X
 
 

Като изхвърлих социалистическото наследство

Aвтор: Тома Авджийски

Ето какво стана след като разкарах тежкото социалистическото наследство! Дремех пред компютъра, уморен от труда и голямото Бъргър Кинг меню, с което се наградих след него. Слушах Rage against the machine и примижавах от гняв. Другарката Бонка, вече Госпожа Бонка, ми се буташе и искаше внимание. Размишлявах върху светлото бъдеще. Иззвъня ми телефона, непознат номер. - Ало, господине Авджийски! Жив ли си, менко, хехеее – насреща беше дрезгав...

2003 0
Тома Авджийски

Колумнисти