Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

НС прие по-леки правила за производство на зелен ток за лични нужди

25 май 2022, 14:18 часа • 2372 прочитания

Народното събрание облекчи режима за изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. Промяната в Закона за енергията от възобновяеми източници беше приета на второ четене със 109 гласа "за", 11 "против" и 44 "въздържал се".

Измененията са внесени от Владимир Табутов от "Продължаваме промяната" и група народни представители. Според тях се въвежда уведомителен режим в случаите, в които се предвижда изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. По този начин ще се даде възможност за ускоряване на процеса за изграждане на такива обекти, се посочва в мотивите, 

Краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на предоставената мощност, но не повече от 5 MW, приеха депутатите. Краен клиент може да внася произведената от енергийните обекти електрическа енергия в съответната мрежа само след изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване като производител, съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката, гласят още промените. 

Дебатът

По време на дебатите бившият енергиен министър от ГЕРБ Теменужка Петкова заяви, че 5 мегавата е потреблението на град като Видин, а се предлага като собствено потребление. По думите ѝ рисковете са два. Под мотото на това, че някой ще произвежда електроенергия за собствено потребление, ще се построят централи с цел продажба на електрическа енергия, коментира тя. "Вторият риск е, че в един момент ще настъпи пълно неразбирателство каква енергия и как ще влезе в мрежата, дали има техническа възможност и това ще създаде проблем от техническо естество, свързан със сигурността на системата", смята Петкова. 

В отговор вносителят на проекта Владимир Табутов каза, че опасенията ѝ са идентифицирани и адресирани в ал. 5, където се казва, че при евентуално желание на собственика на тази електроцентрала да връща или да продава електроенергия в мрежата, то това може да стане само след като се мине процедурата по Закона за енергетиката, която включва всички необходими становища за присъединяване.

"Ако не се инициира тази процедура, няма техническа възможност собственикът на тази електроцентрала да връща или да продава електроенергия към мрежата, отбеляза той. Нашето желание е да не позволяваме на такива компании, които под претекста, че искат да ползват собствена електроенергия, впоследствие да започнат да продават електроенергия", обясни Табутов.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Новините днес