X
 
 

КЗК отхвърли всички жалби срещу избора на концесионер за Летище София

2430 0
КЗК отхвърли всички жалби срещу избора на концесионер за Летище София
Снимка: БГНЕС
Всичките четири жалби срещу избора на нов концесионер на Летище София са определени като неоснователни от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Вчера институцията публикува на сайта си официалното решение, като мотивите са описани в повече от 200 страници. Искането на "Фрапорт България“, Консорциум „Витоша“, консорциума, създаден от „Еърпортс де Пари“ Ес.Ей. и „ТАВ Хавалиманларъ Холдинг“ А.Ш., Консорциум „ССБ София Еърпорт Джей Ви“ и Консорциум „СОФ Кънект“ беше оставено без уважение.

Жалбоподателите твърдят, че решението за избор на концесионер на Летище София е незаконосъобразно като издадено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила е в противоречие с материалноправни разпоредби и при несъответствие с целта на закона. В жалбата се посочва, че концедентът не е предоставил публичен достъп до съществена информация, относно участниците в процедурата по възлагане на концесията, които са във формата на консорциуми. Изтъква е, че нито в решението, нито в уведомлението до „Фрапорт България“ ЕАД се съдържа пълна и точна информация за членовете на консорциумите – участници. Липсвали и данни за ролята на всеки член на съответното обединение, процента му на участие и т.н.

Новият концесионер на летище София прави трети терминал до 2030 г.

Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София ще бъдат преустроени, а до 2030 г. ще бъде изграден новият Терминал 3. Това обявиха от консорци...

Според „Фрапорт България“ ЕАД това е съществена информация, тъй като в документацията за концесията се съдържат подробни и специфични изисквания, по отношение на консорциумите и техните членове и без жалбоподателя да е наясно кои са членовете на консорциумите - участници, той не може да упражни пълноценно правото си на жалба, гарантирано от законодателството на Република България.

Чрез жалбата си до КЗК другите участници твърдят, че избраният Консорциум „СОФ Кънект“ не разполага с опит като летищен оператор. На второ място, жалбоподателите твърдят, че е налице конфликт на интереси по отношение на Европейската банка за възстановяване и развитие. Разяснява се, че Европейската банка за възстановяване и развитие е съветвала концедента, във връзка с концесията. А тя, от друга страна, е акционер в „Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънт“ САС, който е член на Консорциума „СОФ Кънект“.

Описаното, според „Фрапорт България“ ЕАД, предоставя на определения за концесионер непозволено предимство в процедурата, защото, като е съветвала концедента, Европейската банка за възстановяване и развитие - пряк или непряк акционер във водещия член на Консорциум „СОФ Кънект“, може да е придобила информация, относно процедурата по възлагане на концесията, включително по документацията и начина за изготвяне на заявлението и офертата, която другите участници не са имали, и също е имала възможност да повлияе на процедурата за възлагане на концесията.

Третият аргумент на жалбоподателите е, че „Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънт“ САС следва да бъде ликвидирано преди изтичането на срока на концесията. Разяснява, че Меридиам (по-горе жалбоподателят е посочил, че „Меридиам“ е означение за „Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънт“ САС) е частен инвестиционен фонд, който инвестира за предварително определен период, след който подлежи на ликвидация и връщане на инвестицията на своите инвеститори. Отбелязва, че Меридиам е краткосрочен инвеститор и следва да бъде ликвидиран през 2037 г., което е приблизително 18 години преди изтичането насрока на концесията, позовава се на публично достъпна информация. А това би било грубо нарушение на целта на процедурата по възлагане на концесията, ако договорът се сключи с концесионер, за който е предварително известно, че ще бъде ликвидиран преди изтичане на срока на концесията или поне ще претърпи съществена смяна на контрола, която изисква съгласието на концедента, което не е сигурно, че ще бъде предоставено.

В жалбата е засегнат и въпросът с изграждането на Терминал 3. Според жалбоподателите, място, на което се предвижда да бъде изграден Терминал 3, не е подходящо, тъй като е в близост до бивша кариера и без извършване на хидрогеоложки анализ, което ще забави строителството, ще го направи по-скъпо и ще доведе до увеличаване на летищните такси. Според подалите жалбата, по отношение офертата на „СОФ Кънект“ се твърди, че са налице обстоятелства, които противоречат на документацията на концесията, и които следва да доведат до отстраняването на участника или съответно до намаляване на присъдения резултат по различните компоненти в офертата. По отношение опита на избрания КЗК посочва, че участникът Консорциум „СОФ Кънект“ е доказал изпълнението на определените от концедента изисквания за технически способности с възможностите на третото лице – Флугхафен Мюнхен (Flughafen Munchen), за което са представени всички изискуеми документи, включително е налице така, както изисква документацията за концесията, ангажимент на третото лице летищен оператор.

Пожарът край летище София е овладян, подозира се човешка грешка (СНИМКА)

Пожарът на летище София е овладян, горят отделни огнища в близост до кв. Христо Ботев, който граничи с летището, съобщи  за БГНЕС ...

КЗК опровергава и твърдението за наличие на конфликт на интереси по отношение на Европейската банка за възстановяване и развитие. Относно това, че ще се допусне грубо нарушение на целта на процедурата по възлагане на концесия, ако договорът бъде сключен с концесионер, за когото е известно от самото начало, че ще бъде ликвидиран или поне ще претърпи съществена смяна на контрола, която изисква съгласието на концедента, което не е сигурно, че ще бъде предоставено преди изтичане на срока на концесията, отбелязва, че жалбоподателят е мотивирал възражението си с факта, че „Фондът Меридиам“ е основан за 25 години, считано от 2012 г. и следва да бъде ликвидиран през 2037 г.

КЗК отхвърли и това твърдение, като невярно и неправилно. Мотив за решението е, че посоченият от жалбоподателите „Фонд Меридиам“ (така, както е посочено в жалбата), както и представеното доказателство в подкрепа на твърдението, не се отнасят за някой от участниците в Консорциума „СОФ Кънект“. По твърдението за нарушения, свързани с изграждането на Терминал 3 на неподходящо място комисията се произнесе, че правилно са отчетени рисковете за концесията от предложения начин на изпълнение, като са изложени обосновани мотиви за това.

Целият документ с мотивите за отхвърляне на жалбата на четиримата участници може да прочетете ТУК.

Припомняме, че резултатите от процедурата бяха обявени през юли тази година. Според документите, концесията е за период от 35 години, като има вариант за удължаване на срока. Едно от основните изисквания към концесионера е да направи инвестиция в минимален размер на 1,17 млрд. лева. Друго условие е да бъде построен Терминал 3 още в първите 10 години от концесията и да бъде разширен Терминал 2.

Каква е предисторията по казуса, вижте в този материал.

Голям пожар тлее до летище София (ВИДЕО)

Голям пожар избухна в района на летище София, предаде Нова тв. Горят декари сухи треви и храсти, като огънят заплашва складови базови в...

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
Последно в Актуално