X
 
 

Кметът на Лясковец: Сменяме приоритетите според желанието на гражданите

4276 0
Кметът на Лясковец: Сменяме приоритетите според желанието на гражданите
Снимка: община Лясковец
Д-р Ивелина Гецова е кмет на община Лясковец от 2011 г. Завършила е висшия мединицски институт в Плевен и „Здравен мениджмънт“ в Стопанска академия – Свищов. През 1999-2003 г. също е била кмет на Лясковец. Била е и общински съветник.

Г-жо Гецова, преди дни сте възложили ремонт на улици, пътища и тротоари в общината. Какво е състоянието на пътната мрежа като цяло?

Да, подписахме договора с фирмата, спечелила обществената поръчка. Състоянието на пътната инфраструктура е такова, каквото е във всяка една община - с необходимости за ремонт. Ние сме планували основни ремонти на четири улици в гр. Лясковец и текущи ремонти на общинските пътища и уличната мрежа в населените места. Договорът с фирмата ("Пътни строежи - Велико Търново" - б.р.) е подписан, в момента подготвяме графиците за работа - с кои улици да започнат най-напред според състоянието им.

В процедура сте за избор на изпълнител за ремонт на две църкви - "Св. Атанас" и "Св. Параскева". Как им осигурихте финансирането?

Едната се финансира със средства по "Бедствия и аварии". Имаше инцидент преди време - обилни валежи и силно снеготопене, част от оградната мрежа и подпорната стена до църквата „Св. Атанас“ бяха паднали. Изготвен беше проект, за да се стабилизира състоянието на имота. Кандидатствахме и бяхме одобрени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Другата църква е обезпечена с постановление на Министерския съвет.

Справка в сайта на МФ сочи, че сте сред финансово дисциплинираните общини. Имате проблем само с един показател - просрочени задължения. Как са възникнали?

По закон под финансово наблюдение са общините, които имат проблем с повече от три показателя. Ние бяхме така преди години. Приехме програма за финансова стабилизация, приложили сме я, подобрихме си финансовото състояние. Остана ни само един от показателите - за просрочия. Проблемът е във връзка с възможността за събираемост на приходите. Хората не плащат редовно данъчните си задължения. Ние прилагаме системата на принудително събиране след определен срок - както законът го изисква. Събираме ги лека-полека, но средствата са недостатъчни и данъкоплатецът като закъснее със своите плащания, изпадаме в определени състояния на закъснели плащания и от наша страна. Ние сме приели годишен план за компенсиране на тези закъснения и го изпълняваме.

Заради просрочията запорират ли сметката на общината?

Не.

Нямате съборена обществена поръчка досега. Със собствен капацитет или с външни консултанти работите?

Работим с екип на общината, които вече в годините натрупаха опит. Прецизни сме, изпълняваме закона, стриктни сме към избора на изпълнител, към документацията и към нашите отговорници. Стараем се да няма поводи за обжалване и блокиране на обществените поръчки.

Важните проекти, които изпълнявате към момента?

Изпълняваме проекта, финансиран от Програмата за развитие на селските райони - ремонт на читалището в гр. Лясковец. Получихме финансиране за една от спортните площадки. Предстои да обявим обществена поръчка за избор на изпълнител. Двете църкви предстои да ги договорим и предстоят техните ремонти. Имаме финансиран проект по "Красива България". Предстои да обявим обществена поръчка и за ремонт на сгради общинска собственост с бюджетни средства. Вие споменахте за ремонта на улици и пътища, който е за немалка стойност - 1,5 млн. лв. Работим по приоритети и по необходимост според това, което гражданите са ни създали като дневен ред.

Най-важната задача, която сте си поставили до края на мандата?

Аз не ги градирам като най-важни. Всички задачи са важни за нас. Само сменяме приоритетите според желанието на гражданите. Ако даден проблем е наболял към момента в по-голяма степен, гледаме да го решаваме своевременно. Иначе текущата работа си върви така, както сме я планирали в рамките на финансовата година и на поетите ангажименти в рамките на мандата. Очакваме да започнем реализирането и на един проект по трансгранично сътрудничество с Румъния, за който сме подписали договор.

Какво касае той?

Рехабилитация и реконструкции на зони, разположени в гр. Лясковец и едно от селата.

Бизнесът и работната ръка в каква ситуация се намират?

За наша радост инвеститорите си харесват нашата община. Имаме голям интерес от бизнеса да ситуират свои бази, фабрики и цехове на територията на общината. Вече сме затруднени да осигурим работна ръка. Имат свободни места. Община Лясковец е с ниво на безработица по-ниско от средното за страната. От тази гледна точка сме спокойни.

Всъщност кое привлича бизнеса?

Макар и да звучи нескромно, мисля, че администрацията ни е създала добри условия за работа с бизнеса. Сведена до минимум бюрокрация, бързи отговори, бързо разглеждане на документите. Процедурите, които зависят от общината, вървят без проблеми. Все още имаме атрактивни терени, които са изнесени на пазара и които представляват интерес. Стриктни сме към инвеститорите - да не минават само на ниво покупко-продажба и впоследствие да стоят нереализирани. Общо взето гледаме да е активно работещ бизнес и като се купи имот, да реализирана дейността.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
Последно в Актуално