X
 
 
 

Кой е апостол Павел?

Aвтор: Лиляна Петкова

Апостол Павел е популярно име в християнските среди. Оказва се обаче, че информацията за неговата личност често пъти е оскъдна, мъглява и непълна. За да разберем кой всъщност е той и защо е написал 13 от 27-те книги в Новия Завет, ще разгледаме неговия живот, служение и смърт в историческия и културен контекст на времето, в което Павел е живял. ИСТОРИЧЕСКИ   КОНТЕКСТ Император Нерон управлява в Рим от 54 г. сл.  Хр. до 68 г. сл...

2677 3
Лиляна Петкова

ВИЗИТКА НА Лиляна Петкова

Някъде бях чула/чела цитата "Ако всеки отвръща на злото със зло, светът ще се разруши за няколко секунди". Тази мисъл ми напомня и какъв е смисълът да съм избрала т.нар. "добър дял", да съм християнка. Не че е лесно, но е единственият начин да надскачам себе си всеки ден. Защото наистина учението е тежко - не ти идва някак си отвътре да обърнеш да ти ударят и другата буза. Но наградата е безценна : че си надвил злото с добро, омразата с любов, хулата с благословение, обидата с прошка, гневът със смирение, завистта с блага дума, злобата с чисто сърце и т.н. и т.н. Не е ли уникално?

Визитка на Лиляна Петкова

Колумнисти