Жлъчезар Живков

Любител на алтернативните гледни точки и неща. Тук ще сезанимавам с критика на реалността, а понякога и с музикална такава.

Жлъчезар Живков