационен център към община Асеновград - площад ”Академик Николай Хайтов” №9 - в срок до 27.12.19 г. /петък/.

Доброволци помагаха в детска градина в Стара Загора (СНИМКИ)

С доброволен труд служители на електроразпределителното дружество за Югоизточна България EVN боядисаха в цветовете на дъгата оградата н...

Ето какви са и другите работни места към дата 03.12.19 г., обявени в Бюрото по труда в града:

Работни места за лица с висше образование: учител по математика и информатика; главен счетоводител.

Работни места за лица със средно и основно образование: гладачи; електротехник - поддръжка сгради; сервитьори; шивачи; машинисти - пътно-строителни машини; обслужващи работници - промишлено производство; касиер; кредитни специалисти; автомеханици; барман; тракторист; работник - животновъд; общ работник - животновъдно стопанство; шлосер; готвачи; общи работници - промишлеността; опаковач; продавач-консултанти; маникюристи; козметици; инспектори; инкасатори - плащания; гробар.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
Последно в Актуално