Как Гешев и ВСС могат да бъдат освободени предсрочно?

3932
Как Гешев и ВСС могат да бъдат освободени предсрочно?
Снимка: БГНЕС

"Никой не обясни извинението за липса конституционно мнозинство за освобождаване на Гешев и разпускане на ВСС. Това беше оправдание за забавяне на реформата - започна да се повтаря мантрата, че ще стане само с промени в Конституцията, а не е така". Това обяви адвокат Михаил Екимджиев на конференцията "Ние знаем!", организирана от сдружение "Ние идваме" на адв. Николай Хаджигенов.

На нея утвърдени юристи и общественици коментираха ключовите теми в правосъдието, които не се нуждаят от конституционно мнозинство и могат да "отпушат" правосъдната реформа.

Гешев за закриването на спецправосъдието: Предстои юридическа катастрофа

Главният прокурор Иван Гешев прогнозира "юридическа катастрофа" след промените в Закона за съдебната власт, с които се закрива спецправ...

"Веднага след сформирането на 47-ото Народно събрание в коалиционното споразумение се появиха едни мантри, че предсрочното прекратяване на мандата на ВСС и на главния прокурор може да стане само с конституцонно мнозинство, затова да не хабим енергия и да отставим този ВСС да си доживее мандата до октомври. А тогава много лесно ще е Гешев да бъде елиминиран с нов състав на ВСС. Това беше оправдание. Да, бяха закрити спецсъдилищата и спецпрокуратурите, но символите на корупцията, нетърпимите от гледна точка на морален императив главен прокурор и ВСС продължават да функционират и да рушат доверието на обществеността в държавността. Изброеното беше една от причините хората, гласували за реформаторското мнозинство, да се почувстват разочаровани", заяви адв. Екимджиев.

Според него главният прокурор Иван Гешев е можел да бъде освободен от длъжност и без промени в Конституцията или гласуване с квалифицирано мнозинство от този състав на Висшия съдебен съвет. А именно чрез оптимизация на правилата за прекратяване на неговата длъжност при повдигнато срещу него обвинение.

"Няма конституционен императив обвинението да става с акт на прокурор или следовател. С промени в Наказателно-процесуалния кодекс тези текстове можеше да бъдат коригирани и да се окаже така, че разследващ полицай би могъл да повдигне обвинение срещу главния прокурор. Пак с промяна в НПК и в Закона за съдебната власт да се предвиди същият този разследващ полицай може да сезира не ВСС – а да сезира съд, който да се произнесе дали главният прокурор трябва временно да бъде отстранен от длъжност,за да не пречи на разследването. Ако този независим съд реши, че главният прокурор трябва да бъде отстранен, един съдебен контрол би осигурил защита срещу злоупотреба с това правомощие", твърди адв. Екимджиев.

Според него отново със законодателни промени може да бъде разпуснат предсрочно ВСС. Твърди се, че има конституционни решения, които не допускат това. Но точно конституционно решение №13 дава подобна възможност. Действително чл. 130 от Конституцията регламентира само предсрочното прекратяване на мандата на отделни членове, Законът за съдебната власт също мълчи по темата, но в една от хипотезите за прекратяване мандата на колегиален орган е посочен аргументът с непопълнените квоти.

"Имаме основание да разпуснем ВСС, тъй като през юли миналата година двама съдии от съдийската квота напуснаха ВСС – Шекерджиев и Димитрова – заради несъгласие с дейността на съвета. А преди това прокурорската квота беше напусната от един колега. Повече от година ВСС действа в противоконституционен състав", каза Екимджиев.

Край на кариерните бонуси и за главния инспектор и инспекторите във ВСС

След като малко по-рано днес депутатите спряха кариерните бонуси на членовете на Висшия съдебен съвет, те взеха такова решение и за гла...

Имаше опити за намиране на заместници на Шекерджиев и Димитрова, но това не се получи. "Ако ВСС беше разпуснат, трябваше да бъде питан Конституционният съд какво да се прави. Ако бях конституционен съдия, моето решение би било – след като не може парламентарната квота да бъде излъчена с две трети мнозинство, по-мекото нарушение на Конституцията би било да се даде възможност временно парламентарната квота да бъде излъчена с обикновено мнозинство. КС би могъл да излезе с предложение НС периодично да прави опити или за възстановяване на квотата чрез постигане на мнозинство от 2/3, или в края на краищата да бъде променена Конституцията", смята адвокатът.

Според него идеята за висш съдия, който да разследва главния прокурор е "опасна идея", главно заради изискването този съдия да бъде избиран на случаен принцип. "Твърде рисково е да изхабим 2-3 години и накрая да заложим на рулетката", твърди адв. Екимджиев.

Атанаска Дишева: Пленумът на ВСС има твърде много правомощия

Членът на ВСС Атанаска Дишева заяви, че не могат да бъдат направени кой знае какви промени в приложимите закони без промени в Конституцията. 

"Конституцията е ясна – има политическа квота, нарича се парламентарна, но няма съмнение по въпроса какво представлява тя. Преди 2 дни проведохме общо събрание на съдиите за избор на нови членове. Тази процедура протича по правила, които дават възможност да се получи реална представа за качествата на кандидатите. За избирането на членовете в настоящия ВСС - изслушване в НС не се провежда. Колкото и кратко да е, това дава възможност да се добие представа за качествата на кандидатите. Би могло в Закона за съдебната власт да се предвидят изисквания за начина, по който се избират съответните квоти. Имам предвид парламентарната, но може и за професионалната", каза тя.

Правителството предлага създаването на структура за европейските делегирани прокурори у нас

Министерският съвет одобри законопроект за изменения на Закона за съдебната власт, насочени към осигуряване на независимост и по-добро ...

Дишева не вижда пречка в Закона за съдебната власт да се предвидят критерии за качества към парламентарната квота – например за определен процент от членовете на тази квота.

Тя смята още, че Пленумът на ВСС не трябва да е с толкова разширени правомощия. Конституцията казва, че Пленумът се произнася по въпросите за финансирането на съдебната система, за избори, предсрочно прекратяване на мандатите на "Тримата големи" - главен прокурор, шефовете на ВАС и ВКС - предсрочно освобождаване на изборни членове на ВСС, за управление на имотите на съдебната власт. Пише още, че със закон се дава възможност да бъдат регламентирани други правомощия.

"Недопустимо увеличени правомощия има на Пленума. Според мен при едно бъдещо законодателно изменение в текстовете на Закона за съдебната власт трябва да отпадне определянето на районите и седалищата на прокуратурите, на въпросите, свързани с броя на местата на съдии и прокурори. Няма причина Пленумът да се занимава с приложение на автоматизираните информационни системи в органите на съдебната власт – Единната информационна система на съдилищата. Няма причина съдиите от ВСС да участват при вземане на решение за разработване и въвеждане на информационни системи, касаещи работата на прокуратурата", заяви тя.

"Не виждам основание членовете на прокурорската колегия да участват при вземане на решения за възнагражденията на съдиите. Въпроси, които касаят само работата на едните, да не влизат в компетенцията на другите. Може в Закона за съдебната власт да бъде предвидена нормотворческа компетенция на съответните колегии по конкретни въпроси", смята Дишева.

За нея е важна последователността и предвидимостта в решенията на ВСС. "Има законов текст, който регламентира публичното излъчване на заседанията. Оказва се, че това не е достатъчно. В Закона за съдебната власт следва да бъдат предвидени определени правила за последователност и прозрачност, за предвидимост на решенията на ВСС. Да се усъвършенстват изискванията за мнозинства за вземане на решения. Двойно квалифицирано мнозинство по определени въпроси не противоречи на Конституцията. Да се даде определен приоритет на съдийската колегия, може и на прокурорската", заяви Дишева.

Законът "Магнитски" като част от кризата с правителството: Говори Иван Демерджиев (ВИДЕО)

Липсата на съдебна реформа води до това, че последиците от всяка криза, дори кризи заради външни фактори, се усещат много по-сериозно о...

Олга Керелска: Магистратите са уморени от съдебни реформи

Съдия Олга Керелска от ВСС, заяви, че когато се говори за реформа на съдебната власт, би трябвало да има ясно очертани параметри, като се държи сметка за това какво е направено засега и да се предвиди какво ще бъде направено в бъдеще.

"Като тренд се чува в магистратската общност обстоятелството, че много от съдиите, които имат над 30 г. стаж, откакто са в системата, непрекъснато ги реформират. Аз съм от тях и не е било съвсем ясно към какво се стремим. За да се прави една реформа, първо трябва да се посочат целите, да се намерят средствата, после да се очертаят резултатите. Магистратите са уморени от съдебни реформи", твърди тя.

"Конституцията не дава кой знае какви възможности за промени в Закона за съдебната власт. Имаше идея да се променят квотите в състава на съдийската и прокурорската колегия във ВСС. Не знам защо се говореше това да стане, за да спре да действа този ВСС и да се избере нов. Квотите са регламентирани и без промяна на Конституцията това няма как да стане. Кандидатите за нови членове на съдийската колегия на ВСС почти единодушно подкрепят идеята за промяна на тази квота. Промяната на цифрата – каква да е бройката на съдийската колегия, избрани от съдии и избрани от парламента, не е обещание и основание за успех", заяви още Керелска.

Имаше и друга идея – ВСС не е необходимо да е постоянно действащ орган. Оказва се, че Конституцията не регламентира вида на ВСС в този смисъл - дали той е постоянно действащ или непостоянно действащ. Това се регламентира със Закон – в Закона за съдебната власт, чл. 16, ал. 2 се казва, че ВСС е постоянно действащ орган.

На първа инстанция: ВСС ще трябва да гледа още един случай, сочен за пример защо Гешев трябва да бъде махнат

Върховният административен съд частично отмени решение на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), взето на заседанието от 4 април, 2022 ...

"Възможно е да се направи промяна в закона", смята Керелска. "Това би довело до прекратяване на мандата на ВСС и избор на нов такъв, който ще бъде непостоянно действащ. Но има подводни камъни. За да се премине към такава промяна, трябва да се огледат функциите на ВСС. Всеобщо е мнението, че ВСС с времето обрасна с много функционалности. Осъществяването им би се затруднило значително, ако той стане непостоянно действащ - без предварителна подготовка", каза още Олга Керелска.

Сподели с твоите приятели

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ОБЩЕСТВО:

Коментар №2 на седмицата: Той колкото Вселени е направил, няма толкова патриарси

Коментар №1 на седмицата: Безмерната наглост на ДПС да се спре

Граждани искат ефективни присъди за насилниците на животни

Намалява броят на обявите за работа у нас

Най-важното за деня, 2 декември 2022 г.

Прогноза за времето - 3 декември 2022 г. (събота)

Край на отстъпката от 25 стотинки за литър бензин и дизел

Приказен Коледен влак с парен локомотив ще пътува по теснолинейката

Топли дни през декември и гледане на Световното на открито? Прогнозата на Петър Янков (ВИДЕО)

Колко ще ни струва трапезата за Никулден?

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com