Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

ЕЦБ видя сериозни рискове за публичните финанси в еврозоната

19 юни 2024, 17:10 часа • 752 прочитания

Правителствата на страните от еврозоната трябва "незабавно" да подобрят публичните си финанси, изправени пред дългосрочни рискове, свързани със застаряването на населението, увеличените разходи за отбрана, климата и цифровите технологии. Това се посочва в статия, публикувана в месечния бюлетин на Европейската централна банка (ЕЦБ).

"Тези промени ще представляват достатъчно сериозни предизвикателства сами по себе си и страните ще трябва да се справят с тях едновременно", подчертават от финансовата институция.

Увеличава се бюджетният дефицит на цялата еврозона

Ако се изключи цифровизацията на икономиките, другите изброени предизвикателства "могат да разширят средния бюджетен дефицит на еврозоната с около допълнителни 3 на сто от БВП" годишно, според статията. Ето защо "трябва да се предприемат бързи действия, особено в силно задлъжнели страни, изправени пред високи лихвени проценти и свързаните с тях рискове", се допълва в текста.

Бюджетните усилия, необходими в отговор на конкретни предизвикателства, ще се различават между страните "с разлики, вариращи от 0,5 до почти 10 на сто от БВП".

Днес Европейската комисия отвори пътя за наказателни процедури за прекомерен публичен дефицит срещу няколко държави от ЕС, включително Франция, където планираните разходи се увеличават две седмици преди предсрочните избори.

Още: Европейската комисия заплаши със съд страните членки с голям дълг

Миналата година тези страни са надхвърлили лимита за държавния дефицит, определен на 3 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) от Пакта за стабилност и растеж, който също така ограничава дълга на страните до 60 на сто от БВП.

Дългът на Франция е 110% от БВП

Дългът на Франция в момента е над 110 на сто от нейния БВП, този на Испания е на близки нива, докато на Германия достига само 64 на сто.

Още: Бюджетният дефицит на Франция се е увеличил много над планираното

За да приведат съотношението дълг/БВП в границите на европейското правило, до 2070 година, "правителствата в еврозоната ще трябва незабавно и трайно да увеличат първичните си салда (преди плащането на лихвите по дълга) средно с 2 на сто от БВП", според статията.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Новините днес