X
 
 
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!

Институциите: Един проблем, много реакции за горските уволнения

2611
Институциите: Един проблем, много реакции за горските уволнения
Снимка: Анита Чолакова

Крутите уволнения в горския сектор бяха последвани от бурни реакции в обществото, клонящи от „Осанна“ до „Разпни го“. Причината е, че в държавните горски предприятия е концентриран огромен ресурс и огромни интереси – на работещите в тях и близките им, на фирмите, които правят бизнес с тях, на бивши уволнени, неудовлетворени и т. н.

Но още по-интересна реакция на тези уволнения е тази на институциите – съдилищата и Агенцията по вписванията, под чийто контрол е Търговският регистър, независимо едни от други. В резултат на различните им решения към днешна дата в много от големите горски предприятия има дублиране на ръководствата – едните са недоуволнени, другите – недоназначени.

На практика почти във всички държавни горски предприятия новите не са напълно легитимни. Уволнените обжалват освобождаването си пред съда. Банката не може да даде на новите спесимен, а без него те не са в състояние да извършват разплащания по договори, ДДС-та, заплати. Агенцията за обществени поръчки няма как да им предостави достъп като възложители, за да публикуват обявления и съобщения. Всичко това означава проблеми, а вероятно и санкции занапред.

Припомняме, че Окръжният съд в Смолян отказа да впише промените в ръководството на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП). Производството е било образувано по молба на досегашния му шеф инж. Ботьо Арабаджиев, тъй като е обжалвал заповедта на земеделския министър проф. д-р Христо Бозуков пред Административен съд - София, с  която го освобождава от длъжност управител и член на Управителния съвет. 

От съда Арабаджиев е поискал да спре регистърното производство и в частта вписване назначаването на инж. Здравко Бакалов за директор и член на УС до провеждане на конкурс.

 

 

 

 

Определението на съда обаче е объркващо. С него се спира регистърното производство по освобождаването му, но не се спира вписването на новоназначения Бакалов. В крайна сметка Бакалов не е вписан, в Търговския регистър (ТР) се води като директор Арабаджиев. Предприятието обаче се ръководи от Бакалов.

Сходна е ситуацията и с другия уволнен – Венцислав Чолаков. Той също има подадена жалба в АС – София, срещу заповедта на земеделския министър за освобождаването му като член на УС – представител на държавата. От Окръжния съд в Смолян той е поискал да се спре вписването на своето освобождаване, както и на назначението на Александър Нейчев за член на УС до провеждане на конкурс. Съдът обаче спира само вписването на освободения, а отхвърля искането да се спре вписването на новоназначения Нейчев.

Така ЮЦДП се оказва с по двама директори и с по двама представители на държавата в УС, но всички те са във висящо положение. За третия член на Управителния съвет – уволненият Николай Янчев и новоназначената Николина Чолакова, не е публикувано в ТР становище, а само заповедта на министъра за смяната на единия с другия.

Заповедите на министър Бозуков за смяна на цялото ръководство на Южноцентралното държавно предприятие са факт, което значи, че тандемът Арабаджиев, Янчев и Чолаков са вън от него. Новоназначеният екип пък – Бакалов, Нейчев и Чолакова, са в дружеството, но нито един от тримата не е вписан в Търговския регистър. 

В Североизточното държавно предприятие (СИДП) – Шумен, уволнените са директорът инж. Веселин Нинов и членовете на УС Бейзат Яхя и Андрей Неделчев. На тяхно място са назначени инж. Ради Иванов – за директор, Кръстьо Петков и Веселин Пенчев за членове на УС.

Яхя и Неделчев обжалват заповедите си за освобождение. Нинов – не. Следва отказ на служителя в Търговския регистър да впише промените с мотиви, че „съгласно императивната разпоредба на чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) всички членове на органите за управление и контрол се избират и  назначават след провеждане на конкурс. Хипотезата за предсрочно прекратяване на договор за управление и сключване на такъв с друго лице до провеждането на  конкурс за избор и  назначаване на директор, е предвидена в разпоредбата чл. 70, ал. 2 от Правилника за прилага не на  ЗПП,  но по отношение на  общински публични предприятия“.

 

 

 

 

Паралелно с това излизат и определенията на Окръжния съд в Шумен, с които се спира регистърното производство по освобождаването на Андрей Неделчев и Бейзат Яхя, но не се спира вписването на Веселин Пенчев и Кръстьо Петков.

Излиза, че СИДП е с 4-ма членове на УС, защото двамата от тях са с договори за управление, но не са вписани. Другите двама пък са със заповеди за освобождаване, но за тях има отказ да бъдат вписани в Търговския регистър.

Интересен е и казусът със смяната на директора Иванов с Нинов, който не е обжалвал. Стига се дотам, че Иванов праща Обяснителна записка пред Търговския регистър, в която пише, че отказът е незаконосъобразен и дава съответните аргументи в подкрепа на това твърдение.  

Впоследствие, на 22-ри юни, Ради Иванов е вписан като нов директор. Уволнените Яхя и Неделчев са все още са в екипа му, но само според ТР. Те са в съдебна процедура, с която целят да докажат, че уволнението им е неправомерно.

В Северозападно държавно предприятие (СЗДП) – Враца, уволнените са инж. Цветко Цветков като директор, Диана Иванчева и Деян Бенински като членове на УС. На тяхно място са назначени инж. Веселин Нинов за директор, Иван Ташков и Славей Тоширов за членове на УС. Следва отказ от ТР за вписване на промените. Мотивът е идентичен като случая с Шумен.

От Агенцията по вписванията поясняват следното: „Както е отбелязано и в цитираните заповеди, съгласно императивната разпоредба на чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/, всички членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия се избират и назначават след провеждане на конкурс. Условията и  редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона (ППЗПП). Единственото изключение от това правило се съдържа в чл. 70, ал. 2 от ППЗПП, където е предвидено, че в случай на предсрочно прекратяване на  договор за възлагане на управлението и контрола на общинско публично предприятие с член на негов едноличен или колективен орган на  управление и контрол общинският съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, да избере нов член на  този орган и без предхождаща избора конкурсна процедура. Видно от изложеното, законодателят допуска изключение от общото правило за  назначаване на едноличен управителен орган или член на колективен орган на управление след проведена конкурсна процедура, но само по  отношение на общинско публично предприятие и то само за определен в ППЗПП максимален 6-месечен срок“. 

 

 

Христо Бозуков: Към момента всички горски предприятия са на загуба

Причината за уволнението на шефовете на горските стопанства са финансови загуби. Това каза в „Лице в лице“ по БТВ служебния...

 

 

Паралелно с това определението на Окръжния съд във Враца е за спиране на регистърното производство по вписване на промените в партидата на СЗИД - Враца, касаещо както заличаването на Цвятко Цветков, така и вписването на новоназначения Веселин Нинов. Абсолютно същото е определението за уволнените Иванчева и Бенински и техните наследници на постовете – Тоширов и Ташков. Тоест, тук не се получава допуснатото в другите предприятия двувластие.

След всичко това Нинов подава жалба чрез Агенцията по вписванията до Окръжния съд във Враца срещу отказа на Търговския регистър да впише промените. На 14-ти юни жалбата му е изпратена до Окръжния съд.  

В Югоизточното държавно предприятие (ЮИДП) – Сливен, уволнен е инж. Георги Йорданов като директор на 3-ти юни и на негово място е назначен инж. Димчо Радев. Вписването на промяната е факт шест дни по-късно.

Отказаха да впишат в търговския регистър новите горски шефове на Враца

Служебният министър на земеделието и храните и горите - Христо Бозуков издаде заповеди за освобождаване на директора и членовете на Упр...

По-рано, на 4-ти юни, ТР отказва да впише Радев с мотив, че не е минал конкурс.  „По отношение на Димчо Динев Радев не са изпълнени изискванията на Закона за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника за прилагане на ЗПП за проведена  конкурсна процедура.  Заявителят следва да има предвид, че ПЕЙЧО ИВАНОВ ВЪРБАНОВ подлежи на заличаване от  Търговския регистър предвид настъпилата смърт, но за вписването на Димчо Динев Радев е  необходимо да бъдат представени доказателства, че са спазени изискванията на ЗПП и ППЗПП и е  проведен конкурс“, се сочи в отказа.

 

 

 

 

Официално: Смениха директорката на Агенцията по вписванията

Габриела Козарева вече не е директор на Агенцията по вписванията. Това стана съобщи правосъдният министър Янаки Стоилов. На нейно мяст...

Последвала е обяснителна записка от Радев, че длъжностното лице, разгледало заявлението, излиза извън пределите на предоставената му от закона компетентност – да изследва налице ли е проведена конкурсна процедура. Според обяснението никъде в законодателството не се изисква документ за проведен конкурс, за да се впише промяна в публично предприятие.

Определението на Окръжния съд в Сливен по молбата от Георги Йорданов от 9-ти юни е, че спира регистърното производство за вписване на освобождаването му докато Административният съд в София град излезе с влязъл в сила съдебен акт. Въпреки това, Радев е вписан като нов директор.

На 16-ти юни е назначен Теодор Тодоров за член на УС и към днешна дата заповедта за това е в процес на обработка в ТР. Георги Йорданов обаче още не е заличен като член на УС, а само като директор.

В Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) – Благоевград, Мария Маринова и Ваня Каменова като членове на УС са заменени с Мария Катранджиева и Петър Петров без никакви проблеми. На 11-ти юни вписването е факт. 

В Северноцентралното държавно предприятие (СЦДП) – Благоевград. цоц. д-р Георги Костов и Иван Степанов са заменени като членове на УС със Станислава Генова и Диляна Пиронкова. 

Костов се обръща към Окръжния съд в Благоевград, за да спре промяната, която касае неговото заличаване и вписването на Диляна Пиронкова. Определението е, че се спира регистърното производство за неговото освобождаване, но не и за назначаването на Пиронкова.    

Още от ЛЮБОПИТНО:

Съвет за всяка зодия за днес, 18 СЕПТЕМВРИ

12 късметчета с кафето ти за днес, 18 СЕПТЕМВРИ

10 знака, че сте открили половинката си

Дневен хороскоп за 18 септември

Фаза на Луната на 18 септември

Оригиналното суши отпреди 400 години се е приготвяло в продължение на две години

Малко хора са наясно как се поставя презерватив по правилния начин

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com