Пламен Стоилов: Русе е променен, продължаваме да си поставяме амбициозни цели

4932
Пламен Стоилов: Русе е променен, продължаваме да си поставяме амбициозни цели
Снимка: община Русе

Пламен Стоилов бе избран за кмет на Русе през 2011 г, а преди това бе областен управител на района. През 1984 г. завършва ВНВУ "В. Левски", откъдето става инженер по транспортно строителство - пътища и мостове и придобива чин офицер от Българската армия. През 2002 г. получава и икономическо образование, магистър е по икономика на индустрията от Стопанската академия "Д. А. Ценов" в Свищов. Пред Actualno.com Пламен Стоилов говори за състоянието на Русе, постигнатото от него и екипа му и бъдещите планове за развитието на града.

Г-н Стоилов, кои са успехите и проблемите в годините на Вашето управление?

На прага на четвъртата година от втория ми мандат, бих могъл да кажа едно – Русе е променен. Градът ни се развива устремено в по-добра посока през последните години, като не спираме да си поставяме амбициозни цели, следвайки ги с последователност и мотивация. Трудности, разбира се има, тъй като работата не само на кмета, а и на целия екип, е отговорна и имаме важната задача да оправдаем доверието на гражданите.

Активно модернизираме инфраструктурата, градската среда и полагаме много усилия за развитието на социалните услуги и подобряване на условията в образованието и спорта, подпомагаме развитието на малките населени места, утвърдихме Русе като водещ туристически център. Успешно изпълняваме редица проекти с европейско финансиране, кандидатствахме и защитихме нови, които са с изключително висока обществена значимост. В перспектива мога да заявя, че това, което предстои, ще бъде голямата очаквана от русенци промяна. Догодина поетапно ще завършим много голяма част от инфраструктурните обекти, по които работим, а успоредно с това, ще финализираме и мащабния ремонт на една трета от улиците и тротоарите на територията на града – рехабилитация, каквато не е правена с десетилетия. През последните няколко години успяхме да осъществим знакови и дългоочаквани проекти, благодарение на които възродихме Русе като град-лидер, като икономически и индустриален център в региона. Показателно е, че през 2018 г. Русе заема челното 4-то място в престижната класация на британския „Файненшъл Таймс“ за малки европейски градове на бъдещето, а русенският регион е отличен на второ място като най-перспективен малък регион в Европа. Разработихме и Инвестиционен профил на Община Русе на български и на английски език, както и уебсайт, който достъпно представя предимствата на града и региона. В контекста на членството на България и Румъния в Европейския съюз, Русе се превърна в лидер на трансгранично сътрудничество, изграждайки нова динамика на процесите в българо-румънския трансграничен регион. Държавната граница с Румъния, която дълги години играе ролята на разделителна линия, днес вече е връзка, предлагаща огромен потенциал за развитие на нови икономически партньорства, сектори и пазари.

Очакваме ли нови инвеститори в Русе през 2019 г. и разкриване на нови работни места?

Отличните предпоставки за получаване на добро образование в комбинация със стратегическото географско местоположение, сигурната бизнес среда и динамичния ръст на сектори с висока добавена стойност за обществото осезаемо променят облика на Русе и го правят по-добро място за живеене. От няколко години насам, градът ни утвърждава имиджа си на предпочитана дестинация за компании в сферата на Информационните и комуникационните технологии, като има силни традиции в образованието, близост до границата с Румъния и столицата Букурещ, установени международни партньорства и вече съществуваща широка мрежа от малки, средни и големи ИТ фирми с офиси в град Русе. Автомобилната индустрия също е един от приоритетните отрасли в националната икономика за привличане на чуждестранни инвестиции, като особен инвестиционен интерес към Русе и региона проявяват чуждестранни компании с дейност в тази сфера, оформяйки автомобилен клъстер. Концентрацията на предприятия за разработване и сглобяване на автомобилни компоненти на територията на Община Русе също създават отлични предпоставки за допълните инвестиции и за разширяване на съществуващи производствени мощности. По този начин, автомобилният сектор постепенно се превръща в определящ за структурата на местната икономика. Конкретен пример от последните дни е немската компания Bader – един от най-старите и авторитетни производители на автомобилен интериор в света, която избра Русе като място за своя нов завод, който ще заработи догодина и ще разкрие над 700 работни места. Компанията ще обособи фабрика за кожени тапицерии за автомобилни седалки, като производството е изключително чисто, без вредни емисии. Немският инвеститор предпочете Русе след сериозно проучване на икономическите показатели на редица градове от страни като Босна и Херцеговина, Молдова, Сърбия и България и е петият в Русе, който работи в сферата на автомобилната индустрия.

Инвестиционни намерения и готовност да се установят на територията на община Русе са заявили инвеститори от редица европейски държави, а през 2017 г. чешкият лидер в производството на сложни матрици и щанци за автомобилната индустрия разкри в Русе свое дъщерно дружество – „Форез БГ“ ЕООД, с инвестиция от близо 1 млн. евро – шестият завод в автомобилната индустрия. Летище „Русе“, от друга страна, е единственото общинско летище в България и възстановяването на дейността му в пълен капацитет е наш приоритет. То притежава пътнически терминал, като има всички предпоставки за обслужването и на товарни самолети и изграждането на товарен терминал. Отварянето му за вътрешни и международни полети ще бъде мощен стимул за развитието на Русе и ще го утвърди като значим мултимодален транспортен център, позволяващ комбиниране на железопътния, сухопътния, водния и въздушния превоз на товари. Основна цел е реализирането на публично-частно партньорство, в рамките на което общинска администрация и частен инвеститор да обединят усилия за модернизиране на летищната инфраструктура и на системите за охрана и безопасност, което ще доведе до увеличаване капацитета на летището и до привличане на пътнически и карго трафик. До момента има проявен интерес от компании от 3 континента.

Как ще се реши въпроса със замърсяването на въздуха в Русе?

Правим всичко, което е в правомощията ни по този важен за Русе въпрос. Изготвихме Актуализация на Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на общината за периода 2015-2020 година. В същото време беше създаден Програмен съвет за оценка и управление, в който членуват представители на различни държавни институции, производствени предприятия, доставчици на твърдо гориво и други. По отношение на промишлените източници на замърсяване, националното законодателство вменява контролните функции, отнасящи се до замърсяване на качеството на въздуха, на регионалните си инспекции. Следователно, при необходимост от контрол, апаратура, съоръжения за замерване на показатели на атмосферния въздух, задълженията са на държавно ниво. При всеки постъпил сигнал в общинската администрация или препратен от РИОСВ – Русе, се извършвa съвместна проверка от служители на отдел "Екология", контрольори от специализираното звено "КООРС" и служители на районните полицейски управления на града.

Поддържането на зелената система в Русе е приоритет, като само в рамките на изпълнението на мащабните инфраструктурни проекти ще засадим над 450 дървета. Тази година тествахме и електрически автобус, като през пробния период събрахме необходимата информация за изготвянето на анализ относно ефективността от ползването на подобни превозни средства. Сега търсим варианти за финансиране и обновяване на подвижния състав на градския транспорт.

Отделно, в процес на създаване е система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, като изграждаме затворена комуникационна система, която да бъде свързана със сървърите на Министерството на околната среда и водите и да визуализира данните в реално време от измервателната станция на територията на града. Вече депозирахме и проект "Техническа помощ за разработване на предложение за интегриран проект за подобряване на качеството на въздуха" по програма "LIFE", който цели подобряване качеството на въздуха в градовете София, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Монтана. Целта му е трайно справяне с проблема с прекомерното замърсяване на въздуха с фини прахови частици.

Ще има ли нови камери за видеонаблюдение и осветителни тела в по-малките улици?

Всички мащабни инфраструктурни проекти, които изпълняваме към настоящия момент, включват монтирането на камери за видеонаблюдение с оглед осигуряване безопасността на гражданите и опазване на съответните обекти от вандализъм. Добрата осветеност през тъмната част на денонощието също е значим фактор от гледна точка на сигурността. През тази година монтирахме близо 280 нови улични и паркови осветителни тела в града и около 80 в малките населени места. Предстои да подменим осветители, рогатки, разклонителни кутии и кабели към осветителните тела с нови светодиодни улични и паркови осветителни тела, които са с по-висока енергийна ефективност. Ще внедрим единна система за мониторинг и радио управление на осветлението. Осъществяването на този първи етап за модернизиране на системата за улично осветление ще продължи до месец май догодина и включва подмяната на над 1200 улични и 435 паркови осветители, като проектът обхваща всички улици и пространства, заключени между ул. "Николаевска", бул. "Цар Освободител", ул. "19-ти февруари", ул. "Одрин", ул. "Цар Калоян", бул. "Придунавски" - в участъка от ул. "Мостова" до ул. "Независимост", ул. "Независимост", бул. "Съединение", както и целия Парк на възрожденците. Очаква се новите осветители от най-висок клас да изразходват между 30 и 50 процента по-малко електрическа енергия от съществуващите сега. Следващите етапи за реализация на енергийно ефективно осветление ще обхванат поетапно и останалите квартали на града, като целта е цялото улично осветление да бъде обхванато в единна автоматизирана система.

Ще се увеличат ли местата за паркиране по улиците и обособени паркинги при нарастващия брой МПС?

Всяка година Общината изгражда нови общински паркинги и продължаваме активно да работим в тази посока, като освен новите паркоместа с предвидени места за хора с увреждания, облагородяваме и околните пространства. През тази година изградихме нов паркинг в квартал „Чародейка“, предлагащ 135 места. В централните части на града, където има голяма концентрация на автомобили, разполагаме с два подземни паркинга – при „Арена Монбат“ и при Доходното здание.

В същото време през 2018 г. осигурихме още общо 133 места при блоковете „Драва“, „Феникс“ и Задругата на майсторите. Общинското предприятие „Комунални дейности“ обособихме паркинг с 60 места до многофункционалната зала „Арена Монбат“. В момента изграждаме два паркинга, които ще предложат допълнителни 40 места в квартал „Дружба“ 3 до блок 8 и 71 места в квартал „Родина“ при бл. „Скъта“.

По проекта „Интегрирана система за градски транспорт в град – Русе – етап 2“ вече сме изградили три паркинга зад блокове „Фридрих Енгелс“ А,Б,В и Г с общо 89 паркоместа. След мащабния ремонт на улица „Чипровци“ по този проект сме осигурили още 126 места за паркиране.

В центъра на града и в Парка на младежта по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ обособяваме общо 290 паркоместа. Само на обновената улица „Славянска“ местата за паркиране вече са 85. По ул. „Църковна независимост“ са 78, на ул. „Райко Даскалов“ – 74, а в Парка на младежта – 53.

В момента Общината изпълнява още един амбициозен проект „CIVITAS ECCENTRIC – Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове“, който предвижда обособяването на буферен паркинг в квартал „Дружба“, като идеята е хората, които идват с колите си в града да спират там, а към центъра да се ползва градски транспорт.

В Общинския план за развитие до 2020-та година, сме заделили средства за благоустрояване на междублокови пространства във всички квартали на град Русе, в т.ч. озеленяване и изграждане на нови паркоместа.

Ще продължите ли да подпомагате спортните клубове, спортните и културни прояви?

Русе е утвърден културен и фестивален център от национално значение, като през тази година инвестирахме в тази сфера над 4 милиона лева и проведохме над 400 събития в рамките на над 50 международни, национални, регионални и местни културни инициативи. Със сигурност, като най-запомнящо се събитие през годината бих определил провеждането на Световното първенство по волейбол за мъже, на което градът ни беше домакин през септември. Благодарение на отличната организация и безпрецедентната подкрепа, оказана от президента на Българската федерация по волейбол Данчо Лазаров и вицепрезидента Любо Ганев, най-добрите волейболисти от Бразилия, Холандия, Франция, Канада, Египет и Китай играха в „Арена Монбат“ и оставиха незабравими спомени за публиката. Това доведе в нашия град хиляди туристи и близо 1 млн. лева повече приходи за русенските хотелиери. Щастлив съм да отбележа, че догодина Русе ще приеме и турнирите от Волейболната лига на нациите през месец май, като волейболистките ни ще се изправят срещу отборите на Япония, Белгия и САЩ. Активно подпомагаме местните спортни клубове и обновяваме залите. Русе ще посрещне и турнира „Дан Колов – Никола Петров“ по свободна и класическа борба от 1-ви до 3-ти март в „Арена Монбат“. През тази година завършихме спортната зала „Иван Ханджиев“, която вече е с нов облик изцяло ремонтирани прилежащите помещения. Догодина предвиждаме да открием и нова зала за бокс, която в момента е в процес на проектиране.

Има ли достатъчно тежка техника и необходими материали за предизвикателствата на зимата?

Имаме готовност да посрещнем предизвикателствата на зимата и уверявам русенци, че разполагаме с необходимата техника и материали за това. Община Русе е безкомпромисна към снегопочистващите фирми, които не са си свършили работата на 100%. Установяваме контрол не само чрез GPS-устройствата, които следят изминатото от почистващите машини разстояние, но и чрез ежедневни проверки на дейността им от страна на Общината. При усложнена зимна обстановка, предлагаме възможност на гражданите да ползват зоните за паркиране безплатно, както и двата общински подземни паркинга, с цел улесняване на техниката при почистването на малките улици.

 

Интервю на Юрий Илиев

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от РУСЕ:

Русе и Виена ще продължат своето сътрудничество в сферата на икономиката и културата

Кметът на Русе очерта приоритетите си за втория мандат

Пенчо Милков призова за законодателство срещу неприятните миризми

Първи резултати: Пенчо Милков печели категорично балотажа в Русе (СНИМКИ)

Пенчо Милков към русенци: Има много проекти, които искам да осъществим

Пенчо Милков: Български и чужди компании избират Русе за инвестициите си

Анаеробната инсталация в Русе се изгражда с бързи темпове

В ход са мащабни инфраструктурни проекти за Русе

Пенчо Милков: Книгата „Русе – за първи път в България“ е наша сбъдната мечта

За първи път: Над 6000 недействителни бюлетини на местния вот в Русе

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Русе