X
 
 

Засилват контрола върху разходването на парите за лечение на деца в чужбина

Подобряване на условията за работа на Център “Фонд за лечение на деца” цели промяна на Правилника за функционирането на институцията, предложени от здравното министерство. Документът е публикуван в петък за обществено обсъждане. Измененията трябва да оптимизират дейността на фонда с оглед гарантиране обективност и навременност на решенията за подпомагане на нуждаещите се деца, гласят част от мотивите.

При прилагането на утвърдената нормативна уредба е установен проблем със заплащането на медицински изделия. На настоящия етап, Фондът може да подпомага закупуването на медицински изделия, прилагани при оперативни интервенции на деца по клинични пътеки, за които НЗОК не финансира съответното медицинско изделие, само в случаи, че изделието се осигурява от болничната аптека на съответното лечебно заведение, провеждащо лечението на детето, след сключен договор по реда на Закона за обществените поръчки. Съгласно ЗОП, обаче, частните лечебни заведения за болнична помощ са освободени от задължението да провеждат процедури по този закон. Заради това – занапред Фондът ще получи правото на самостоятелен възложител по смисъла на ЗОП. Договорените медицински изделия следва да бъдат предоставяни на лечебните заведения, в които ще се осъществи лечението на детето. Допълнително с проекта е дадена възможност и лечебните заведения да осигуряват медицински изделия, в случай, че има проведена обществена поръчка и договорената цена е по-ниска от договорената от фонда.

С проекта се залагат и критерии относно медицинските изделия, апарати и уреди за индивидуална употреба, за прилагането на които не се налага хоспитализация на детето в болница. Занапред Фондът за лечение на деца ще провежда процедурите за осигуряване на тези изделия.

Предлагат се и промени в дейността на Обществения съвет към ЦФЛД. Определено лице от състава на Обществения съвет ще дава отговорна и съгласувана информация за работата и решения на съвета. Заложена е и възможност по искане на министъра на здравеопазването член на Обществения съвет да може да бъде освобождаван предсрочно освен по предвидените до момента случаи, и при нерегламентирано предоставяне на информация, станала му известна в хода на процедурата по разглеждане на подадените към фонда заявления, както и при системно неподписване на протоколите от заседанията на Обществения съвет.

Предлагат се и мерки срещу възможността членове на Обществения съвет да лобират за определено решение. Ако директорът на фонда установи, че Общественият съвет при изпълнение на консултативните си функции двукратно предлага становища с правна или медицинска неточност, той незабавно предоставя на министъра на здравеопазването преписката по заявлението, ведно с предложенията на Обществения съвет и мотивите за несъгласието си. Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър със заповед създава експертен съвет, който изразява становище по преписката. Целта на предложението е да се осигури максимална обективност и професионална прецизност относно оценката на здравословното състояние на децата, за да се осигури най-подходящото за тях лечение.

Залага се промяна по отношение срока за подписване на договор с външните експерти към фонда, като се предлага това да става след утвърждаване и съгласуване на заповедта за определяне на списъка на външните експерти.

Освен тези изменения, МЗ предлага и няколко промени, които ще подобрят организацията по изпращането на деца за лечение в чужбина, включително молбите им да се подават от упълномощено лице, а не само от родителите им.

На 1 август прокуратурата внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу бившия директор на Фонда за лечение на деца Павел Александров и трима други служители. Те са обвинени за неправомерно разходване на средства, които са били отпускани от държавата на Фонда.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
missing image
Световен ден на храната

Световният ден на храната се чества по инициатива на Организацията по изхранване и земеделие към ООН, и се отбелязва ежегодно на 16 октомври. Инициативата...