X
 
 

Работната група за ограничителните мерки - важни въпроси пред нея постави адвокат Милен Пенев

13672
Работната група за ограничителните мерки - важни въпроси пред нея постави адвокат Милен Пенев
Снимка: Actualno.com

След две години на пандемия и хаотични противоепидемични мерки по света и у нас, в които често се затрудняваме да намерим здрав смисъл, всички нормални хора са уморени и раздразнени. Млади и стари, бедни и богати, ваксинирани и неваксинирани, всички постепенно осъзнават, че са в една лодка. По целия свят има протести, потушавани на места извънредно брутално. В Нидерландия даже стреляха по хората и имаше убити.

България преживя първия си сериозен протест срещу Ковид мерките съвсем наскоро, на 12 януари тази година. В резултат на протеста властите изведнъж станаха по-сговорчиви, предложено беше създаването на работна група, която да обсъди системата на зеления сертификат и другите мерки. В тази връзка има редица въпроси, които е изключително важно да се повдигнат. Те няма да разрешат проблемите по магически начин, но могат да поставят началото на процеса на нормализация на живота ни. Да спомогнат да се разкрие постепенно обективната истина за това, което се случва в момента, както и да бъдат защитени правата на най-уязвимите обществени групи. По този повод адвокат Милен Пенев повдига осем важни въпроса, които да бъдат разгледани от комисията. Ето какво казва той:

1. Законност и смисъл на зеления сертификат

Системата на използване на цифровият ковид сертификат на ЕС, наричан разговорно “зелен сертификат” за създаване на вътрешнодържавни ограничения, е незаконосъобразна по ред причини, на които тук няма да се спирам в детайли. Дискриминативен е, противоречи на трудовото законодателство, на други закони, на Конституцията ни и даже на самия европейски регламент, който урежда въвеждането на сертификата. Интересното в случая е, че тази система е не просто незаконосъобразна, но и е напълно лишена от медицински смисъл. Нещо повече, с оглед на факта, че ваксинираните пренасят свободно ковид заразата и заразяват други хора, системата е не просто лишена от медицински смисъл, а даже подхранва и увеличава нивата на зараза. Тоест това не е противоепидемична мярка, а противомедицинска мярка, и това се потвърждава от данните в страни с въведена система на зелен сертификат като Италия, Испания, Португалия, Франция и други, които бележат рекорди в бройката на инфектираните през последните седмици. Фактът, че ваксинираните срещу COVID-19 хора могат да се заразяват и да пренасят болестта, е потвърден в огромно количество научни публикации и становища на лекари. Това включва и становище на бившия министър на здравеопазването, г-н Костадин Ангелов, в интервю от 22.03.2021 г., качено на сайта на Министерството на здравеопазването. Може би не е лошо от министерството да прочетат собствения си сайт.

Друг съвсем обективен аргумент за безсмислеността на тази система е фактът, че съгласно нея ваксинираните се намират в по-привилегировано положение от преболедувалите. Пълна загадка е каква е научната причина за това. В много свои материали професор Чорбанов твърди, че имунитетът на преболедувалите ковид е възможно да е доживотен. Ако не вярваме на него, да видим израелско проучване което е публикувано на 25.08.2021 г. на https://www.medrxiv.org/, безплатен архив за медицински и клинични проучвания (там обаче се публикуват нерецензирани проучвания и изрично е посочено, че не бива те да се вземат за основа на решения). Там се твърди, че "това проучване демонстрира, че естественият имунитет осигурява по-дълготрайна и по-силна защита срещу заразяване, болест с проявени симптоми и хоспитализация причинени от Delta варианта на SARS-CoV-2, в сравнение с имунитета, създаден чрез две дози от ваксината BNT162b2 (ваксината на Pfizer-BioNTech)". И това проучване е пак едно от многото със сходни изводи.

2. Съдебен контрол върху заповедите за налагане на противоепидемични мерки

Съобразно установената към момента практика здравният министър изменя периодично заповедите си с наложени противоепидемични мерки по чл. 63 от Закона за здравето, което ги прави на практика необжалваеми. В тази връзка трябва да се намери решение за осъществяване на ефективен съдебен контрол върху тези актове. Може да се мисли в различни насоки:

- да се установи минимален срок, през който тези заповеди да не могат да се отменят или изменят;

- да се въведе специално бързо административно производство за обжалване на тези заповеди при изключително съкратени срокове и със санкции за съда при забава;

- да бъде отнета или силно ограничена компетентността на здравния министър да налага такива мерки и тя да се прехвърли към НС, което да ги налага с текстове в Закона за здравето.

БЛС е готов да излъчи свои представители в работната група на Кирил Петков

Български лекарски съюз с недоумение следи събитията от последните дни, дискусията, която се води “за“ и “против&rdqu...

Това са просто примерни варианти, които съвсем не са изчерпателни. Проблемът обаче е извънредно сериозен и трябва да бъде разрешен. В противен случай управляващите в прав текст признават, че България не е демокрация и не съществуват даже и наченки на правова държава. Ефективният съдебен контрол е ключова характеристика на правовата държава.

3. Публичен регистър на страничните ефекти на ковид ваксините

На страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата има формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции, включително от ковид ваксини. Не е ясно какво се случва с тези данни обаче, няма публичен регистър за съобщените нежелани реакции. САЩ имат такъв публичен регистър - VAERS (там се представят изпратените сигнали, а не пълните заключения по тях - т.е. сигнали, но не и окончателно заключение за причинно-следствена връзка), към Европейската агенция по лекарствата също има подобен - EudraVigilance. Публични регистри има в Британия, Италия и на много други места. С оглед на това добре е да следваме добрата международна практика и да бъде създаден максимално бързо публичен български регистър, в който да са отразени всички докладвани странични ефекти.

4. Щателно проследяване на ваксинираните граждани за възможни странични ефекти. Отговорност.

Държавните органи много обичат да следят и споделят с обществеността всяка информация за новите щамове и техните характеристики (които обичайно са все по-зловещи в тяхната трактовка), за бройката на заразените и починалите от Covid-19, за драматичната ситуация в интензивните отделения и прочие. За да има пропорционалност в тяхната здравна политика е нужно да бъде проявена същата грижа и при наблюдението на ваксинираните лица за възможно проявление на странични ефекти. Доколкото вече има натрупана информация за някои от сериозните краткосрочни и средносрочни странични ефекти на ковид ваксините, водещи включително до смърт, като определени сърдечно-съдови заболявания, определен тип парализи и други, следва всеки ваксиниран човек, който е починал или е получил тежък страничен ефект при сходна диагноза, да бъде приеман за потенциална жертва на ковид ваксината. Допълнителни изследвания трябва да изяснят конкретната причина за смъртта, като цялата информация по изследванията следва да бъде публична, за да се избегне всякаква възможност за манипулация.

Кирил Петков отказал на "Възраждане" отпадане на сертификатите, но ще има работна група относно мерките

Поискахме моментално отпадане на зелените сертификати, което на този етап беше отказано. Това заявиха представители на партия "Възражда...

За дългосрочните странични ефекти все още нямаме информация по простата причина, че не е минало достатъчно време. Има лекари, които предупреждават за рискове от възникване на ракови и автоимунни заболявания. В тази връзка Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) предупреди за възможността от увреждане на имунната система от прилагането на допълнителни дози ковид ваксини (бел. ред. - точната формулировка на ЕМА е "отслабване на имунната система", а не увреждане). Тук държавните органи трябва да отговорят каква е тяхната стратегия за проследяване на ваксинираните граждани и откриването на дългосрочните ефекти, както и какви медицински и социални мерки ще бъдат предприети за увредените граждани.

Както знаем, производителите на ваксините са освободени от отговорност за странични ефекти по силата на съответните Indemnity clauses в договорите им с ЕК, освен при доказване на злонамереност. Тяхната отговорност се поема от българската държава, която освен това трябва да ги подпомага в рамките на съдебния процес, иницииран от увреденото лице. Правителството трябва да посочи кой тогава ще носи отговорност за страничните ефекти, какъв механизъм за обезщетяване на пострадалите ще бъде задействан и какви мерки ще вземе държавата да предяви съдебни претенции към производителите като страна по договорите с тях въпреки всички неизгодни клаузи в договорите. Трябва ясно да бъде изразено кого подкрепя правителството - българските граждани или международните фармацевтични корпорации. При липса на адекватни мерки трябва да се посочи каква гражданска, административна и наказателна отговорност ще се понесе и от кого.

5. Публичност на договорите за доставка на ковид ваксините

Всички договори, свързани с доставката на ваксините (предварителни договори, окончателни и конкретни поръчки от българската държава за доставки по договорите), както и всички анекси към тях и цялата относима документация на Европейската комисия и Европейския парламент следва да бъдат преведени на български и публикувани на страницата на някоя държавна институция - Министерството на здравеопазването или друга. След като превеждаме и публикуваме европейско законодателство, европейска съдебна практика и всякакви други европейски правни актове и документи, няма логика обществото да не бъде запознато с тези изключително важни за него документи. Така хората могат да научат от първоизточника какви права имат спрямо производителите на ваксините при настъпване на странични ефекти, какви ангажименти е поела българската държава към производителите, какви финансови условия са получили производителите и други.

6. Актуализиране на публичната информация за безопасността и одобрението на ваксините

Кои нормативни актове нарушава зеленият сертификат - разясни адв. Милен Пенев

Зеленият сертификат за COVID-19 да се обяви за противоконституционен и да се отмени - за това настояха граждани в средата на ноември. ...

Според адвокат Пенев, публичната информация, предоставяна от редица държавни институции и оттам съответно от медиите във връзка с противоепидемичните мерки и ковид ваксините често е подвеждаща или напълно невярна. Колко често се проявяват тези ефекти е предмет на дискусия, но е безспорно, че те съществуват. Така че невярната публична информация трябва да бъде редактирана, за да не вкарва в заблуждение българските граждани с всичките възможни последици от това. В тази връзка държавните органи в сферата на здравеопазването покрай другата информация, която предоставят на медиите и обществото, следва да представят редовно информация и за докладваните странични ефекти от ваксините, примерно на седмична база.

Същото важи и за факта, че ковид ваксините имат разрешение за употреба от Европейската агенция по лекарствата, но то е под условие. Разрешението за употреба под условие и стандартното разрешение за употреба са доста различни. Разрешението за употреба под условие се дава при наличие на извънредна ситуация, като стандартните процедури и тестове за одобрение не са завършени, но се преценява, че ползата от незабавното предоставяне на лекарствения продукт на обществото надвишава риска от това, че още няма пълнота на нужните данни. В близките две-три години ще продължават допълнителните проучвания и мониторинга за безопасността и ефективността на ковид ваксините. Всичко това определя ковид ваксините като ненапълно проучени биопродукти с повишена степен на риск и съответно характеристиката им, че са одобрени под условия, е ключова както от правна, така и от медицинска гледна точка. За съжаление обаче тази ключова характеристика се премълчава както от държавните органи, така и от медиите, което отново е в ущърб на българските граждани. Това трябва да се промени. (бел. ред. - официалното обяснение "под условие" е различно от даденото от адвокат Пенев. То е публикувано на сайта на Европейската комисия и гласи следното: С това разрешаване се гарантира, че безопасността, ефикасността и качеството на ваксината са доказани и че ползите от нея са повече от рисковете, свързани с нея. Същевременно с това се дава възможност на разработчиците на ваксината да представят допълнителни данни и след разрешаването за употреба (точно обратното при обичайното разрешаване за употреба, когато всички данни се предават преди предоставянето му).

7. Медицински противопоказания за ваксинация

При въвеждането на системата на зеления сертификат освен всички други закононарушения и недомислици не беше взет предвид изключително важен факт - че някои хора имат противопоказания за прилагане на ковид ваксини заради тежка алергия, автоимунно заболяване, предразположение към тромбоза и други. За тези хора не е предвидено изключение в съответните заповеди на здравния министър за зеления сертификат. Принуждаването им да се ваксинират за да запазят своята работа, своята свобода на движение или да продължат обучението си в университета, ще има за тях още по-неблагоприятни и тежки последици в сравнение с останалите граждани. Ваксинацията за тях може с голяма вероятност да доведе до влошаване на здравословното състояние или даже смърт.

Така че за тези хора трябва незабавно да бъде съставен подробен списък от възможни противопоказания на базата на досегашния опит с ковид ваксините и да бъде създадена бърза и проста процедура, с която те да получат удостоверение, че не подлежат на ковид ваксинация. Всяко забавяне и отказ да се вземат подобни мерки крие посочените вече рискове от здравословни усложнения и смърт.

COVID сертификатът вече може да се имплантира с микрочип под кожата (ВИДЕО)

Шведската стартираща компания DSruptive Subdermals тества върху доброволци микрочип, който се имплантира под кожата на ръката. Имплантъ...

8. Здравните рискове при носенето на защитни маски от децата и възрастните

Според адвокат Пенев, носенето на защитни маски съвсем очевидно затруднява дишането, и колкото по-често и дълго това се практикува, толкова повече нарастват и здравните рискове. Адвокатът счита, че при децата този проблем е още по-съществен с оглед на това, че тепърва се развива тялото им, а психиката им е много по-крехка и редица компоненти в нея се формират именно през детските години. От друга страна пък проведените при децата ковид тестове показаха извънредно нисък процент на зараза, което реално обезсмисля както носенето на маски, така и въведената и при тях система на зеления сертификат, смята адвокат Пенев.

За да ни убедят, че носенето на маски от децата е необходимо, държавната администрация трябва да предостави изключително убедителни научни изследвания, които да потвърдят единодушно, че липсват каквито и да е здравни рискове при децата от носенето на маски, като за сметка на това има сериозни ползи. Ако се окаже, че има различни мнения по въпроса при различните научни изследвания и при някои от тях рисковете не се изключват, то носенето на маски от децата трябва да се преустанови веднага след приключването на сесиите на работните групи.

Освен това в редица европейски държави има нормативна уредба за медицински противопоказания, при които лицата се освобождават от носенето на защитни маски. Така е в Нидерландия, Германия, Белгия, Австрия, Великобритания и много други. В България това не е уредено, включително не е уредено и признаването на противопоказанията на европейски гражданин, който иска да се ползва от правата си на българска територия. Това също е нещо, което следва максимално бързо да се коригира.

"Позволявам си да посоча тези осем ключови въпроса като адвокат, който последната година активно работи в тази сфера. След написването на ред статии по тези теми, участието ми в два от законопроектите за изменение на Закона за здравето и подаването на съдебни жалби срещу заповеди на здравния министър, се надявам да допринеса с каквото мога за възвръщането на справедливостта и морала в живота ни, както и уважението към истинската наука. Защото в науката не се вярва, вярва се в безсмъртната душа и божия промисъл. Истинската наука се основава на факти, които се представят, анализират, проверяват, доказват и чак тогава се приемат", завършва адвокат Пенев.

Още от ОБЩЕСТВО:

Радев: Родната реч е онази нишка, по която сънародниците ни по кръв винаги могат да открият пътя до дома

Петков: Светите братя Кирил и Методий завещаха на България най-големия и ценен дар – писмеността

Проф. Кирил Топалов: Мислят ли в Северна Македония европейски и добросъседски - да им дадем път

София отбелязва 130 години от написването на химна „Върви, народе възродени“

Над 180 хил. са заетите книги за първите 5 месеца от годината в Столична библиотека

Хиновски: България не направи грешка като отказа да плаща газ в рубли

Абитуриентът, който шокира всички - ето с какво беше облечен (СНИМКИ)

Прогноза за времето - 24 май (вторник)

Новините: Най-важното за деня, 23 май

Росен Костурков: Предложението за подкуп към шефа на БАБХ е за 6 милиона лева

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Последно в Актуално