Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Бременност и раждане: Майката вече може да прехвърли отпуска си на бабата и дядото на детето

12 юни 2024, 17:34 часа • 3324 прочитания

Служебното правителство прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. С тях се регламентира редът за прехвърляне на отпуск поради бременност и раждане (след навършване на 6-месечна възраст на детето) от един от родителите към неговата майка или баща - т.е. бабата и дядото на детето.

По този начин нормативният акт се синхронизира с Кодекса на труда, в който беше предвидена възможност със съгласие на майката отпускът да може да се ползва и от бабите и дядовците на детето. Условието е те да работят по трудово или служебно правоотношение.

Още: "Неделен татко": Защо Конституцията защитава само майчинството, но не и бащинството?

Прехвърляне на отпуск при осиновяване

Измененията определят и реда за прехвърляне на отпуск при осиновяване на дете (след изтичане на 6 месеца от деня на предаването му за осиновяване) от един от родителите към осиновителката или осиновителя.

Още: Решено: Минималната заплата скача, но без увеличение за майчинството

Снимка: iStock

Как ще се ползва отпускът?

Новите разпоредби определят необходимите документи, които следва да се подават за прехвърлянето на отпуска на един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя). За да имат право да го ползват, бабата или дядото на детето трябва да подадат писмено заявление-декларация по образец до предприятието, в което работят. Към него се прилага копие от удостоверението за раждане на бебето. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението-декларация. Ако работещият няма право да ползва такъв отпуск, работодателят е длъжен да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

С промените в наредбата се регламентира правото на удължен платен годишен отпуск за работещите в социалните услуги. Съгласно измененията - педагозите, специалните педагози и социалните педагози, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги за деца и интегрирани здравно-социални услуги за деца, ще имат право на 36 работни дни платен годишен отпуск. Хората, които управляват дейността по предоставяне на социални услуги, ще имат право на 30 работни дни платен годишен отпуск. Платен отпуск от 26 работни дни ще могат да ползват основните специалисти, осъществяващи дейности по ръководство и предоставяне на социални услуги. Същото право ще имат и служителите, пряко ангажирани с обслужването на потребителите на социалната услуга, както и препоръчителните специалисти, които работят на трудов договор.

Още: Документи трябват за майчинство: Всички необходими отговори

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Новините днес