X
 
 

Мярката срещу злоупотреба с жалби по обществени поръчки не действа

6694
Мярката срещу злоупотреба с жалби по обществени поръчки не действа
Снимка: Да, България

Съвсем крехко и лесно преодолимо се оказа въведеното преди половин година задължение на жалбоподателите да доказват качеството си на заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), сочи анализ на поредица нейни решения. А то е твърде важно, защото бе заложено като мярка срещу злоупотреба с правото на обжалване по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Целта, анонсирана от вносителите на законопроекта, е по този начин да се преодолее подаването на бланкетни жалби срещу решения на възложителите. В това число и за жалби срещу срещу избора на изпълнител, в които се твърди най-общо несъответствие с всички изисквания на възложителя по отношение на останалите участници в процедурата. Формулирана по този начин жалба задължава КЗК да разглежда по същество решението на възложителя.

Въпреки призива на Борисов, „Джи Пи Груп“ спечели нова поръчка

Поръчка на стойност 722 765 лв. с ДДС даде на „Джи Пи Груп“ АД кметът на Нови пазар въпреки призива на премиера Бойко ...

Практиката е обаче да се стига до проверка на всички действия на комисията за оценка на офертите, което значително забавя във времето разглеждането на спора по същество.

Промяната беше и мярка срещу възможността на фирми с 2 лева капитал да блокират за дълго време поръчки за милиони, които са от съществена важност за обществото. Промяната в ЗОП бе точно с идеята да не може всеки, на който му хрумне – финансово стимулиран или не, вчера вписан в Търговския регистър или не, имащ дейност като предмета на обществената поръчка или не, да пречи в избора на изпълнител за няколко месеца или година.  

С намерение, че нововъведението ще има възпиращ ефект, на 16 юни 2018 г. влезе в сила поправка, че жалбоподателите трябва да обосноват и докажат качеството си на заинтересовано лице (чл. 199, ал. 2, т. 5 и в ал. 3, т. 5 ЗОП).  

Какво се случва на практика обаче? Нищо особено – е късият отговор. Три примера са красноречиво доказателство.

Фирма "ИКА – 2М" на 70-годишния Иван Митев от Ямбол блокира миналата година поръчките на Агенция "Пътна инфраструктура" за възлагане на пътното поддържане (в т.ч. зимно и аварийно) в пет от шестте региона на България. Става въпрос за процедури на обща стойност над 338 млн. лв., касаещи пътищата в почти цяла България.

"Биволъ" пак се прицели в "Джи Пи Груп" - заради поръчка за жп линия

Сдобилата се с печална слава „Джи Пи Груп“ след аферата "Джи Пи Гейт", довела до обвинение за пране на пари на един от съдр...

И когато е трябвало фирмата, създадена през септември 2017 г. с 500 лв. капитал и без дейност, да докаже заинтересованост, знаете ли какво е написала!? "Че дружеството е вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с предмет на дейност, който включва "покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, … превозни сделки, …, както и всяка друга дейност не забранена от закона".

Жалбоподателят е заявил пред КЗК, че по обществената поръчка ще изпълнява следните дейности: "Доставка на материали – армировка; бетонови елементи; инертни материали; сол – индустриална; магнезиева луга; калциев двухлорид; решетки за дъждоприемателни шахти, капаци за РШ и др."; "Осигуряване на техника, необходима за изпълнение на отделни видове дейности, предмет на обществената поръчка – лекотоварни и тежкотоварни автомобили; цистерна за вода с вместимост до 5 т.; автокранове; бетоновози; багери; грейдери; влекачи и др.;  "Транспортиране на материали и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката". И КЗК приема, че "ИКА – 2МЮ ЕООД притежава качеството заинтересовано лице, тъй можело да се направи обосновано заключение, че има интерес от получаване на обществената поръчка.

Без коментар е фактът, че фирмата не е изпълнила законовото си задължение – да докаже и обоснове качеството си на заинтересовано лице в самата жалба пред Антимонополната комисия. Била е едва ли не помолена да го направи с писмо, изпратено ѝ допълнително от КЗК, вместо направо да напише определение, че жалбата не отговаря на чл. 199, ал. 2, т. 5 и в ал. 3, т. 5 ЗОП и затова се оставя без разглеждане. Така всъщност Комисията игнорира основополагащ принцип в правото Ignorantia juris non excusat, който от латински се превежда като "Непознаването на закона не освобождава от отговорност" или "Непознаването на закона не извинява никой".

Друг показателен казус. Пет поръчки на обща стойност над 878 млн. лв., повечето от които на НКЖИ, бяха блокирани от журналистката Росица Кирева – бивша шефка на радио "Дарик" в Хасково, чрез фирмата ѝ "Рос БГ". От Националната компания "Железопътна инфраструктура" са заявили пред КЗК, че жалбоподателят не е обосновал наличието на "интерес" от получаването на конкретната обществена поръчка, тъй като, видно от предмета на дейност на "РОС БГ" ЕООД, дружеството не се занимава със строителство, още по-малко със строителство в областта на железопътния транспорт. Обяснили са, че в жалбата няма данни дружеството да е в състояние принципно да изпълни предмета на поръчката, за да може да се твърди, че има или е имало "интерес" от получаването ѝ. Според НКЖИ в случая "интерес" се приравнява на "възможност за изпълнение" и заинтересованото лице следва да има възможност да изпълни или да участва в изпълнението на конкретната поръчка.

В решението си от 21 юни обаче КЗК сочи, че "заинтересовано лице" е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение. И се позовава на старата разпоредба в закона, където качеството на "заинтересовано лице" не е нужно да се доказва.

НС прие въвеждането на електронна система за обществени поръчки

Възлагането на обществените поръчки скоро ще стане напълно електронно. За целта ще бъде създадена централизирана електронна платформа, ...

Ето как е спряна и мащабна поръчка на община Варна – за 150 млн. лева. Тя е с предмет "Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна".

Строителната поръчка е обявена на 17 октомври миналата година. За участие в нея се изисква опит в изпълнение на строителство с предмет и обем като на самата поръчка през последните пет години. Изисква се кандидатът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строежи и др. Поръчката обаче е блокирана от консултантска фирма „Дачева консулт“ ЕООД, създадена през 2015 година с 2 лева капитал.

От община Варна са заявили пред КЗК, че жалбата е недопустима, защото дружеството няма качество на "заинтересовано лице", позовавайки се на информация в Търговския регистър и липсата на регистрация в Централния професионален регистър на строителя.

Антимонополната комисия обаче не споделя тези доводи. Тя сочи, че законодателят не свързва интереса от подаването на жалба с предмета на дейност на жалбоподателя. "Действително, в предмета на дейност на "Дачева Консулт" ЕООД не са вписани дейности в областта на строително-монтажни работи на пътища, както и не е налице вписване в ЦПРС, но независимо от тези обстоятелства, жалбоподателят има правен интерес за участие в обществената поръчка". За него е налице законоустановената възможност да участва в обжалваната процедура като част от обединение (чл. 10 от ЗОП), което също попада в дефиницията за участник в обществена поръчкаЮ, е аргументът на КЗК.

И тук се е наложило КЗК да изиска допълнително от жалбоподателя да заяви и докаже заинтересоваността си. От обжалващата фирма са написали, че ще упражняват контролни функции по време изпълнение на строителството, логистика, административно-правно и финансово обслужване, доставка на строителни материали, осигуряване на техника, транспорт на материали и механизация.  

Всяка обществена поръчка от 1 юли насетне е незаконна?

Всяка обществена поръчка, която е обявена след 1 юли тази година, може да бъде обжалвана като незаконосъобразана. причината - все още н...

Решението на КЗК от 17 януари е, че отхвърля жалбата (по съвсем други причини) и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. Докато съдът не реши окончателно, че всичко по процедурата е законосъобразно, в община Варна не могат да пипат нищо по тази поръчка. Тя е и отдавна спряна със заповед на възложителя.

Още от ИКОНОМИКА:

Пуснаха официално IGB, европейски и регионални лидери го нарекоха свобода

Шефът на "Булгаргаз": Предложихме 34 лв. по-ниска цена на природния газ за октомври

Интерконекторът с Гърция ще бъде открит официално

0.49% е основният лихвен процент за октомври

Интерконекторът получи разрешение за пренос на природен газ

Производствената инфлация на вътрешния пазар се изстреля до близо 70%

Секторът на строителството с най-песимистични очаквания у нас

Близо 1.9 млн. посещения на чужденци в България през август: От кои страни идват у нас най-много?

ЕБВР повиши прогнозата за ръст на българската икономика през тази година, но влоши очакванията за 2023 г.

ЕГЕ Груп с изцяло нов поглед върху бизнеса, благодарение на нова BI система Qlik Sense

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Икономика