Анна Уолф

Въпреки че съм финансов журналист и анализатор от близо две десетилетия, личният ми интерес към областта на парите остава ограничен до възможно най-бързото оползотворяване на всички попаднали ми средства. Въображението ми се разпалва от далеч по-древни теми – тракийска и елинска митология, сравнителна религия и шаманизъм. Харесвам Юнг, не Фройд, и Бор, не Айнщайн. Почитам Дионис, Аполон и Атина. Какво бих променила в света, ако можех? Иска ми се Тери Пратчет да е безсмъртен. Професионално, идолът ми е Алан Грийнспан.

Анна Уолф

Колумнисти