Кризисният център в Мездра помогна на 7 души в риск

864
photo of Кризисният център в Мездра помогна на 7 души в риск
Снимка: община Мездра
За да направи отчет за дейността си, Кризисният център в Мездра събра представители на организациите за социално подпомагане, детска педагогическа стая и общински експерти. На заключителната среща присъстваха кметът на община Мездра инж. Генади Събков и началникът на Районно управление на МВР Красимир Митов.

Ръководителят на проекта Нина Савова определи петмесечната дейност на проекта като „динамична, напрегната и понякога весела“. Кризисният център е оказал помощ на две лица и пет деца. С пристигането им в центъра децата са били социализирани и обучавани в училища в град Мездра, благодарение и на помощта на 8 доброволци.

Първият в областта кризисен център за жени и деца, жертви на насилие, официално работи от 1 август 2018 г. Той е съвместен проект на Фондация „Бъдеще и надежда“ и Община Мездра, като средствата за неговото финансиране са от от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика. 

21 757,87 лв. са отпуснатите средства за реализиране на проекта - 17 962, 08 лв. от Фонд „Социална закрила” и 1 %, в размер на 3795,79 лв. – собствени средства на Фондацията.

Създаването на социалната услуга „Кризисен център“ е включено в Годишния план за действие за 2018г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра в периода 2016 -2020.

Кметът на община Мездра даде своята оценка със следните думи: "По-важно е, че сте дали душа и сърце в работата, а не финансовата стойност на проекта".

Организаторите на проекта казаха, че социалната услуга, представяна от кризисния център, е трудна и за да я осъществиш, трябват сила и кураж. В бъдеще, за да продължи работата на центъра, ще се разчита на държавно финансиране.

Центърът помага на нуждаещи се жени и деца, пострадали от домашно насилие и майки с деца в риск от цялата област и страната. За тях работят психолог, социален работник, педагог и трудотерапевт.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители