"Зелени Балкани" събира доброволците си за празника

695
"Зелени Балкани" събира доброволците си за празника
Снимка: "Зелени Балкани" - Стара Загора
Среща на настоящи и бивши доброволци ще има днес от 18 часа в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. По този начин екипът на центъра и на “Зелени Балкани” в Града на липите ще отбележат Международния ден на доброволеца 5 декември. Срещата е част от отбелязването на 30-годишнината от създаването на “Зелени Балкани”, чиято дейност в първите години е изцяло на доброволен принцип. И днес много от дейностите на организацията и на спасителния център са невъзможни без доброволци, каквито продължават да се набират.

Повече от 1000 сигнала за бедстващи или застрашени животни към центъра не само от Старозагорска област, а и от територията на цялата страна, са подадени от граждани към Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Прострелян скален орел е в Спасителния център на Зелени Балкани

След подаден сигнал в Спасителния център за диви животни в Стара Загора за блъснат на пътя скален орел (Aquila chrysaetos) птицата е тр...

Международният ден на доброволеца се отбелязва от 1985 година по инициатива на Организацията на обединените нации. Тогава тя приканва правителствата и неправителствените организации да изразят уважението и благодарността си към доброволците, които с безвъзмездния си труд помагат за подобряване живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители