Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Кофас отчита 15% инфлация в България през 2022

30 май 2022, 14:25 часа • 3097 прочитания

Експертите на Кофас оцениха икономическата ситуация в България от януари до април 2022 г. и прогнозираха въздействието на военния конфликт на Изток върху различните сектори в страната и Европа. Според тях, инфлационното напрежение и енергийният шок ще засегнат най-вече бизнесите със затворен кръг на доставки и енергоемките сектори и то с различен интензитет между отделните региони.

Прогнозите отчитат увеличение в индекса на потребителските цени в България от януари до април тази година с над 15 процентни пункта. Също така се наблюдава ръст от над 20% в цените на храна и безалкохолни напитки в същия период. За април инфлацията в страната е 14%, като компонентите й съответно са:

Транспорт 2,6%;

Жилища 2,71%;

Храни и напитки 6,73%;

Други 2,45%.

„В момента българските домакинства се фокусират предимно върху основни категории разходи. Цените на стоките и услугите се увеличават, съответно и разходите на домакинствата, но същевременно с това прогнозираме и и доходите им да нарастват. Очакваме до 2026 г. процентната разлика в тези стойности да е 2% в превес на разходите. В момента тя е около 8%“- коментира Пламен Димитров, управител на Кофас България.

Нестабилността на цените на хранителните продукти се дължи на ефектите от войната между Русия и Украйна, тъй като те са водещи световни производители на зърнени култури. Русия държи 16% дял в износа на пшеница, а Украйна – 15% в износа на царевица. При ечемика дяловете на двете страни са съответно 11% и 10%.

Според експертите на Кофас, поради войната, инфлационното напрежение на пазарите на суровини (петрол, газ) ще се отрази на суровините за хранително-вкусовата промишленост, особено на торовете. Рязкото покачване на цените на петрола и газа води до високи производствени разходи и проблеми с доставките им. Ефектът от конфликта между Русия и Украйна върху световните вериги за доставки на селскостопански продукти и храни се изразява в проблеми с недостига поради неорганизирания превоз на товари. Най-силно засегнат е селскостопанският сектор в следствие на покачващите се цени на енергийните суровини.

„Всички промишлени сектори са повлияни, но най-цикличните и енергоемките, като нефтохимическата индустрия, транспорта производството на хартия и хартиени продукти и производството на текстил и облекла, ще бъдат сред най-засегнатите. Те обикновено са сектори от затворен тип, които в продължение на няколко години са били затруднени от технологични иновации, еволюция в екологичните изисквания и промяна в предпочитанията на потребителите. Например, секторът на производството и преработка на хартия е изправен пред предизвикателствата на продължаващата глобална цифровизация на икономиката и търсенето сред обществото“, споделя още Пламен Димитров.

Според експертите на Кофас, секторите, които са били в затруднение преди кризата, също вероятно ще бъдат силно засегнати от този нов шок, гледайки напред. Текстилната промишленост и автомобилостроенето в световен мащаб са добра илюстрация за това.

Докато транспортният сектор като цяло е енергоемък и вероятно ще бъде засегнат от високите цени на петрола, експертите на Кофас очакват различия във въздействието на шока между останалите подсектори (железопътен, сухопътен, въздушен и морски), тъй като те са изправени пред този нов шок в различна финансова степен. Например, през първото тримесечие на 2022 г., печалбата от морски превоз е 28% от оборота, докато въздушният транспорт регистрира загуба от 11% .

Още: Цените на хранителните стоки се понижават плавно

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Новините днес