X
 
 

Спешно поръчват 120 ТБ памет за Търговския регистър

6350 8
Спешно поръчват 120 ТБ памет за Търговския регистър
Снимка: принтскрийн/Агенция по вписванията
Спешна поръчка на допълнителен дисков ресурс до 120 терабайта (ТБ) обяви Агенцията по вписванията (АВ). Да я изпълнят по възможно най-бързата процедура – чрез договаряне без предварително обявление, са поканени четири фирми. Фирмите, поканени да участват в процедурата, са "Сиенсис" АД, "ССАРМ" ЕООД, "Парафлоу Комуникейшънс" ООД и "Телелинк бизнес сървисис" ЕАД.

Бъдещият договор ще е с пределна стойност 190 000 лв. без ДДС, а поръчката е за еднократно изпълнение в срок до 30 дни от неговото подписване. Критерият за възлагане е най-ниската цена.

Никой не казва как беше възстановен Търговският регистър

Как беше възстановен достъпът до Търговския регистър? На този въпрос нито една държавна институция не пожела да отговори. Припомняме, ...

Според публикуваните документи от поръчката на 9 август т.г. Агенция по вписванията (АВ) бе засегната от последователно дефектиране на дискове от базата данни на Търговски регистър, който Агенцията поддържа. Констатациите са, че при кризисната ситуация са дефектирали 4 диска, което на свой ред доведе до срив в операционната система на Търговския регистър, както и до заплаха от срив в базите данни на станалите регистри.

"Вследствие на аварията, предизвикана от дефектирала дискова група RAID от дисков масив за съхранение на данни FujitsuEternus DX8700, се ескалира пълен срив на базата данни, бекъпа и функционалностите на Търговския регистър. Възникналите проблеми водят до нарушаване на изпълнението на ключови за икономиката и националната сигурност нормативно установени дейности на АВ, като за периода 09.08-27.08.2018 г. Търговският регистър не функционира", пише в документацията към обществената поръчка.

Експертният анализ на служителите на дирекция "Информационно обслужване на регистрите" в АВ, направен съвместно с експерти от обслужващите фирми, сочи, че към настоящия момент в масивите за съхранение на данни в Информационния център има около 30 ТБ свободно физическо дисково пространство и около 20 ТБ - в Резервния информационен център. "Това от своя страна е крайно недостатъчно, защото вследствие на ежедневните дейности и процеси, свързани с работата, обслужването, надграждането на информационните системи на всички регистри, свободното пространство намалява с много бързи темпове", сочат от АВ.

Към момента, вследствие на седмичните архивни и резервни копия, както и заради реализацията на проекти, свързани с надграждането както на Търговския регистър, така и на Имотния регистър, съществуващото свободно физическо дисково пространство намалява с около 1.5 ТВ на ден. Това означава, че в рамките на около 20 календарни дни дисковото пространство в Информационния център ще свърши, а в резервния това ще се случи в рамките на около 14 календарни дни. Това ще доведе до спиране на базите данни на регистрите и спирането на функционалностите, предоставяни от регистрите, както и спиране на работа на цялата ИТ-инфраструктура на Агенцията. За да се избегне спиране на работата на регистрите в рамките на следващите няколко седмици, АВ се нуждае спешно от осигуряването на минимум 120 ТВ допълнителен дисков ресурс.

"Най-ефективно от гледна точка на технология и разходване на бюджетни средства това може да стане чрез надграждане на съществуващите масиви за съхранение за данни Dell EMC Unity 400 в ИЦ и РИЦ. На следващо място, във връзка с извършване на проверка от страна на компетентните държавни органи е указано да не се предприемат каквито и да е действия по заличаване на записи от информационните системи до приключване на проверките, което допълнително натоварва наличните ресурси и е извън нормалния цикъл на съхранение на бази данни и води до блокиране на още 80 ТВ от наличния ресурс, налагащо осигуряване на допълнителните дискови масиви", се сочи още в документите.

"Демократична България": Законодателството за критичните регистри не се прилага

План за действие с 12 мерки, които да предпазят страната от бъдещи кризи като тази с Търговския регистър, предлага "Демократична Българ...

От АВ подчертават, че спешната потребност от допълнително дисково пространство не е резултат от действия и бездействия на възложителя и не може да му бъде вменено във вина. Това, според възложителя, се потвърждава от факта, че към датата на първия срив на дисковите масиви той не е могъл и не е бил длъжен да знае, че такова събитие от изключителен характер предстои, респективно, че то ще наложи спешно възлагане на поръчка за осигуряване на допълнително дисково пространство.

Според Агенцията сривът на дисковите масиви и последвалата ескалация на проблема с базата данни на Търговския регистър е събитие от изключителен характер, което макар да е теоретично възможно, предвид случайния си характер, статистически ниската вероятност за реализация и най-вече необичайно големите мащаби на неблагоприятните последици от него, при дължима грижа същото не би могло да се прогнозира и предотврати. Сега АВ е предприела мерки за осигуряване на допълнителен ресурс, но кризисните събития, реализирали се след срива от 9 август, според ръководството ѝ са от мащаб, който надхвърля обезпечените резерви, планирани при обичайно развитие на рисковете за поддържаните от нея регистри. А всяко отлагане на доставката е свързано със значими рискове от последващо блокиране на търговския оборот в страната.

От там уточняват, че липсата на достатъчно свободно дисково пространство е изправило Агенция по вписванията и пред други сериозни проблеми. Няма отделни (допълнителни) дискови масиви за покриване на необходимостта от направа на надежден и резервиран бекъп. Текущите дискови масиви не предоставят подходяща конфигурация и обкръжение за обезпечаване на устойчива резервираност на Системата за управление на бази от данни на Търговския и Имотния регистър, на Регистър на имуществените отношения между съпрузите (РИОС), БУЛСТАТ и ОСС.

Само за Търговския регистър са необходими минимум 70 ТБ, за да се постигне ротационна схема от последователни пълни седмични архиви и ротационно копиране на генерираните и през деня архивни лотове така, че те да са налични за последните 30 дни.

За Имотния регистър, РИОС, БУЛСТАТ, ОСС са нужни минимум поне още 26 ТВ, за да се постигне ротационна схема от последователни пълни седмични архиви и ротационно копиране на генерираните и през деня архивни догове така, че да са налични архивните догове за последните 30 дни.

Агенцията по вписванията: Търговският регистър работи, но от 16:00 часа*

На официалната си интернет страница, Агенцията по вписванията обяви, че работата на Търговския регистър и на Регистъра на юридическите ...

"Това са минимални капацитети, които са необходими, но дори с наличните ресурси ние не можем да ги покрием и отново ще да изпаднем в критична ситуация, ако не се вземат мерки. За да се избегне спиране на работата на регистрите в рамките на следващите няколко седмици, АВ се нуждае спешно от осигуряването на минимум 120 ТВ допълнителен дисков ресурс", е посочила Агенцията.

Експертите са препоръчали следното:

1. Дисковият масиви XtreemlO в РИЦ да бъде надграден с 20 ТБ до 30 ТБ, за да може да поеме целия търговски регистър и всички приложения.

2. Дисковият масив Unity в РИЦ, да бъде надграден със 170 ТБ до 300 ТБ. за да може да поеме резервните и архивни копия на данни.

3. Дисковият масив XtreemlO в ИТ да бъде надграден с 5 ТБ до 15 ТБ, за да може да поеме всички останали регистри и приложения работещи в ИЦ.

"Демократична България" иска Брюксел да провери срива на Търговския регистър

"Oт изключително значение възможно най-бързо да бъде възстановено функционирането на Търговския регистър, като същевременно бъде устано...

4. Дисковият масив Unity в ИЦ да бъде надграден със 170 ТБ до 300 ТБ, за да може да поеме резервните и архивни копия на данни.

На Агенция по вписванията е необходимо осигуряване на дисков ресурс от поне по 150 ТВ в РИЦ и в ИЦ. Тоест, 300 ТВ общо за надграждане на наличните ресурси на дисковите масиви за съхранение на данни, както и допълнително ИКТ оборудване в максимално кратки срокове, за да се гарантира интегритета, непрескъсваемостта, киберзащитата и защитата от бедствия и аварии, засягащи един от двата информационни центъра.

Чрез сега обявената спешна поръчка ще бъдат подсигурени дисковите масиви на Агенцията, за да може тя да функционира безпрепятствено в период от 3-4 месеца. Това време ѝ е нужно, за да осигури финансиране и да обяви обществена поръчка за набавяне на всичките ѝ необходими ресурси.

 

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
 • 1 TB = 10 USD 5 1 TB = 10 USD преди 1 година Профил на трол?
  How much is unlimited Google Drive? Google today significantly dropped the prices for its Google Drive online storage service. The first 15GB of storage remain free, but 100GB now costs just $1.99 per month instead of $4.99. Even more impressively, though, you can now get a terabyte of online storage for $9.99 a month, down from $49.99.(Mar 13, 2014)
 • Анонимен 4 Анонимен преди 1 година Профил на трол?
  ША ОТКРАДНАТ БАРЕМ ПОЛОВИНАТА!
 • Анонимен 3 Анонимен преди 1 година Профил на трол?
  1.5T на ден? с какво ги пълнят тези данни, да не източват базата на ютюб?
 • Анонимен 2 Анонимен преди 1 година Профил на трол?
  Ако критерият е най-ниската цена, отново ще се стигне до същата ситуация.
 • Анонимен 1 Анонимен преди 1 година Профил на трол?
  че то 120 терабайта са около 12 000 лв с ДДС, какви 190 000 лв че и без ДДС??? Пак ли се каните да лапате вашта мама крадлива ГЕРБерска
 • Анонимен 1.1 Анонимен преди 1 година Профил на трол?
  120 TB не са 12.000 лв моето селско момче. В Enterprise NAS сървърите се ползват SAS дискове, чиято цена започва от 3-4 ПЪТИ над китайските боклуци в които си слагаш в селската щайга, която гордо наричаш компютър. Специално за SAS-овете които са на 10-15k оборота и са предвидени за определен тип интеграция + hot swap - може и сам да си провериш за цените.
  : 2 !
 • Анонимен 1.2 Анонимен преди 1 година Профил на трол?
  ГЕРПедерастите крднат и с гъза си! Крадлив, по-крадлив, ГЕРПедераст!
  : 0 !
 • Анонимен 1.3 Анонимен преди 1 година Профил на трол?
  До 1.1. За 15000 - 20000 лв без ДДС спокойно може да се купи 120 TB NAS сървър с дисковете. Това, което са избрали, е над двойно по-скъпо, защото са SSD. За какъв им е притрябвало е друг въпрос. А смешното в цялата ситуация е, че явно си пазят бекъпа на тези дискове. Няма друг начин да им трябва по терабайт и половина на ден. Не знам защо бекъпа не се зачиства и защо ако им трябват по-голям брой виж още ›› не ползват лентов...
  : 0 !
Последно в Актуално