X
 
 

Армения обявява своята независимост от СССР

7518 7
Армения обявява своята независимост от СССР
Снимка: Getty Images/Guliver
Армения е древна страна от Югозападна Азия, но политически и културно тя е приемана като част от Европа.

Граничи с Турция на запад, Грузия на север. Има общи граници и с Азербайджан на изток и с Иран на юг. Столицата ѝ е Ереван. От 1922 до 1991 г. страната е в СССР като съставна част от Закавказката съветска федеративна социалистическа република и после като съюзна Арменска съветска социалистическа република. Площта ѝ е 29 743 км², от които 28 342 км² суша и 1401 км² водна площ.

Открита е ТЕЦ Варна

ТЕЦ „Варна“ е разположена на северния бряг на Варненско езеро, на 12 км от Варна (в с. Езерово, Община Белослав). ТЕЦ &bdq...

Армения е първата държава, която приема християнството като официална религия (301 г.). Последното Арменско царство (1050 – 1375 г.) обхваща земи, които днес се намират в югоизточна Турция. Персия, Византия, арабите, монголите и турците господстват на нейна територия до 19 век. През 1820 г. част от историческа Армения, намираща се под персийско владичество, е присъединена към Русия. През периода 1918 – 1920 г. Армения е независима република. В края на 1920 г., Турция завладява Западна Армения, а Червената армия окупира Източна Армения. Последната е присъединена към образуваната на 12 март 1922 г. Задкавказката съветска федеративна социалистическа република, която е една от основателките на Съветския съюз (30 декември 1922 г.). На 5 декември 1936 Задкавказката СФСР е разформирована и е образувана Арменската съветска социалистическа република. През 1991 г., Арменската ССР обявява независимостта си от СССР.

Actualno.com

Етикети:

 • с арменците имаме почти идентична трагична съдба – поробителят ни е Турция - ''освободителят''–Русия 1 с арменците имаме почти идентична трагична съдба – поробителят ни е Турция - ''освободителят''–Русия преди 5 месеца Профил на трол?
  при геноцида над нашите народи има една и съща зловеща съгласуваност между поробителя и ‘’освободителя’’. Точно със съгласуваните действия на Русия и Турция "дядо Иван " не освобождава, а обезбългарява цели български села и градове и ги заселва с черкези. Още 1774г Екатерина Велика изселва от земите им над 500 000 българи. Освободила Гърция след войната от 1828-29г. Русия фактически пр виж още ›› очиства от българи територията от дунавската делта до Одринско и заселва черкези. Бартера на поданици на русия и турция продължава чак до 1835г. – над 40 000 са преселе ните български семейства - половината българско население на Тракия между Одрин,Стара Загора, Балкана и морето и това от Източна България,между Варна,Силистра, Исакча и морето е изселено Българските семейства имат по 6 – 10 деца - живи руски трофеи от войната - Русия заселва новите си западни територии . Така възникват големите български колонии в Бесарабия. Точно със съгласуваните действия на Русия и Турция по времето на арменския геноцид Русия заграбва арменските територии. и слага ръка на бакинския нефт . Затова Съветска Русия помага на турците в разкъсването на Армения. Г-жа Хрануш Харатян, доктор по история пише: ''Съветската власт, именно властта, така силно диктуваше разбирането на историята и я изкриви в интерес на текущото политическо и идеологическо целеполагане, че на всички нас – „постсъветските”, ще ни се наложи още дълго–дълго да се отплитаме от лъжите, фалшификациите, изопаченията и пробутването на това, което в СССР се наричаше „история” – съветизираната история.В тово число и поради това, че със старанията на СССР темата за арменския геноцид, например, беше скрита от съветските народи. Практически бяха героизирани организаторите на Геноцида на арменците, особено Мустафа Кемал, сърдечният приятел на ленинско–сталинска Съветска Русия, а след това – на СССР. От съветските граждани беше скрита огромната материална, военна и дипломатическа помощ за Мустафа Кемал в разпалването на войната против Армения и унищожаването на арменците съвместно с ... Червената армия''- пълният текст на статията ТУК: svobodennarod.com/head-on/item/5999-armenska-istorivhka-sreshtu-ruska-senatorka-za-savetizatziyata-na-azerbaydzhan-i-nefta-savetska-rusiya-pomagna-za-razkasvaneto-na-armeniya.html
 • ЗА МЯСТОТО НА РУСИЯ В ГЕНОЦИДА НАД АРМЕНЦИТЕ 1.1 ЗА МЯСТОТО НА РУСИЯ В ГЕНОЦИДА НАД АРМЕНЦИТЕ преди 5 месеца Профил на трол?
  цитат от ‘’ИСТОРИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РУСКАТА ПОЛИТИКА НА ИЗТОК И БЪЛГАРИЯ ПО ОФИЦИАЛНИ РУССКИ И ДРУГИ ИСТОЧНИЦИ(Кр, Раковски,1898): ''...българските ужаси бледнеят пред арменските. Но и от баташките и другите кланета цялото човечество потрепера. От всичките гърди се изстръгна един общ вик на дълбоко възмущение. Само в Англия по изчисленията на д-р К. Иречек са станали около 450 народни митинги виж още ›› в полза на българите.210 Това собствено й развързва ръцете на Русия да отвори войната, защото без всеобщото европейско съчувствие Русия щеше да се натъкне на някоя нова коалиция. Но това, което Европа допусна на Русия, Русия не иска да допусне на Европа. И още при какви условия! Повече от сто хиляди арменци сложиха своите кости в пространната гробница - Турция. Само в Диарбекирския вилает по изчисленията на френския консул Мейре са изклани 30 хиляди арменци и изгорени 119 села.211 Нямаше вече какво да се спасява в Армения, защото, казва поетът Уилиям Удсън, „скоро последният олтар ще бъде осквернен, последните девойки, лишени от своя девствен цвят, и последната от глад умираща майка ще прегърне с изсъхналите си ръце последния заклан отрок към своите студенеещи гърди“. И когато френският посланик Монтебелло съобщил на княз Лобанов подробностите по ужасните кланета в Муш, министърът на външните работи на християнска и православна Русия отговорил на френския посланик, че всичко това са „incidents“, случки на истинността, на които не трябва да се дава пълна вяра!...’’,гл.8 РУСИЯ В АРМЕНИЯ
  : 3 !
 • Кръстю Раковски(1898г): 1.2 Кръстю Раковски(1898г): преди 5 месеца Профил на трол?
  ‘’... Ние видяхме вече любезностите, които руската преса правеше на Турция, но всичко това беше само едно слабо ехо на поддръжката, която руската дипломация даваше на Турция. Ако някой вестник като „Новое время“ заявява, че „за Русия няма друга национална политика на Изток освен поддържането на сегашния ред на нещата, докато не се намери комбинация още по-съобразена с нейните интереси“Същевремен виж още ›› но англи йското правителство изработва проект за реформи в Армения. Но този проект бил много широк, тъй като в него се предвиждала известна автономия за Армения. Лобанов му заявил, какво ... „проектът създава особени преимущества за арменците в Мала Азия, от които ще се образува ядката на бъдещото арменско независимо царство, а Русия не ще се съгласи и не може да се съгласи на това.“Това се и разбира, тъй като създаването на една независима Армения в Мала Азия, на границата на руските арменски области, ще усили и между самите руски арменци надеждите и те ще поискат да се освободят от руското иго. Официозните руски вестници прикриват антиреформаторската руска политика под грижата, която Русия вземала за Турция да я защитава похода на Дибич Забалкански против Турция (1828 г.), който действително парализира реформаторските усилия на Махмуд, захванати с изтребването на еничарската орда. Ние тук не искаме да се впускаме във въпроса, дали самите турци биха могли да се приспособят към европейските реформи, но във всеки случай тяхното прокарване в Турция беше от най-жив интерес за християнските народи. Те даваха силен подтик към тяхното развитие...’’, РУСИЯ В АРМЕНИЯ
  : 3 !
 • Кръстю Раковски(1898г): 1.3 Кръстю Раковски(1898г): преди 5 месеца Профил на трол?
  Кръстю Раковски(1898г): ‘’... Забележително е, че двата главни реформаторски акта на Турция Гюлханският Хатишериф (Танзимата) от 3 ноември 1839 г. и Хатихумаюнът от 1856 г., бяха прокарани по искането на Западна Европа, а не на Русия. Първият от тези актове повика българите към икономическа самостоятелност, а вторият - към религиозна автономия.Противопоставянето на Русия на широките политически виж още ›› реформи произлиза още от това, ч е последните са една крачка към възможното, мирно!!! разрешение на Източния въпрос. И наистина, ако вчера станеше Армения автономна, ако утре същото се случи и с Македония, ако Проливите бъдат неутрализирани, а на Турция се остави една ивица с Цариград - който с неутрализирането на Проливите изгубва всякакво значение, - с това се приключва Източният въпрос. Обаче ние правим сметката си без Русия, която по никакъв начин не иска да допусне изпълнението на нито една от горните три точки. Мирното разрешение на Източния въпрос отнема на Русия така желаната възможност да вземе Проливите в свои ръцев интерес на Русия е да има на Изток постоянни раздори, безредици, кланета. Това я прави всевлиятелна.Това, впрочем, ясно се съзнава и от арменците, и от младотурците. Последните в своя орган „Mechveret“ (френско издание - „Прогрес“), в броя от 1 декември 1897 г. заявяваха, че руското правителство има прав интерес да продължава хаосът в Турция. Същото, с още по-голяма подробност говореха по-рано арменските революционери в своя орган „Хънчак“ („Камбана“), в броя от 1 декември 1895 г.При тези условия очевидно е, че анархията в Турция ще продължава. Християните ще пищят до небесата. Европа, парализирана от съпротивлението на Русия, е безсилна да им помогнеРусия остави - не, нещо повече: тя поддържаше, насърчаваше султана да изколи сто хиляди арменци, за да може да получи от Европа пълномощието да се разпорежда „сама“ със съдбата на Турция.при адската светлина на пламналите арменски села и градове, падна маската на християнското благочестие, с която се покриваше официална Русия, и отвратителната й дива и азиатска фигура се явява в пълната си цинична голота.(Русия си позволява за постигането на своите цели да поддържа и насърчава нечувани злодеяния. След това кой балкански народ може да смята себе си в безопасност? Кое човешко същество би се чувствувало сигурно в ръцете на един канибал? фактът сам по себе си е грозен, страшен, но той става още по-страшен за нас като помислим, че утре Русия може да направи с македонците, с нас, това, което направи вчера с арменците. И наистина, не е ли тя, същата руска дипломация, която караше преди 12 години своя всякогашен приятел, султана, да окупира Източна Румелия? Както 1903г русия иска с топове да се унищожат въстанали български села в Македония за да се потуши по-бързо въстанието и Европа да не се намеси с искане за реформи и автономия ...‘’,от ‘’ИСТОРИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РУСКАТА ПОЛИТИКА НА ИЗТОК И БЪЛГАРИЯ ПО ОФИЦИАЛНИ РУССКИ И ДРУГИ ИСТОЧНИЦИ’’
  : 5 !
 • ПОГРОМА НА БЪЛГАРИЯ. ВИНОВНИКЪТ. От един петдесет годишен деец за освобождението на стара България – Македония. Стар българин, Македонец. Стара Загора, 1914 г. 1.4 ПОГРОМА НА БЪЛГАРИЯ. ВИНОВНИКЪТ. От един петдесет годишен деец за освобождението на стара България – Македония. Стар българин, Македонец. Стара Загора, 1914 г. преди 5 месеца Профил на трол?
  ''... Страхът пред мисълта за образуването от Македония на една автономна област, застави Зиновиева, руския тогава посланник в Цариград, да подбуди турското правителство, за да вземе мерки за унищожението на тия български комитети Известно е, че той даде „карт бланш” на турците да употребят всичките усилия и средства за одушването на всяко движение за придобиване политическо прав о на МакедонияТур виж още ›› ците мълком и ненадейно зграбчиха 150 души най-интелигентни българи от Македония, гудиха ги в параход и, без съд и присъда, изпратиха ги на заточение в дълбока Азия. Това обстоятелство уплаши комитетите в Македония. Те си помислиха, че турците, като имат от Русия „карт бланш" всичко да унищожат, ще изловят мълком цялата интелигенция и ще се осуети планът за едно въстание. Зиновиев беше, който предизвика през 1903 г. преждевременно юлското въстание. Въстанието не можа скоро да се потуши. Страхът да не би Европа да осъществи идеята за автономия на Македония, застави Зиновиева да настои пред турците да бързат и за решителното потушване на въстанието, да употребят и топове. Разорението и унищожаването с топове на 150 села български в Македония, се дължи на милосердието на русия. Руските консули в Македония, съюзници на сърби, на гърци и на турци против българите, в своите рапорти, които се публикуваха в Петербургския “Държавен Вестник”, обвиняваха българите и оправдаваха турците.С това православна, славянска Русия, плюна вече и на православие и на славянство. Се показа, че не е нито православна, нито славянска; по своите намерения и по своите дела. Декларацията на императора, огласена от висотата на неговия престол: „Една капка кръв не проливам за българите в „Македония"казваше на турците: „избивайте, унищожавайте христианите, българските жители на Македония, разрушете къщите им, опозерете семействата им и от нищо се не бойте: няма кой да ви затрогне: аз съм с вас. Защото с това – с унижтожението на македонските българи, вие, турците, услужвате на мене"...''
  : 4 !
 • СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ : 1.5 СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ : преди 5 месеца Профил на трол?
  Балкански съюз, както е известно, се уреждаше от руското правителство, а изпълнението на договора беше под гаранцията на императора. Когато българското правителство предлага на царя да приеме тоя съюз и да подпише договора, .като конституционен господар, длъжен беше да приеме и подпише актовете, които му поднася правителството. С приемането на съюза и подписването на договора показа царят, че „не виж още ›› управлява, а само царува".Нали всички бяхме русофили, нали всички викахме и си деряхме гърлата: „да няма личен режим”? Да си представим: какво щеше да бъде положението на царят, ако той не приемеше съюза и не подпишеше договора със Сърбия? Послушните оръдия на руската дипломация, числото на които е легион, ще вдигнат голям шум и ще почнат да викат: Не подписва договора. Защото няма доверие на гаранцията от руския император. Не ще уголемяването на България чрез съдействието на Русия"! И щяха да търсят случай да го пропъдят от България, както пропъдиха Батемберга. Приел, неприел съюза; подписал, неподписал договора, цар Фердинанд трябва да се пропъди от България. И толкова. Хем да се извърши погрома на България, според девизът на русия за омаломощението и намалението на България, хем всичката вина за тоя погром да падне върху главата на Цар Фердинанда. Руския печат не криеше своята надежда, че подир тоя погром, ще бъде изпъден от България Цар Фердинанд. В що се провинил Цар Фердинанд пред русия? Той, по своето стремление за независимост, пречи на плановете България да си стане една руска губерния по подобието на Финландия, според първоначалния план на русия.Той не знаеше ли, защо руcия беше най-големия противник за автономията на Македония и не даваше да става дума за тая автономия? Знаеше. Автономията на Македония за русия значеше да стане Македония българска. Това е против „девизът” на русия за намалението на България.В това се заключава заблуждението на ония наши русофили, които жумат,та никой не вижда как русияоткрадна българските земи в Македония, Добруджа и Източна Тракия, та ги натупа в джебовете на сърби, на гърци, на румъни и на турци. Нашите русофили жумат и невиждат, че русиия пред лицето на целия свят устроя балкански блок, състоящ от Сърбия, Гърция, Черна гора и Румъния: против България. Тоя блок, според директивата дадена от русия, има за задача и цял унищожението на българския елемент в българските земи заграбени от Сърбия, Гърция и Румъния. Покровителят на тоя блок е неговия основател, руския император, виновник на погрома. Терорът, упражняван в мирно време от тоя блок, по своята жестокост, свирепост и безчовещина, няма подобие, няма пример в историята на варварските времена. Кажете, българи, какво мислите? Ако руския император не насърчаваше или несъизволяваше да се вършат тия свирепости над православните българи , щеше ли да има тая дързост свирепата лига? Русия, во главе със своя император, протестираха ли за тия свирепости и нечути жестокости вършени над българите в поробените земи от сърби, гърци и румъни, угрозиха ли тия зверове да престанат да унищожават един в нищо невинен народ? Драконовския, най-свирепия закон, който издаде Сърбия за унищожение на българите в Македония, руския вестник „Новое Време" намери, че е много мек, трябва да бъде много по-жесток, за да смаже главата на тая змия – българския елемент. Жумите, никой не вижда, че руския официоз публично насърчава жестокостите, безжалостното изтребление на българския елемент! Жумете! руските консули съветват българите, за да не бъдат изтребени и унищожени, да стават сърби ония които са под сръбска власт, и гърци – които са под гръцка.Руския император рече на всеуслишание: „Ще се накаже България". Наказа се– За непослушание – Во време, когато бяха на власт слепите русофили. .Руската дипломация с императорът се разсърдиха на България за инцидента със сръбските и гръцките войски. Русофилското правителство не било причастно в акта. Ако е виноват българския цар, ако е виноват генерал Савов или никой друг, що са виновати българите в Македония и Добруджа? Що са виновати жените, момите и децата гдето публично ги безчестят? Що са виновати със стотици хиляди невинни българи, мъже, старци, баби, жени, деца и бебета, та са подложени на ограбване, на побоища, на оголване, на затваряне, на изтезания и на избиване? Императорът рече: „Ще се накажат". Защо ги наказваш, императоре, православни царю? В какво са виновати тия нещастници, тия православни ? В какво са се провинили, с какво ти са сгрешили? – „Каква по-голяма вина от това, че са българи, че не искат да станат гърци, сърби, румъни! Какво по-престъпно провинение от това, гдето те желаят да се присъединят към България"? „По моя воля и разпоредба се смаза главата на тия проклети като змия българи, трябва да им се смаже и опашката, за да не могат да шават. Такава е моята воля, на цар православен и славянин!” Жумете! Това е правда, това е християнство, това е човещина, култура и цивилизация руска? Где в немско, във Виена или Берлин, ще намерите такава милост, такова покровителство, такава правда, такава толерантност? Не отивайте в немско! Там няма православие, няма християнство, няма славянство, каквито ги има в Петербург! Тичайте, бе българановци, при русия! Где ще намерим ние по-добри покровители за нашето унищожение...'',от ‘’ПОГРОМА НА БЪЛГАРИЯ.ВИНОВНИКА’’,СТ.ЗАГОРА,1914г.
  : 3 !
 • от ИСТОРИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РУСКАТА ПОЛИТИКА НА ИЗТОК И БЪЛГАРИЯ ПО ОФИЦИАЛНИ РУССКИ И ДРУГИ ИСТОЧНИЦИ 1.6 от ИСТОРИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РУСКАТА ПОЛИТИКА НА ИЗТОК И БЪЛГАРИЯ ПО ОФИЦИАЛНИ РУССКИ И ДРУГИ ИСТОЧНИЦИ преди 5 месеца Профил на трол?
  гл.8 РУСИЯ В АРМЕНИЯ : ‘’... престъплението на Русия е още по-позорно днес. Тя преследва арменците, след като ги измами, излъга и изигра. Руските защитници представят арменското движение за една „английска интрига“, като забравят клетниците, че даже то и да е днес английска интрига, то е само след като беше по-напред руска интрига. И наистина, неведнъж Русия е възбуждала и насърчавала арменците пр виж още ›› отив Турция и Персия. Арменци те бяха първите християни под турското непосредствено иго, от услугите на които Русия се възползува.Още при царица Анна турското правителство улови чети арменски доброволци с руски знамена, руски паспорти и писмаРусия обещала на арменците независимо Араратско княжество. „Има няколко десетки години, казва се в една арменска прокламация от 1885 г., как руските деспоти ни обещаха със своя подпис независимостта на Араратската страна; те обещаха да възстановят старата конституция на Ани и Вагарахпад, тяхната слава и тяхната власт; сега те подло отричат собствените си думи Но Русия не се задоволи само да излъже арменците, след като си послужи с тях за завоюването на Ереван, не се задоволи да ги остави да ги колят в Турция, но още ги преследва и в Руска Армения. По най-пресни сведения руското правителство е спряло арменския вестник в Кавказ „Ардзаганг“ за „вредно направление“ и затворило 168 арменски училищаЕто какво пише в. L’Intransigeant:''Русия дава на султана ед ин вид пълномощно, щото този клетник, възбуден от миризмата на кръвта, да лочи, докато един от подчинените на неговото изтребително иго народи се реши да го отърси. - Тогава царят се явява и прави публично следващото заявление: „След като сега Европа остави да се начене Турция, фактически всички договори са скъсани и никаква конвенция не ме спира вече да вървя към Цариград“През последната Руско-турска война, през голямата агитация по българските ужаси в Англия, имаше много англичани, които вярваха в искрените намерения на Русия и я поддържаха. Сега повечето от тях отблъскват всяка солидарност с нея.руската преса защитаваше султана, а от друга страна, съжаляваме, че мястото не ни позволява да приведем статии, където да видят читателите с какъв бяс се нападат арменците. Стига да кажем, че ние не сме чели друго нещо по-срамно и по-цинично против един невинен народ като дивите и злобни фейлетони на в „Новое время“И в Армения като в България заради злокобната намеса на русия в историческия ни път , няма да се възвърне на народите ни нито силата, нито целостта на надеждите и идеалите ни...’’, КРЪСТЬО РАКОВСКИ,ВАРНА,1898г.
  : 3 !