Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Кабинетът удължава действието на бюджета за тази година до края на март 2022 г.

22 декември 2021, 18:15 часа • 2508 прочитания

Правителството одобри законопроект, с който се предлага удължаване до 31 март 2022 година на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 година, съобщават от пресцентъра на кабинета.

Поради обективно стекли се обстоятелства държавният бюджет за 2022 г. няма да бъде приет преди началото на следващата бюджетна година. Поради това, с оглед създаване на предпоставки за осигуряване на финансирането и извършването на социални помощи и други плащания, размерите на които се определят с годишните бюджетни закони, с предлаганите разпоредби се цели постигането на правна сигурност и гарантиране правата и законните интереси на гражданите за прилагане на специалните закони, уреждащи специфични обществения отношения до 31 март 2022 година.

Изпълнението на законопроекта ще се осигури финансово в условията на действие на разпоредбата на чл. 87 от Закона за публичните финанси, който урежда основните въпроси, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите и предоставянето на трансфери.

В рамките на предложения от правителството законопроект се предлага също така отлагане на преминаването на Централния регистър на особените залози към Агенция по вписванията с 1 година. Отлагането е продиктувано от необходимостта да бъде изграден модерен, изцяло съобразен с европейското право регистър, който да отговаря на нуждите на потребителите. Отлагането ще се осъществи с изменение на преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози.

Част от причините за забавянето са свързани с необходимостта от прецизно разрешаване на въпросите, които възникват по отношение на миграцията на данните от действащата система в новата информационна система, както и необходимостта от нова организация и нова технологичната реализация на Централния регистър на особените залози с цел същият да бъде организиран като самостоятелен регистър към Агенцията по вписванията.

Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
Новините днес