X
 
 

Родена е Неделя Петкова

2781 12
Родена е Неделя Петкова
Снимка: Pixabay
Неделя Петкова е родена на 13 август през 1826 г. в гр. Сопот. Моминското име е Неделя Делюва Гульова. Получава елементарна грамотност по взаимоучителната метода в Сопотския девически манастир, след което се самообразова. Едва на 19 години е омъжена за най-малкия вуйчо на Васил Левски, търговецът Петко Караиванов, който по-късно умира от холера и оставя Неделя с пет деца, бременна с шесто. По препоръка на Найден Геров става учителка в новооткритото девическо училище в София (1858 – 1861), където работи със Сава Филаретов. Неделя Петкова среща много трудности, но след година вече има 200 ученички. По-късно е учителка в Самоков (1862 – 1864), Кюстендил (1864 – 1865), Прилеп (1865 – 1866), Охрид (1868 – 1869), Велес (1870 – 1871).

В Прилеп е назначена за учителка на 1 юли 1865 година, като девическото училище се помещава в къщата на Тощовци до черквата. Тя организира за първи път в Прилеп честване на празника на Светите братя Кирил и Методий. Във Велес се включва в местния революционен комитет. Пратеник на Васил Левски пристига в дома на Неделя и ѝ поставя задачата да изработи знаме, за което ѝ е изпратен модел. За да завършат работата си навреме тя и дъщеря ѝ, Станислава, работят денонощно. Хазяинът им, Георги Колев, ги предупреждава, че са разкрити и те навреме скриват и спасяват знамето, което е използвано по-късно в Разловското въстание. След разкриване на участието ѝ в комитета, тя е изгонена от града и с подкрепата на Зографския манастир основава смесено българско училище във Вардарския квартал на Солун. Участва в борбата на местното население срещу гъркоманите, създава женски и благотворителни дружества, съдейства за изпращането на български девойки на учение в Русия.

Започва изграждането на Берлинската стена

След Втората световна война Берлин е поделен между страните-победителки (СССР, САЩ, Великобритания и Франция) на 4 окупационни зони. Из...

След Освобождението живее в Кюстендил (1878), а през 1879 година се заселва в София. През 1883 г. се установява в Ракитово и работи за просветата на чепинските българи. Умира в София на 1 януари 1894 г.

Неделя Петкова е майка на Станислава Караиванова-Балканова. Омъжена е за най-малкия вуйчо на Васил Левски (брат на майка му Гина) – Петко Караиванов.

Морският нос Баба Неделя на остров Ливингстън в Антарктика е наименуван на Неделя Петкова.

Actualno.com

Етикети:

 • Анонимен 1 Анонимен преди 6 месеца Профил на трол?
  влизането на съветския ботуш на Балканите веднага след 9 септември се разразява една кървава веханалия в България. Създаден е противоконституционният ‘’народен съд’’ - изпълнителен екзекуторски орган, който по списък от Москва произнася присъди над неудобни представители на Българския елит- наследници на български възрожденски родове . По този начин Българската нация е обезглавена, а имотите и ср виж още ›› едствата на екзекутираните десетки хиляди интелектуалци, офицери, политици и администратори са заграбени от екзекуторите от БРП(к). Започва невиждано до момента узаконено мародерство и грабителство над елита на България – почти всички потомци на Българските възрожденци и революционери, фактически освободили и построили Нова България след 1878 г. Отнети са им фабриките, магазините, жилищата, които дават архитектурния облик на градовете из цялата страна. България е осеяна с концлагери Огромна част от българския политически елит, от хора, които са по- състоятелни, хора, които имат отношение към предишната дотогава власт, всъщност избити са огромна част от тях и без съд и присъда.Подменен е политическият и културен елит на българската нация по съветски модел.
 • Анонимен 1.1 Анонимен преди 6 месеца Профил на трол?
  В първите дни на окупацията започват разстрели и убийства без съд и присъда над висши офицери, обществени и църковни дейци, несъгласни с нахлуването на Съветските войски,. Полицаи, жандармеристи, кметове, бирници, учители, свещеници или незабавно намират смъртта си, или са вкарани по затвори и лагери - говорим за унищожаването и убиването на огромна част от българското активно гражданско обществ виж още ›› о В СССР е изнесен и съществена част от държавния архив на страната. Под дулата на съветското оръжие и под натиск от Москва в първите дни около 9.ІХ са разстреляни 150 епископи и свещеници все наследници на български възрожденски родове – подчинен е църковния клир на Българската екзархия – най-влиятелната по онова време институция сред Българите и армия изведена да преследва немските войски - държавата и нацията са останат напълно беззащитна пред 300 000 окупационна съветска армия и безпрепятствено България се се трансформира в сателит, обслужващ изцяло икономиката, политиката и интересите на СССР.
  : 0 !
 • Анонимен 1.2 Анонимен преди 6 месеца Профил на трол?
  Москва знаеха, че войската, по-специално командният є състав и особено офицерският корпус, е най-опасният им враг Трябваше да бъдат смачкани и обезвредени да се съсипят ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ РОДОВЕ и като граждани - знаеха, че тези хора, възпитани в родолюбие, достойнство и почтеност, никога няма да възприемат руския монопол и безнравственте практики на ссср-ския тоталитаризм... Българският народ о виж още ›› плати скъпа цена – 34 548 убити и ранени млади хора и огромни финансови средства за тяхната безсмислена и безрезултатна така наречена Отечествена война. Офицерите дадоха най-голям процент убити – два пъти по-голям от този на всички убити български воини в тази война. И това е най-голямото, но и най-скръбното, жестоко и кърваво доказателство за проявените от тях чувства на дълг и жертвоготовност. И наистина, офицерите взеха участие във войната само защото Родината ги призова да є осигурят чрез нея статут на съвоюваща страна - офицерството изпълни с достойнство дълга си и изнесе на плещите си и тази т. нар. Отечествена война със своето умение, професионализъм, дисциплинираност и саможертва.Още в навечерието и в първите дни след 9 септември 1944 комунистите в цялата страна започнаха невиждани по своите размери, жестокост погроми При тези набези на комунистическите шайки в жилищата на жертвите се извършваха безсрамни обири под формата на обиски, а също и изнудвания на близките им за пари с лъжливи обещания за тяхното освобождаване. Важен обект на тези акции бяха офицерите, от които за периода септември – ноември 1944 бяха арестувани 1050 души.. Много показателен за безграничната жестокост и подлост, с която започна и се провеждаше унищожването на офицерството. Москва изработва подробна и продължителна програма за пълния разгром на заварения офицерски корпус. След вандалските избивания без присъди следва т. нар. народен съд, една напълно противоконституционна по правомощия и състав институция, която включваше пак убийства, затвор и материално ограбване, но вече постановени и оформени с някакви присъди.. При планомерното провеждане на програмата за разгрома на офицерите най-голям брой от тях бяха засегнати от уволненията. през 1946 с мотивировките „за груби фашистки прояви“ Но програмата не приключи с уволнение - много от тях бяха пратени в концентрационни лагери или изселвани с целите им семейства.Но общото за уволнените офицери беше, че каквато и работа да извършваха, те се отличаваха със своята дисциплинираност, трудолюбие и акуратност. Така бяха научени
  : 0 !
 • Анонимен 1.3 Анонимен преди 6 месеца Профил на трол?
  Румъния, Унгария, Источна Германия, са воювали в СССР,България не, но само в нея има Народен съд, с фантастич-ни числа, съдебни убийства 2730, безпричинно осъдени назатвор 6870. В двете ненужни войни, загинали, и ранени,общо, са 50 414. През 1946 г., ве роятно в края на година-та, а може би, в началото нйа 1947 г., правителството публи-кува и дава на международни организации, следните данниза жерт виж още ›› вите на България през Втората световна война: заги-нали (убити и изчезнали) войници и офицери 18.8 хиляди,загинали (убити и изчезнали) цивилни 140 хиляди, общо158.8 загинали военни и цивилни (стр. 57-59 на № 72). Катоот общото число на загинали и ранени военни 50 416, изва-дим числото 18.8 хиляди, загинали (убити и изчезнали), след-ва, че ранените войници и офицери са 31 616. Знае се, чепри бомбардировките са загинали 3000 цивилни. Следова-телно, от куршумите на петата московска колона са загинали 137 000(140 000 3000 = 137 000) цивилни. Колко са след 1 януари1947 г. концлагеристите, колко от тех са умрели в лагерите,колко са екзекутирани, и затворени, с присъди за полити-чески престъпления, не се знае. Защото само тяе управлявана от такива предатели, и печени убийци, катоГерги Дамянов (Белов), н-к “Кадри” на КИН, Стела Благое-ва (Стелла), зам.-н-к “Кадри” на КИН, Трайчо Костов, АнтонЮгов, Вълко Червенков. За разлика от другите компартии,защо само БКП води такава политика, защо тя воюва с собствения си народ, и Отечество, защо тя е големо коти-ло на предатели. От всички нечастни библиотеки са иззети, и унищожени,хиляди исторически, политически, философски, икономи-чески, религиозни, книги, от 3500 заглавия. Македонскиянаучен институт е закрит на 15 март 1947 г. Неговата бога-та библиотека, 28 000 тома, и неговия богат историческиархив оит документи, 17 000 хиляди първообразни (ориги-нални) документи, са предадени на сърбоманите, сиреч на македонистите, в Скопие, та те да ги крият, или унищожат,и да могат да разпространяват лъжи за народностния съставна населението. Проведени са 4 принудителни държавнизаема за “индустриализация”, а в същност за заплати на сто-тиците тайни съветници, заплати 14 пъти по-големи. Съвет-ниците не са на купони, купуват на безценица от закрититемагазини, по-точно, возат им, храни. Облекло купуват, кол-кото искат, на безценица. За държавния заем, всеки, требеда даде минимум една заплата, или една пенсия, иначелошо му се пи ше. След заемите ограбват всички наличнипари, и всичките спестявания, с две парични “реформи”.Министър А. Югов, с нагло безсрамие, публично, обяснява,че народа има много пари, и затова има недостиг на храна,облекло, обувки, и затова още ще има купонна система.Развращават морално, и политически народа. През 1951-1952 г., за нагнитане на страх, в всека околия, а те са 89околии, има монтиран съдебен процес срещу некомунисти,с 7-8 до 14-15 смъртни присъди, които присъди, до една,са изпълнени.
  : 0 !
 • Анонимен 1.4 Анонимен преди 6 месеца Профил на трол?
  След 9 септ. 1944 науката и образованието са буквално превзети от руските окупатори и марионетното им правителство на ОФ, доминирано от БРП(к). Т.е. те са оставени в ръцете на комунистите, а своите директиви за бъдещо развитие на наука и образование те получават директно от Кремъл. Целта е да се пресече всякаква самостоятелна и независима мисъл на Българите, неконтролирана от политика на социалн виж още ›› ото инженерство в СССР и се посяга на Българската национална идентичност. Защото докато Българският народ има основания за своето възрожденско самочувствие във виждането за независим народ и държава, в него би се надигнало недоволство срещу всеки чужденец-нашественик на страната му, потопил България в кръв и насилие, отнел имотността и парите му, което обслужва единствено себичните и колониални интереси на РСФСР. И вижданията на Българите с времето са промити от внушенията, че някогашните „прабългари” били една незначителна орда, „удавена в славянското море”, че сме „родственици, братя” с руснаците по славянска линия, при което лесно се приема Съветско-руското господство, което продължава и днес На практика точно това се случва. Веднага под диктовка от Москва започват да пре- написват историята на Българите. Повечето четива и статии, книги, публикувани след 9.ІХ.1944 г. съдържат именно подобни послания, които размиват и разрушават основите на Българската национална идентичност, съзнание за изключителност и достойнство, формирана за последните 66 г.и преди това от Възраждането Така Българинът започва да вярва , че „руснаците му били кръвни, идейни братя и приятели”, което е, преди всичко невярна, защото изобщо не отговаря на истината - на принципа на многократно повторената лъжа те се превръщат в „истина”, върху която Българинът започва да гради своите нови убеждения, верую, светоглед, мисли и отношение към себе си през 45 г. на тоталитарно управление на БКП. Историята за произхода и народностната специфика на Българите са фалшифицирани и деформирани от тоталитарното политическо управление, което налагат от Кремъл над окупирана от Съветските войски България (1944-1989 г.) Никога до този момент Българите не са имали подобна тиранична политическа система на управление, която така всеобщо, тотално да овладее всички сфери на живота им: политическа, социална, обществена, културна, научна, образователна, възпитателна, религиозна, икономическа и техническа. През византийското владичество не е било така. Дори и в Османската империя народът е бил далеч по-свободен и състоятелен за разлика от т.нар. „Соц”, когато му е отнето, всичко – собственост, свобода на придвижване , дори и вярата - Москва нанася съкрушително поражение по Българския народ (нация) и е поставено на карта оцеляването му с възможността да бъде погълнат и асимилиран от руснаците. Унищожението на българските възрожденски родове и паметта за тях , деформирането на действителната ВЪЗРОЖДЕНСКА история на Българите е духовно обезглавяване .
  : 0 !
 • Анонимен 1.5 Анонимен преди 6 месеца Профил на трол?
  Към сто исторически факти от последните 500 години показват завоевателните цели на Русия, и техното непрекъснатои упорито преследване. Те показват, че тези цели се преследват неизведнъж, а една по една, защото две и повече динипод мишница мъчно се носат. Сто исторически факти показват, че Западния черноморски брег, Проливите, Мала Азия,требе да бъдат завладени, и че български народ, и българскадър виж още ›› жава, не бива да съществуват. Завладеването на Българияе първа по ред задача.Ето Азовския Завет на цар Петър I, император от 1721г., на Петър I Велики. През 1696 г. Русия, чиито граници, иисконни руски земи, са на 400-500 километра на север отЧерно море, за първи път превзема от Турция крайбрежнияград Азов, загубва го през 1700 г., и го завладева завинаги през 1739 г.Когато цар Петър в 1696 г. превзел Азов, казал на всички присъстващи при превземането следното:“Сега ние, слава Богу, вече имаме един ъгъл на Черното море, с време, може би, и целото ще го имаме.”“Страна далечна, господарю, а освен това и трудно нещо е да се завладее туй море.”“Не изведнъж, а малко по малко.”, отговорил господарат Щом иска Проливите русия трябва да владее Западния черноморски брег, а това означава, че не бива да съществуват независима българска държава, и най- многобройния черноморски компактен християнски български народ, а требе да има погърчено/славянизирано/русифицирано население или заселени руснаци и Черно море да стане руско езеро. През последните 500 год,всеки руски САМОДЪРЖЕЦ е оставял на наследниците си планове, щото Черноморе да стане руско езеро. Само 4 от тех са публично достояние: 2 на Петър Велики, и 2 на Екатерина Велика.Останалите са засекретени. НО всеки руски/съветски самодържец, с благоговение чете тези документи - непрекъснатото и упорито преследва поставените завоевателни цели - империализъма на руските управници е неизкореним въпреки че русия винаги е била и е изостанала културно и икономическо джудже и над 168 русифицирани народи просто са оставени да оцеляват
  : 0 !
 • от “Освободителни” мисии наРусия-Съветския съюз в и около България © Иван Лилов 1.6 от “Освободителни” мисии наРусия-Съветския съюз в и около България © Иван Лилов преди 6 месеца Профил на трол?
  Завладеването на Западния черноморски брег, Проливите, територии в Мала Азия, и Азия, са истинските мотиви на Русия при тъй наречената “освободителна мисия към православните християни’’( и при тъй нареченото “освобождаване” на България от Русия в 1877-78 г.) За да намали съпротивата при завладеването, Русия го прикрива с освобождаване. Това е стара нейна практика, например Крим, Кубан, Таман,Ка виж още ›› вказ. В средствата на нейната дипломация влизат: “масова корупция и подкупи на политически дейци, организиране на военни бунтове и държавни преврати, показни убийства на пречещите на плановете й държавни дейци на България.”( напр. в организираните от руското външно министерство убийства на Белчев, Вълкович и Стамболов, участва и граф Игнатиев, купения Драган Цанков,а в убийството на Стамболов и зета на Драган Цанков, бъдещият министър Ал. Люцканов Русия подкупва журналисти,финансира и контролира пресата, Русия дестабилизира политическия живот и обществото, интриганства, насъсква един срещу друг политически дейци и групи от граждани, създава крамоли, деморализира, разпространява лъжи, дискредитира и направо омаскарява пречещи политици. Внушава неувереност в собствените ни сили за преуспеването на България, внушава че имаме лошо управление, корупция, хаос, неотстранима( и това при тоталната мизерия в русия) нищета. Внушава, че княз Александър I Български Съединител требе да бъде свален от престола, да имаме противна на БЪЛГАРСКИТЕ национални интереси УДОБНА и подчинена на руските интереси политика. Русия създава предатели, финансира терористи и широка мрежа от шпиони.
  : 0 !
 • Анонимен 1.7 Анонимен преди 6 месеца Профил на трол?
  Съветският съюз има завоевателните цели на руските импе-ратори, прикривайки ги с ефективна идеология, с учредяванена комунизъм. След като от началото на 1919 г. ръководст-вото на БКП е овладено от агенти на Коминтерна (КИН), ипредимно двама от тех, В. Коларов, и Г. Димитров, създаватдо м. декември 1920 г. неколко независими една от другаразузнавателни резидентури, с БКП е Пета колона на Съвет-ския виж още ›› съюз. Неин несъзнателен помагач е недемократичнотоправителство на БЗНС (16 май 1920 9 юни 1923 г.), част отлевите земеделци. В Петата колона, по-късно съзнателно севливат и земеделците-единофронтовци. Големия наплив на бежанци, които идват в България над 1 500 000 българи, които идват в границите на нашето Отечество са огромно напрежение върху държавата като общество, като институция, като икономика, като демография - благоприятна почва за внедряване на лъжи за ’’прекрасния живот в необятната руска страна’’, где так волни дишит ... Петата колонасе готви завземане на властта чрез превратили с гражданска война. Нейните ръководители, и нейнияпечат, прават унищожителна критика на правителството. Следпреврата, по заповед на КИН, а това значи запвоед на Сталин,Петата колона обръща позицията на 180 градуса: Правителс-твото на БЗНС е добро, правителството Цанков лошо, и тотребе да бъде свалено, съюз с вчерашния противник БЗНСза сваляне на правителство Цанков.Три-четири дни след 9 юни, Сталин и Политбюро, за взи-мане на властта от Петата колона, изпращат в България Гене-ралния секретар на КИН В. Коларов (5 декември 1922 8 юли1924 г. вкл.), членът на Изпълнителното бюро на Световнатакомунистическа профсъюзна организация (ПРОФИНТЕРН)Георги Димитров, емигранти, руснаци. На 23 юни В. Коларов,с щаб от сътрудници, пристига тайно в Варна, с моторен кораб през Черно море. В щаба има:1. Лице, което ще ръководи ЦК на БКП.2. Лице, което ще ръководи революционните ядра.3. Лице, което ще ръководи революционната армия и щеизтреби буржоазията.4. Лице, което ще финансира гражданската война.5. Лице, което ще координира действията на предходнитечетири лица, и е връзка с КИН, и Сталин.В Списъка на най-големите предатели, до Шахин Гирай,влизат В. Коларов и Г. Димитров.
  : 0 !
 • 1934г с отстраняване на съветските агенти плъзгането към комунизъм е спрено 1.8 1934г с отстраняване на съветските агенти плъзгането към комунизъм е спрено преди 6 месеца Профил на трол?
  След краха на Септемврийската (Третата) гражданска вой-на, след провала на разпалване на четвърта гражданска войнапрез м. октомври 1923 г. до м. април 1925 г., чрез разбойни-ческо-терористични чети, подобно на това, което се опитвада прави в 1967 г., в Боливия, Че Гевара, на 16 април 1925г. не успева и опита за Великденски преврат чрез атентата вчерковата “Света Неделя”, заповедан от КИН, и ръково виж още ›› денот Началника на Чуждестранния (Иностранен) отдел на ГПУ Мейр Абрамович Трилисер (Михаил Абрамович Москвин).Трилисер-Москвин десет години е началник на Чуждестран-ния отдел на ГПУ, и две години и половина е началник наЧуждестранния отдел на КИН, и десна ръка на Генералниясекретар на КИН Г. Димитров (21 авгут 1935 22 май 1943 4декември 1945). В 1938 г. е осъден на затвор, и 2 дни предивлизането на германците в град Орел (3 октомври 1941 г.), еразстрелян в затвора, заедно с д-р К. Г. Раковски, автора на“Русия на исток”.Що се отнася до Владайската (Първата) гражданска война от 1918 г., и Юнската (Втората, или Малката) гражданскавойна от 1923 г., те са дело на БЗНС.Петата колона е безсилна да вземе властта с ОЧЕВИДНОкомунистическа гражданска война, с ОЧЕВИДНО комунис-тически терористични чети, с ОЧЕВИДЕН комунистическипреврат, и, ПО НЕОБХОДИМОСТ, се поема по бавния,заобиколен, и труден, път: взимане на властта от националис-тичеко-републиканско правителство, ръководено от съветскиагенти, което правителство ще вземе властта посредством, ипод прикритието на, ръководен от съветски агенти национа-листическо-републикански преврат. Учредяване с преврат нарепублика означава разрушаване на дър жавност, създаване нахаос, сигурно избухване на гражданска война, а това са идеал-ни условия за постепенно бързо плъзгане към комунизъм.1926 г., а може би половин година по-рано, сазавербувани Дамян Велчев, Кимон Георгиев, Димо Ка засов.Д. Велчев действува всред офицерството и оглавява ТайнияВоенен Съюз (ТВС) за създаване на център за извършване нанационалистическо-републикански преврат, но в важния ре-публикански аспект е затруднен, поради липсата на аргументиза детрониране на цар Борис. К. Геор гиев и Д. Казасов дей-стват в втория паралелен център, всред цивилните, ръководаткръга "Звено". Буржоазното националистическо-антидемокра-тично-антимонархично движение Звено, набъкано с съветскиагенти, подкупници, и порядъчни наивници, всичко 2000 души, е създадено в края на 1928 г. по на реждане на съвет-ското разузнаване. В Списъка на най-големите предатели, доШахин Гирай, В. Коларов, Г. Димитров, влизат Д. Велчев, К.Георгиев, и Д. Казасов.С преврат на 19 май 1934 г., ТВС и Звено, свалят демок-ратичното правителство на Н. Мушанов-Д. Гичев, и учредяватправителство, което противоконституционно законодателствас издадени от него на редби-закони и учредява авторитарно(диктаторско) управление, и постепенно комунизиране. Снаредба-закон а 12 юни всички политически партии, и ВМРО,са разтурени и е забранена техната дейност. На 23 юниса установени дипломатически отношения с СССР, и товаулеснява ръководството на резидентурите и Петата колона.Поради недостиг на републикански кадри, отстраняване насъветски агенти (К. Георгиев), и правилни противодействия на цар Борис, плъзгането към комунизъм е спрено. Укриващиясе в Югославия, и подпомаган от съветското и сръбското разузнаване, Д. Влечев, с нов националистически-републи-кански преврат, заплануван за 3 октомври 1936 г., иска дареактивизира комунизирането, но на 1 октомври е заловенкрай Сливница, преврата е предотвратен, и от този ден немаи теоретична вероятност за реализиране в близко бъдеще насценария "Република-гражданска война-комунизъм". БЗНС"Пладне" подкрепя извършването на преврат на 3 октомври
  : 0 !
 • прототипа на руските ибрикчии подменили възрожденския ни елит след 9.9.1944 1.9 прототипа на руските ибрикчии подменили възрожденския ни елит след 9.9.1944 преди 6 месеца Профил на трол?
  Две години след неуспешния преврат на Д. Велчев, на 10 октомври 1938 г., в 15 часа и 16 мин., с демонстративнотоубийство на Началника на генералния щаб ген. Йордан Пеев,е направен нов опит за реализиране на сценария “Републи-ка-гражанска война-комунизъм”,, втори по ред в военната йерархия, след военнияминистър, авторитетен и способен генщабист, обичан от офицерството. Майор Д. Стоянов еНачалник на виж още ›› Картографския институт, добър офицер и спе-циалист, който този ден случайно среща ген.Пеев, и тръгва с него, и ходом обсъждат служебни проблеми.Той се опитва да защити ген. Пеев, и е изпреварен, и убит,заедно с ген. Пеев. До труповете на двамата офицери, убие-ца е прострелян и заловен на местопрестъплениетоот притичали офицери, и разпитан от тех на местопрестъпле-нието, и той даваясни, и подробни, отговори, че е обсъждан: а) План за убийството (убиеца има или4, или 5 съучастника); б) План за бегство; в) План при зала-вяне: как да се държи в следствието и в съда, кой адвокатда ангажира, и код за комуникации. Убиеца не знае, че имачетвърти план, излключващ прилагането на трите плана, аименно: двама екзекутори да го пратат на онзи свет. Убиеца е мързеливи лош човек, с ниско образование, криминал, за пари готов на всичко. Осъден на доживотен затвор за убийство, с трипомиловки (за женитбата на цара, за раждането на Мария Луиза, за раждането на Симеон), през м. юни 1937 г., след 7години и половина затвор, той е на свобода. Завербуван от московското ГРУ през м. март 1938 г., той е обучаван и инструктиран заполитическо убийство срещу получаване на банкова сметкас влог, в чужбина. Веднага след убийството, Петата колона масово, и нас-тойчиво, разпространява слухове, че генерала е убит от царБорис, защото му опонирал, защото недопуснал цара и не-гови близки да прават далавери с военни доставки, защотощел да попречи да прават далавери с предстоящите военнидоставки с отпуснатите 5 милиарда лева. Петата колона искада има буря от възмущение, която да прерастне в метеж, дет-рониране, цареубийство, и да доведе република, гражданскавойна, комунизъм. На 13 октомври е направена целодневнавоенно-полицейска блокада на София, и са арестувани 200разпросранители на слухове. Повервалите на слуховете неса в количеството, което да извърши това, което иска Петатаколона. Опита е неуспешен.От опита на: Екатерина Велика, на следващите рускиимператори, и от личен опит в България, Германия, Китай,Испания, Сталин прави твърд, безпогрешен, извод:1. Неговата пета колона, и агенту ра, са безсилни да взе-мат властта, ако нема дълга изтощителна война, или ако немагражданска война, и че, все пак, при тези две алтернативи,даедни поотделно, или заедно, НЕ е АБСОЛЮТНО сигурно взимането на властта.2. Но ако, поотделно, или заедно с двете алтернативи,има и трета алтернатива, а именно, нахлуване и окупацияна червената армия, вземането на властта е АБСО ЛЮТНОСИГУРНО. И Сталин взима твърдото решение: ВСЕКОГА даима третата алтернатива, и окупационната армия да се наричаОсвободителка, и "освободените" да й прават паметници.
  : 0 !
 • Реч на Сталин в Политбюро на 19 август 1939г. преди подписване на т.нар. пакт Рибентроп-Молотов 1.10 Реч на Сталин в Политбюро на 19 август 1939г. преди подписване на т.нар. пакт Рибентроп-Молотов преди 6 месеца Профил на трол?
  Сталин:“Въпросът мир или война встъпва в критична за нас фаза. Ако ние сключим договор за взаимопомощ с Франция и Великобритания, Германия ще се откаже от Полша, и ще почне да търси съюз с западните държави. Войната ще бъде предотвратена, но в по-далечно бъдеще събитията може да имат опасен за СССР характер. Ако ние приемем предложе-нието на Германия за сключване с нея пакт за ненападение,тя, виж още ›› разбира се, ще нападне Полша, и намесата на Франция и Англия в тази война е неизбежна. В Западна Европа ще има сериозни вълнения и безредици. При такива условия има много шансове да останем извън конфликта, и може да се надеваме на изгодно за нас встъпване в войната.Опитът от последните 20 години показва, че в мирно време, в Европа, е невъзможно да има комунистическо дви-жение, силно до такава степен, че болшевишката партия давземе властта. Диктатурата на тази партия е възможна само в резултат на голема война. Ние правим нашия избор, и той е ясен. Ние требе вежливо да отпратим англофренската мисия. Първото предимство, което ще получим, е унищожаването на Полша до самата Варшава, и ще вземем и Украинска Галиция.Германия ни дава пълна свобода на действие в Балтийските страни, и не възразява за връщането на Бесарабия в СССР. Тя е готова да включи в нашата зона на влияние и Унгария. Остава открит въпроса, свързан с Румъния, България и Турция. В случай на поражение на Германия, неизбежно идва съветизацияна Германия, и създаване на комунистическо правителство.Ние не требе да забраваме, че съветизирана Германия ще бъде пред голема опасност, ако съветизацията е резултатна поражение на Германия в краткосрочна война. Англия и Франция ще бъдат още достатъчно силни, за да завладеят Берлин, и унищожат съветска Германия. А ние не ще сме в състояние да отидем в Германия.При такова положение, нашата задача е да направим така, че Германия да може да води колкото е възможно по-дълго война, с цел, Англия и Франция да бъдат изморени, и обезсилени, до такава степен, че да не са в състояние да разгромат съветизирана Германия. Заемайки позицията на неутралитет, и очаквайки нашия час, СССР ще оказва помощ на днешна Германия, снабдявайки я с суровинии продоволствени стоки .Същевременно ние требе да правим активна комунистическа пропаганда, особено в англо-френския блок, и предимно в Франция. Ние требе да бъдем готови за положението,когато в тази страна, поради военното време, партията ще премине в нелегалност. Първа главна техна задача е разлагането и деморализацията на войската и полицията. Ако тази подготовителна работа се извърши в съответната необходима форма, безопасността на съветска Германия е осигурена, а това ще помогне и за съветизацията на Франция.За осъществяване на тези планове е необходимо войната да продължи колкото може повече, и именно в тази насока требе да отправим всичките сили, с които разполагаме в За-падна Европа, и Балканите.Сега да разгледаме второто положение, сиреч победа на Германия. Некои изказват мнение, че тази възможност представлява за нас сериозна опасност. Ако Германия победи, тя ще излезе от войната твърде обезсилена, за да започне въоръжен конфликт с СССР, и то поне в продължение на 10 години.Нейна основна грижа ще бъде да наблюдава победените Англия и Франция.Освен това победоносна Германия ще разполага с огромни територии, и ще е заета с техната експлоатация, за да се изправи срещу нас. В победена Франция френската комунистическа партия ще бъде твърде силна. Комунистическата революция е неизбежна, и ние може да използваме това обстоятелство, за да отидем в помощ на Франция, и да я направим наш съюзник. Освен това, всички народи, попаднали под победоносна Германия,също ще станат наши съюзници. Ние ще имаме широко поле за извършване на световна революция. В интерес на СССР е да избухне война между Райха и капиталистическия англо-френски блок. Необходимо е да се направи всичко тази война да продължи колкото може по-дълго, за да се обезсилат и двете страни. Точно по тази причина ние требе да се съгласим засключване на пакта с Германия, и да работим тази война, веднъж обявена, да продължи максимално дълго време. Требе да усилим пропагандната работа в воюващите страни, за да бъдем готови, когато войната завърши...”
  : 0 !
 • подмяна на чипа с русификация + тоталитарна власт 1.11 подмяна на чипа с русификация + тоталитарна власт преди 6 месеца Профил на трол?
  Московията, както се е наричала преди да бъде обявена за Русия от Петър 1 през 1725 г., СССР и днешната Руска педерация са едно и също - първо лъжат и после евентуално признават поредния ужас, който са причинили на своя народ и\или на съседите/ на света - признанието далеч не е задължително за тях, колкото лъжата Лъжливите руски власти казват истината, за да се похвалят и да внушат СТРАХ ср виж още ›› ед поданици и чужденци. Пример за това беше съветско-китайският сблъсък по общата им граница през 60-те години на миналия век - разказваха с гордост невероятни истории за употребено в краткия военен конфликт съветско супер оръжие, което мигом изпепелило китайските ''агресори''. По този повод тук измислиха виц за съобщение за “мирния съветски трактор” който излетял на орбита. Днес признанието на Москва, че взривът край Архангелск на 5 август, който западни и руски ( опозиционни) коментатори единодушно описаха като ядрена експлозия, наистина е бил катастрофа при изпитание на ядрено оръжие. Загиналите 5 души се “оказват” водещи руски специалисти, участвали в разработване на ракетен двигател, за които най-после Кремъл разбра, че не могат да бъдат прикрити. Защо им трябваше да лъжат за “течно гориво”, което се било взривило - рефлекс. Вековен. Наскоро и водещия офицер на руската пета колона у нас у нас КГБ ген. Решетников призна, че СССР бил управляван на принципа на криминалния свят - опит да разграничи неподлежащия на реинкарнация СССР от “руският свят”, който си остава царство на лъжата. Путин лъжеше за окупацията на Крим пред целия свят, че руски военни “там няма”, от което се роди определнието за днешните руски окупатори като “ихнаменети”, после Путин се похвали колко добре руските военни са си свършили работата по завземането на полуострова. По-зле е че това минава за “висш пилотаж” в политиката на измама, от която претендиращата за величие русия вади полза без оглед на предполагаемите щети за нейния имидж по света. Тази говори за зараза на преобладаващата част от самата руска нация - свят, построен на принципа на лъжата от времето на александър невски, иван грозни и петър 1е обречен на провал - случи се на руската империя и на ссср - след дългогодишно практикуване на взаимната измама между народ и вождове на принципа “те ни лъжат, че ни плащат, ние ги лъжем, че им работим” - икономиката, глупако руснак - хладилника побеждава хладилника въпреки че около москва спират интернета ... берлинската стена падна и милиони руснаци опитаха меда на свободата на цивилизацията
  : 0 !