X
 
 

Кметът на Димитровград: Ако продължим с консолидацията за ВиК, ще бъдем ощетени

1280 0
photo of Кметът на Димитровград: Ако продължим с консолидацията за ВиК, ще бъдем ощетени
Снимка: Община Димитровград
Иво Димов е кмет на община Димитровград от 2011 г. Бил е депутат в 41-то Народно събрание, председател на ОбС – Димитровград. Към настоящия момент е зам.-председател на УС на НСОРБ. По образование е магистър по „Бизнес администрация“ и бакалавър по „Маркетинг“ от Пловдивския университет.

Г-н Димов, лансирате пред Регионалното сдружение за управление на отпадъците идеята за поставяне на кошове за смет под земята. Как възникна тази идея?

Първо, всички общини ежемесечно превеждаме в РИОСВ отчисления по чл. 60 и 64 от ЗУО достатъчно сериозни суми, а те могат да се използват само за определени дейности и цели. Една от тях е именно изграждане на такива подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци, вкл. и за твърди битови отпадъци. Такава практика е наложена в доста европейски градове, в последните години и в големите центрове като София, Бургас, Пловдив. Нашата идея е да използваме тези пари. Вместо да стоят по сметките на РИОСВ- Хасково, да направим пробно на едно или две места, след което да възложим процедура и да определим няколко десетки точки за подземни контейнери. Практиката показва, че е много по-естетично, по-малко се разхвърлят боклуците от клошари и животни. Много по-рационално е да се използват такъв вид контейнери.

Правили ли сте изчисления за нужните средства?

Направили сме изчисления колко ще струва една точка с 4 контейнера - някъде около 27-28 000 лева с ДДС. След обявяване на процедурата цената може да падне. По-важно е да определим подходящите места. Нужда ще има навсякъде, но не навсякъде ще може да се изгради, защото на доста места има подземни комуникации, които не позволяват там да се прави интервенция. Въпрос на преценка е. Примерно в София, на пресечките на "Витошка", където има много движение, тези контейнери са много красиви. Отгоре се вижда малка част от тях. Има обозначения за разделно събиране и за ТБО. Димитровград участва в сдружението за изграждане на регионално депо за ТБО заедно с Хасково и Минерални бани, използвайки за съфинансиране отново от събраните средства към онзи момент. На този етап не виждам нещо по-полезно, в което да вложим тези пари.

Имате ли нужда от подкрепа на колегите ви в сдружението?

Това е идея, която всеки кмет може да реализира, без да има одобрение на който и да е. Единственото одобрение минава през общото събрание на Регионалното сдружение и вземане на решение съответната община да използва средствата, които е акумулирала.

Всяка община си взима събраните пари от нейните отчисления?

Да. Останалите общини може да използват събраните от тях средства по своя преценка.

От колко време финансирате проекти на сдруженията на етажните собственици и как се приема тази инициатива?

Мисля, че е 9-та или 10-та година. Тук целта е да отделим едни средства, които да бъдат вложени от самите собственици. Презумпцията е да направят нещо сами през бюджета на общината. Нещо, за което впоследствие да се грижат и да го имат като свое. И да Ви кажа, тези проекти, макар и малки - до 5000 лева, срещат сериозен интерес, защото хората облагородяват пространства около блоковете, беседки, на които се събират, детски съоръжения. И когато си го направил ти, вложил си труд, желание и хъс в него, много по-мило ти е впоследствие. Много по-устойчиво е във времето. Хората го пазят от вандали. По-различно е мисленето и отношението.

Какви проекти изпълнявате на този етап?

Основно по ОП "Региони в растеж". Приключи проекта за градска среда, образователната инфраструктура също. По трансгранично сътрудничество България - Гърция и България - Турция изпълняваме няколко проекта. Съответно, и капиталовата програма на общината, в която са заложени много дейности. Лятото е в разгара си, строителната програма също. Няма време за губене. На 2 септември Димитровград ще отпразнува 71-вата си годишнина. Основните дейности би трябвало да приключат в края на август, за да посрещнем подобаващо празника на града.

На каква стойност е все пак строителната Ви програма?

Собствената ни капиталова програма е на стойност 4 млн. лв. Проектите, които изпълняваме в момента, са за над 12 млн. лв. по различни програми. По ОП "Региони в растеж" приключва градската среда за около 5 млн. лв. Проектите по образователната инфраструктура обхващат шест училища на стойност над 6 млн. лв. За съжаление ние не попадаме за финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

Защо?

Защото Хасково и Димитровград са във второ и трето ниво на ОП "Региони в растеж". Ние сме втората по големина община в област Хасково. И по ОПРР имаме 18 млн. лв., които трябва да реализираме като инвестиции до края на програмния период 2020 г.

Получихте наградата "Бизнес град" на "Дарик" и награда за принос в социалното развитие на страната от Националния алианс за социална отговорност. С какво ги заслужихте?

"Бизнес град" е една много престижна награда в резултат на усилията ни през последните няколко години. Аз винаги съм казвал, че каквото и да се опитваш да правиш и в образователната, и в пътната инфраструктура, най-важно е да има хора, които да ползват това,което си направил. А хора ще има, ако има сигурност, работа. Ако има причина младите хора да остават в града ни. Към това се стремим през последните години заедно с моя екип. В момента се реализират инвестиционни проекти, които откриват близо 4000 нови работни места. Един безспорен успех не само за Димитровград, а за целия регион. Така че с много упоритост, с желание, в пряка комуникация със съответните инвеститори успяхме да направим така, че наистина да спечелим тази награда. Що се отнася до другата награда - Димитровград винаги е бил даван за пример, когато става въпрос за социални дейности. И тя ни задължава да продължим по пътя, който сме поели.

Малко повече информация за бизнес начинанията?

Водим различни конкретни разговори, включително с различни икономисти. Идеята е да развием тази зона между Хасково и Димитровград. Тя е по-скоро на територията на нашата община. Идеята е да бъдат привлечени колкото се може повече инвеститори, които да откриват нови производства, нови мощности. По този начин да осигуряваме избор на младите хора и те да решават дали искат да живеят и работят в по-големи градове, или да ползват уникалността на това, което им се предлага в Димитровград. Следващата седмица имам среща с човека, който успя да реализира идеята за "Тракия - индустриална зона" край Пловдив, г-н Пламен Пенчев, който също прояви интерес. Може би в разговори с него ще излязат още идеи. Рано е да се каже, но смятам да надграждаме това, което сме постигнали до момента.

Кой фактор е по-силен при вас - доброто географско положение, доброто управление или съвкупност от двата?

Комплексни са нещата. Географското положение - това, че Димитровград е пресечна точка на няколко инфраструктурни коридора Русе-Маказа, ЖП-линията, която беше реновирана по ОП "Транспорт" преди няколко години. Пускането в експлоатация на АМ "Марица" показа много сериозно въздействие, защото това катализира интересите на съответните инвеститори към региона. Не на последно място е и прекият контакт, и бързата административна работа, което е обикновено пречка за инвеститорите, също дава отражение.

Тоест, в случая администрацията не е пречка, а в помощ на бизнеса?

Много често бавните преписки са причина за отказ от конкретни идеи. Мога да Ви дам един конкретен пример. Когато една от компаниите тръгна да строи, строителното разрешение, което обикновено се издава за 20-30 дни, беше издадено точно за един ден. В този ден беше сформиран експертен съвет, бяха одобрени проектите и беше издадено строително разрешение. Това е показател за добрата административна работа, която съпътства всяко бизнес начинание.

При вас е много странен случаят с ВиК-асоциацията в Хасково. Димитровград има местно дружество, в което общината е съдружник. В същото време има областна ВиК-асоциация, в която членувате. Консолидирана ли е тя и какви са тези взаимоотношения?

Това е един много болен въпрос, защото е пълен с много неизвестни. Община Димитровград е съсобственик във ВиК-дружеството. Ние имаме 49% дял. Мажоритарният дял от 51% е на държавата. Ние създадохме собствена ВиК-асоциация, която с решение на ОбС се вля в тази, която беше създадена в Хасково. Тук обаче започват многото неизвестни, защото цената на водата в Димитровград е 1,90 лв./куб. м, докато в Хасково е 3 лева. Това значи, че ако ние предприемем следващите стъпки по консолидация, би трябвало водата в Димитровград да бъде повишена, докато в Хасково да бъде намалена, тъй като ще се вземе средна базисна цена. Консолидацията е нещо, което дава възможност да се използва европейският ресурс по ОП "Околна среда", който никак не е малко. Ние обаче бяхме достатъчно бързи и достатъчно адекватни и изпълнихме нашия воден цикъл на 100% - за почти 13 млн. лв. още в 2013-2014 г. Така, че тази тема е малко объркана. Но се надявам държавата в лицето на регионалното министерство и на околната среда да изчистят всички въпросителни и да изясним ситуацията.

Нали цената за една обособена територия на ВиК трябва да бъде единна и даже еднаква за гравитачна и помпажна вода? Как вие сте с една цена, а в Хасково и останалите общини - с друга?

Точно така е. Но ние полагаме достатъчно усилия и грижи, вкл. преди реновиране на улици и булеварди всяка година подменяме ВиК-инфраструктура. Това дава отражение. Ние нямаме загубите като в съседни общини. Примерно в Хасково има над 60-65% загуби, заради амортизираната водопреносна мрежа. Докато при нас са около 25-30%. Тоест, ние инвестираме собствени средства в тази мрежа и ще бъдем ощетени, защото през годините сме си свършили работата, за сметка на някой друг, който сега трябва да използва европейски ресурс за воден цикъл, какъвто в Хасково няма.

При това положение Вие ще искате ли да се възползвате изобщо от ОП "Околна среда"?

Нямаме какво да правим в града. Програмата не финансира обекти от селата. По-скоро по „Околна среда“ има една възможност за подобряване на чистота на въздуха. Доста сериозен ресурс ще бъде разпределен и се надявам към края на годината да има яснота. Отварям скоба, това няма нищо общо с ВиК-асоциациите. Това ще даде възможност да подменим отоплението на близо 3000 домакинства от твърдо гориво с газ или електричество.

Интервю на Анита Чолакова

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители

0 Коментара

Кафене
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта

Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Последно в Актуално