X
 
 
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!

Прокурорите се жалват в Европа от проекти за съдебна реформа на 45-ото НС

651
Прокурорите се жалват в Европа от проекти за съдебна реформа на 45-ото НС
Снимка: БГНЕС

Асоциация на прокурорите в България сезира европейските институции и посланици за недопустим опит за намеса в независимостта на съдебната власт у нас, съобщиха от АПБ.

Според АПБ, предложените промени "застрашават върховенството на закона и разделението на властите в страната", не са подложени на никакво обществено обсъждане (каквито са препоръките на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия), и "по същество представляват недопустим опит за политическа намеса в независимата по Конституция съдебна власт".

АПБ посочва, че внесените от "27 народни представители от парламентарната група на "Демократична България" предложения за поправки в Конституцията касаят промяна на елементите на формата на държавно управление, което означава, че са от компетентността на Велико народно събрание (Решение №3 от 2003 г. по конституционно дело 22/2002 г. на Конституционния съд на Република България), а не на обикновено, каквото е 45-ото. Текстовете, отнасящи се до прокуратурата в предложените промени, предвиждат, че "главният прокурор се назначава и освобождава от президента на републиката по предложение на Народното събрание…" и са идентични с тези в Конституцията от 1971 г. (известна като "Живкова конституция"). Приемането им би превърнало държавното обвинение в политически фактор, изцяло зависим от парламентарното мнозинство, предупреждават от АПБ и напомнят, че именно независимостта се смята за достижение на приетата преди 30 години Конституция на Република България, издържана в духа на най-добрите европейски демократични традиции. 

Ето какво е написано в предложението на "Демократична България": „Чл. 130б. (1) Главният прокурор се назначава и освобождава от президента на републиката по предложение на Народното събрание, прието с мнозинство от три пети от всички народни представители въз основа на предложение на министъра на правосъдието или на една пета от народните представители."

Асоциацията на прокурорите в България изразява тревогата си и от други предложени законопроекти. "От председателя на парламентарната група на "Демократична България" и група народни представители на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс“, с които се цели закриването на специализираните съд и прокуратура – структури, които се занимават с най-тежките дела в държавата, а работата им е оценена като добър модел за борба с организираната престъпност и корупцията. Премахването им би затруднило работата по разследвания от компетентност на Европейската прокуратура, тъй като именно Специализирания наказателен съд е компетентен да разглежда делата от тази категория. Още повече – дейността на специализираните съд и прокуратура вече в продължение на над 10 години е оценявана положително в доклади по Механизма за сътрудничество и проверка, на групата „Държави срещу корупцията“ (GRECO), както и в Доклада по новия механизъм относно върховенството на закона в страните членки на ЕС.

Ето как ДБ мотивира исканите промени:

Асоциацията на прокурорите: Политиканство е да се обсъжда главният прокурор

След като Съюзът на съдиите в България писа до ВСС да обсъди оставката на главния прокурор, по темата се изказаха и отАсоциацията на пр...

Със законопректа се предлага закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и съответните специализирани прокуратури. Урежда се кадровият статут на магистратите в тях чрез възстановяване на предишна заемана длъжност или преместване в окръжните съдилища и прокуратури, като се съобразява натовареността на съответните органи. Предлагат се и промени, с които да се отстранят дефицитите в структурата и организацията на Висшия съдебен съвет (ВСС), така че да се създадат гаранции за независимостта му от политическо влияние. Въвежда се процедурата на двойното мнозинство при избора на председателите на ВКС и ВАС - решението на пленума на ВСС да се приема с мнозинство не по-малко от 17 гласа и с мнозинство от членовете, избрани пряко от съдиите. Предлага се двойното мнозинство да се въведе и при осъществяването на кариерните и дисциплинарните правомощия от съдийската колегия - решенията да се приемат с мнозинство от най-малко осем гласа и мнозинство от членовете, избрани пряко от съдиите. Предвижда се още кандидатите за председатели на ВКС и ВАС да са действащи съдии като членове на пленумите на съответното съдилище най-малко 5 години преди провеждането на процедурата по избор. Целта на мярката е укрепване на независимостта на върховните съдилища.

От АПБ предупреждават и за възможно блокиране на борбата срещу организираната престъпност и корупцията в страната в случай че бъде приет внесения от политическа партия „Да, България“ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който се цели закриването и разделянето на КПКОНПИ. "В унисон с внесените законопроекти, последваха одобрителни изказвания и интервюта на едни от най-знаковите лица, засегнати от действията на специализираните съд и прокуратура, както и на КПКОНПИ…", отбелязват от Асоциацията.

Повече от аргументите в същата посока на председателите на специализираните съдилища НАУЧЕТЕ ТУК!

Припомняме, че с проекта  на ДБ се предлага разделяне на КПКОНПИ на два нови органа - Комисия за противодействие на корупцията и санкциониране на конфликт на интереси и Комисия за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество. Въвеждат се нови понятия за „незаконно придобито имущество“ - имуществото, представляващо средство или облага от незаконни дейности; „незаконна дейност“ - всяко умишлено действие или бездействие, което противоречи на изрична законова забрана от публичен характер; „средства за извършване незаконна дейност“ - имуществените права върху вещи и/или имоти, които са послужили за извършване на умишлена незаконна дейност, създаваща облага. Създават се гаранции за осъществяване на правото на защита на лицата, по отношение на които е започнало производство пред Комисията за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество. Предлага се и увеличаване на размера на сумата, считана за „значително несъответствие“ между имуществото и нетния доход, от 150 000 лв. на 250 000 лв. за целия проверяван период.

"Подсъдими и обвиняеми лица …… приветстваха и друг законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, внесен от народни представители от парламентарната група на "Изправи се! Мутри вън!", с който се възстановяват отменените през 2010 г. текстове, даващи възможност на обвиняем да поиска делото му да се разгледа от съда, ако до две години след повдигане на обвинение не е внесен обвинителен акт", се посочва в писмото на АПБ. А наказателните производства срещу тези лица се отличават с фактическа и правна сложност, които предполагат по-дълъг период на разследване.

Специализираното правосъдие защити смисъла да съществува без много конкретика за делата

Какво остава да се разглеждат наказателни дела в райони, където всички се познават? С въпросния законопроект тръгваме към закриване на ...

Припомняме, че с ревизия на НПК се възстановяваше възможността, ако някой е бил обвиняем за тежко умишлено престъпление повече от 2 години, да може да поиска делото му да бъде внесено в съда, или прекратено. За поправката в НПК, която "Изправи се! Мутри вън" понесе огън от медии, свързани с кръга на Пеевски, Хаджигенов обясни – да няма вечно обвиняеми. Сега можеш да си умреш като обвиняем от чакане, картинно описа той ситуацията. Затова Хаджигенов и колегите му искат срок от 2 години дадено досъдебно производство за тежко престъпление да стигне до съда – ако не стане, обвиняемият да има право да поиска незабавно старт на съдебно дело. Нямам клиент, който да чака тази поправка, няма конфликт на интереси, категоричен е той. Как Гешев успя да напише 17 000 страници за КТБ, стигна с дизелов двигател до Луната - значи можело за 2 години, иронично коментира Хаджигенов. В крайна сметка, този законопроект не среща подкрепа - ПОДРОБНОСТИ ТУК!

Принципът на разделение на властите и върховенството на закона е застрашен и от друг законопроект, внесен от парламентарната група на "Изправи се! Мутри вън!", който би позволил на съдии, прокурори и следователи да участват в избори като непартийни или независими кандидати, предупреждават от АПБ и посочват Декларацията от Бордо (8.12.2009 г.), според която "подобно на независимостта на съдиите, независимостта на прокурорите не е привилегия или прерогатив, която им се дава според закона, а е гаранция в интерес на справедливото, безпристрастно и ефективно правосъдие". И тук няма достатъчно парламентарна подкрепа

В деловодството на 45-то Народно събрание от партия "Има такъв народ" е внесен и законопроект, с който се цели преобразуването на "Бюро по защита при главния прокурор" и преминаването му от съдебната власт (главния прокурор) в изпълнителната власт (министъра на правосъдието). От АПБ предупреждават, че това е лобистко предложение, изцяло в интерес на организираната престъпност и обслужващо чужди национални интереси, тъй като дейността на Бюрото е насочена към защита на прокурорите и техните семейства, на жертви, свидетели и други лица, участващи в производството, и мястото му е именно към независимата съдебна власт, каквито са и препоръките на Консултативния съвет на европейските прокурори.

Предвид гореизброените примери в момента съществува реалната опасност от застрашаване устоите на правовата държава и върховенството на закона в страната и заличаване на напредъка, граден с десетилетия. Решението за налагане на мораториум от 22.04.2021 г., с което бяха блокирани действията на всички държавни органи, вкл. Висшия съдебен съвет, е пример за тази тенденция, посочват от Асоциацията на прокурорите в България в писмото си до европейските институции и посланиците.

Още: На първо четене в Правна комисия: Закриват се специализираните съд и прокуратура с подкрепа от БСП

Actualno.com

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Какво може да разберете за един мъж само по ръцете му?
Какво може да разберете за един мъж само по ръцете му?

Казват, че ръцете издават много неща за един мъж. Нека видим какво може да разберем за един мъж само по ръцете му:  1. Ръкостискането му:...

Последно в Актуално