„Дарители на надежда“ с две кампании преди Коледа в Стара Загора

712
„Дарители на надежда“ с две кампании преди Коледа в Стара Загора
Снимка: Община Стара Загора
Две коледни кампании - „Доброто сърце на Коледа“ и „Добра дума за Коледа“, на доброволците от Младежкия доброволчески клуб „Дарители на надежда“ и екипа на Превантивно-информационния център по зависимости започват от днес.

В „Доброто сърце на Коледа“ екипи от младежи доброволци ще изненадват приятно възрастни хора. Те ще ги посетят в домовете им и ще им занесат празнични дарове - храна, коледни подаръци и послания, за да им засвидетелстват внимание, уважение и признателност. За „Добра дума за Коледа“ младежите от доброволчески клуб са написали своите послания и ще ги изпратят до нуждаещи се от жест на внимание, подкрепа, положителна нагласа, мотивация за промяна и обич. Очакванията на доброволците са смисълът на кампаниите, които се провеждат преди коледните празници, да е споделената доброта.

Кампаниите са подготвени  с активното съдействие на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на община Стара Загора.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители