X
 
 

Частните болници: НЗОК да договаря и заплаща онколекарствата директно на производителите

689 0
Частните болници: НЗОК да договаря и заплаща онколекарствата директно на производителите
Снимка: iStock
НСЧБ предлага НЗОК да договоря и заплаща директно на производителите цената на онколекарствата. Така като единствен купувач Касата ще може да договори най-ниска цена и тя ще е еднаква за всички, смятат от Сдружението.

Предложението на болниците идва след признанието на шефа на здравната каса д-р Дечо Дечев, че за онколекарства институцията плаща различна цена в пъти на държавни и частни болници. Дискусията, която се разрази, доведе до остри спорове и нападки, но не и до оставки. Какви са те вижте в ТАЗИ СТАТИЯ.

Според Д-р Дечев, основната причина за разликата в цените е, че „държавните и общински болници провеждат обществени поръчки, а частните не.” Причината за това били „внесени и приети от Народното събрание лобистки текстове”, които освобождават частните болници от задължение да провеждат обществени поръчки.

В същото време, че за да овладее щетите, здравният министър пусна проверки и обеща промяна в Закона за обществените поръчки, която да задължи частните болници да провеждат такива. ВИЖТЕ КАКВИ.

Има ли решение за цената на лекарствата в частните болници?

"Случилото се дава сигнал към Министерството на здравеопазването и депутатите, че има едно изкривяване,  което трябва да бъде кори...

В позицията си частните болници разглеждат тази възможност по следния начин:

"На първо място предприемането на действия за промяна в закона означава признание, че преди това Парламентът е приел лобистки текстове, което не е отговаря на истината. Внесеното от народния представител Лъчезар Иванов и прието от Народното събрание предложение, отговаря изцяло на смисъла и съдържанието на Директива № 2014/24/ЕС. По същество приетото изменение е синхронизация на нашето с Европейското законодателство по отношение на дефиницията и приложното поле на термина „публично-правна организация”. По този въпрос Националното сдружение на частните болници има проведена кореспонденция с Европейската комисия, доказваща правотата на взетото решение.

В тази връзка нова промяна в закона, свързана с дефиницията на понятието „публично-правна организация” би било в противоречие с Директивата.

На второ място бихме искали да подчертаем, че въвеждането на задължение за провеждане на обществени поръчки от частните болници, не само, че ще противоречи на Европейското право, но и няма да реши поставения въпрос – за различните цени заплащани от НЗОК. В публикуваната на Интернет страницата на НЗОК справка се вижда ясно, че цената на закупуване на pemetrexed е различна при различните болници, независимо дали са провеждали или не обществени поръчки. Вижда се ясно, че има разлика до 5 пъти в цената при болници, провеждали обществени поръчки. Провеждането на обществена поръчка не гарантира нито най-ниска цена, нито еднаква цена за всички лечебни заведения."

Според тях решението на проблема е друго:

Здравният министър иска да вземе обществените поръчки за лекарствата за болниците

Здравният министър да поеме обществените поръчки за лекарства на болниците. Това предвижда проектопостановление на Министерски съвет,...

" Решението на проблема трябва да се търси на друго място. Вместо да се принуждават всички болници да правят обществени поръчки за лекарства, далеч по-добре, по-лесно и по-ефективно е, да се смени модела на договаряне и заплащане. Това може да стане с промяна в Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

(Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 26.02.2019 г.)

Предлагаме процедурите на договаряне, отпускане и заплащане на лекарствата за лечението на злокачествени заболявания в болнични условия се изградят аналогично на процедурите прилагани при лекарствата за домашно лечение.

Казано накратко, вместо да се провеждат над 30 търга по няколко пъти в годината, НЗОК да договори с производителите цената на доставка и да заплаща директно на тях. Така цената ще е еднаква за всички, а бидейки единствен купувач, касата може да договори много по-добри условия на доставка, в това число и най-ниските възможни цени. Така, освен това, ще се реши и проблемът, който сегашната процедура създава на Притежателите на разрешение за употреба, свързани със задължителна отстъпка от цената, която поради разликите създава трудности и дори невъзможност за изпълнение. Не на последно място, ако се приеме този подход няма да се налага да се нарушава Европейското право, с всичките неблагоприятни последици от това."

От Сдружението заявяват, че са готови да се включат във всякакви работни групи или форми на обсъждане на проблема и неговите решения.

Actualno.com

Етикети: