X
 
 

Местният парламент в Плевен намали таксите за забавачници с 30 процента

1240
photo of Местният парламент в Плевен намали таксите за забавачници с 30 процента
Снимка: Общински съвет Плевен
Местният парламент в Плевен днес прие да бъде намалена таксата за посещение на детски градини и ясли от 45 лв. месечно сега на 30 лв. Промяната бе направена при гласуването на предложени изменения и допълнение на Наредба №17 - за местните такси и цени на услуги на територията на общината.

О време на дебатите групата на БСП в Общинския съвет е предложила таксата за забавачниците да бъде намалена на 25 лв. Колегите им от ГЕРБ са предложили намалението да бъде до 30 лв. При гласуването е прието второто предложение.

 

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители