X
 
 
 

руска дебела курва

| 3
Автор: Октомври Н.Р.Б.

Ами да ги депортират . Тези хора са Граждани на Р.България на Сащ територия. Вла...

Автор: Октомври

Октомври ПОЗДРАВЯВА /1.1/ и е напълно убеден , че видимо Иска НАРОДЕН СЪД ЗА ВРА...

Автор: Иван

Цяла плеяда жадни за слава и пари, кой ли не ни граби, та и тези ли няма!...