Адаптират автобусните спирки в Сливен за хората с увреждания

2105
Адаптират автобусните спирки в Сливен за хората с увреждания
Снимка: Евгения Гигова/Actualno.com
По повод Международния ден на хората с увреждания, днес в Сливен бе даден старт на рехабилитацията на спирките на градския транспорт.

Адаптирането на автобусните спирки към нуждите на трудно подвижните хора и майките с детски колички е важен компонент от проекта на Община Сливен за интегриран градски транспорт, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”.  

Сливен посрещна елита на българската акробатика в почивните дни

Детски турнир по акробатика и 70-годишният юбилей на първите ни световни шампионки Калинка Лечева и Стефка Спасова събраха в Сливен акр...

Строително-монтажните работи по този компонент включват подмяна на настилките и скосяване на тротоарите на автобусните спирки в Сливен, с цел улесняване на достъпа за инвалидни и детски колички. На 40 места в града ще бъдат монтирани и нови спиркови навеси.

„С реализирането на този проект Сливен се нарежда сред модерните европейски градове с добре развит градски транспорт”, подчерта при първата копка днес кметът Стефан Радев. Освен реновирането на съществуващи автобусни спирки, проектът за интегриран градски транспорт предвижда и изграждане на нови, включени в новата транспортна схема на града.

Според управителя на общинската фирма „Пътнически превози” Енчо Петров, транспортната схема е изработена по всички европейски норми за обществен превоз на пътници в градска среда и ще осигури достъп до публични транспортни услуги за гражданите от всички квартали на Сливен.

Вече са изцяло изпълнени два от компонентите на проекта – доставката на 27 нови автобуса и на модерно оборудване, включващо апаратура и специализиран софтуер за превозвача. 

Изложба „Спомен за Даниела Ненчева” откриват в Сливен

На 4 декември в една от най-красивите къщи на Сливен - Узунова къща на булевард „Цар Освободител”, ще бъде открита изложбат...

Проектът за интегриран градски транспорт на Сливен е на стойност 14 милиона и 525 хиляди лева.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители