X
 
 
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!

„Визия за България“ на БСП – подмяната, облечена в „добри намерения“

3835
„Визия за България“ на БСП – подмяната, облечена в „добри намерения“
Снимка: БГНЕС
БСП отново развя „Визия за България“ като алтернатива. Окрилена от 50-тия си юбилеен конгрес, столетницата извади позабравения труд на социалистическата мисъл, за да внушава, че в него се съдържа очакваната промяна на модела. Да видим дали наистина е така..

Ще проследим някои от основните тези на социалистите в техния документ, за да дадем нашия десен отговор на идеите им.

ДЪРЖАВА, ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

БСП иска повече държава там тогава, където и когато това е необходимо.

Нашият десен отговор е: Държавата и към момента е на много повече места, отколкото е необходимо. На практика, без държавна намеса не може да се получат средства от ЕС, инвестиции в инфраструктура, определяне размера на средствата за отделни сектори, сфери и дейности.

Според СДС държавата трябва да бъде ограничена до разумните граници на преразпределяне и влияние, а не на свръхцентрализация, както им се иска на социалистите.

Успехът на икономиката ще дойде след изтеглянето на държавата, като инвеститор № 1, и освобождаването на бизнеса от мъртвата хватка на държавния чиновник.

По-малко държава, по-малко чиновници, по-качествено обслужване, по-голяма свобода за предприемчивите, знаещите и можещите.

БСП констатира, че установените правомощия, функции, инструменти и механизми на държавното управление са неефективни и не отговарят на интересите на страната и гражданите

Нашият десен отговор е: Да, те действително не отговарят на съвременните реалности, често и на интересите на гражданите, но  те не са вследствие на прехода, а заложени от приетата с мнозинството на БКП/БСП Конституция. Тя бе направена така, че да трансформира политическата власт, владяна от комунистите, в икономическа и да прехвърли на „наши хора“ държавната собственост чрез различни способи на приватизация РМД, масова, касова и т.н.

БСП си поставя за цел да освободи икономиката от паяжините на организираната престъпност  и да се извърши радикална управленска реформа за преодоляване на критичното положение, при което корупцията се е превърнала в технология на управление.

Но БСП не казва как ще се случи това! Много ни е любопитно как ще се изведе борбата с червените олигарси, изплели основна част от тези паяжини, които социалистите искат да разплитат.

Нашият десен отговор е: Радикалната управленска реформа и освобождаването от паяжината на организираната престъпност минава през върховенство на закона и съдебна реформа.

Според БСП през държавата преминават и ще преминават 40% от БВП.

Нашият десен отговор е: България се нуждае от ускорен икономически растеж. Той може да се осигури с по-голяма  свобода на икономиката, на предприемачите и гражданите. СДС от години настоява  за поетапно намаляне на преразпределяната (иззета) част от БВП. Само един процентен пункт надолу означава над 1 млрд. лв. повече да останат в гражданите и фирмите.

БСП разчитат на късата ни памет и говорят за борба с корупцията и демонтаж на паралелната държава

Нашият въпрос към тях е: Интересно, как ще демонтират установената  паралелна държава, създадена именно от БКП/ БСП и в чиято основа продължават да стоят представители точно на тази партия.

Дали разрушаването на съществуващите, според тях, политико -административните клики във всички структури на държавно управление (министерства, държавни агенции, изпълнителни агенции, държавни комисии, областни  и общински администрации) както и в големите държавни и общински  стопански структури и предприятия, не е с цел да се разчисти терен за „нашите“?

Нашият десен отговор е: СДС категорично подкрепя  разрушаването на монополи  и картели във всички сфери на икономиката - нефтопреработка, производство и търговия на горива, търговия с електроенергия, фармация и търговия с лекарства, производство и търговия с акцизни стоки, транспорт, селско стопанство и др. Готови сме да участваме с експерти при разработването на ново антимонополно законодателство, ограничаващо възможностите за концентрация на цели отрасли в ръцете на ограничен брой икономически агенти.

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

БСП констатира, че в Европа пазарният фундаментализъм е довел до остри социални неравенства и до видимо господство на корпоративните интереси над социалните интереси и нужди на хората, че ЕС се сблъсква с поредица от кризи, за които се оказа зле подготвен.

 

Нашият десен отговор е: Да, Европа и светът преживяват трудни години, особено сега - заради Covid-19. Но е факт, че качеството на живот се подобрява с всяка изминала година, че производството в рамките на Европа нараства, а България се ползва години наред от средствата за кохезия и социално подпомагане. Друг е въпросът как се усвояват и защо при управлението на БСП Европейските програми винаги спират?

БСП иска пътна карта за приемането на страната ни в еврозоната.

Нашият десен отговор е: Българското правителство взе най-доброто за страната  решение за влизане в чакалнята на Еврозоната – ERM II и Банковия съюз. Възпрепятстването на този процес от страна на БСП може да е фатално за членството ни в „клуба на богатите“. Ако БСП искат да протакаме и чакат стабилизиране на рублата и преорентиране към „зоната на рублата“, добре е да го заявят публично.

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

БСП не дава отговор на най-важния въпрос: кога разходите за отбрана ще достигнат 2% от БВП на страната, както изисква договорът ни с НАТО.

БСП е за възстановяване на ролята на държавата в охраната на обществения ред и борбата с престъпността.

Нашият десен отговор е: Никой не е отменял ролята на държавата, но тя бе смачкана през 1994 година с приемането на  Наредба № 14 , която регламентира частната охранителна дейност. Бе даден златен шанс на бившите ченгета да си основат „охранителни“ фирми (над 2500), в които през годините ежегодно заетите охранители се движат в рамките на около 200 000 и генерират годишен оборот около 1,6 млрд. лв. не само от гражданите и бизнеса, които „охраняват“, но и от поръчки за охрана на важни държавни обекти за стотици млн.лева

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Според БСП България се нуждае от икономически растеж, базиран на потребление и износ.

Нашият десен отговор е: Обратно, България се нуждае от икономически растеж, базиран първо на износа и едва след това на потреблението. При обективно ниския размер на заплатите  (обусловени от размера на БВП и ръста на производителността на труда)  и над 2 млн. пенсионери, за какъв ръст базиран на потребление можем да говорим?

БСП иска да погледнем първо на държавата като инвеститор номер едно.

Нашият десен отговор е: Тя и сега е инвеститор № 1 и това не е добра практика. Основната роля на държавата е преразпределителната, а не стопанската. Социализмът приключи. Забравихте ли?

ЕНЕРГЕТИКА

БСП иска да се изградят нови енергийни мощности, които да подсигурят енергия за бизнеса във връзка с индустриализацията на страната, развитието на зелената икономика и потребностите на енергийния пазар в региона.

Нашият десен отговор е: Наличните мощности са достатъчни за нуждите на България. В унисон със Зелената сделка обаче, според нас трябва да се ускори адаптирането на базовите мощности, осигурявани от въглищните електроцентрали „Марица“ 1, 2 и 3  към природен газ, като заместител на въглищата, както и да продължи инсталирането на нови ВЕИ мощности. Трябва да се работи за подобряване на енергийната ефективност и за намаляване на енергоемкостта на нашите предприятия, защото България заема 1-во място по този показател в ЕС.

Да мислим как да отговорим на изискванията за намаляване на дела на въглеродни емисии, да използваме по-рационално енергийните източници, а не да разчитаме само на увеличаване на мощности.

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

БСП иска намаляване ставките на ДДС за основни храни и лекарства.

Нашият десен отговор е: Намаляването на ДДС няма да доведе до по-ниски цени. Диференцираните ДДС ставки бяха остро критикувани преди Covid кризата и вероятно в бъдеще ще бъдат или премахнати, или сведени до минимум. Те са среда за ДДС измами и водят до утежняване и оскъпяване на административният контрол от страна на данъчните власти.

Размерът на ДДС в България (20%) е от средните за ЕС, където ставките се движат от 15% до 25%. Освен това, намаляването на ДДС за цели групи стоки и услуги, облагодетелстват и заможните. ДДС е един от основните приходо източници на държавния бюджет, но ако се прецени, че намалянето на размера му с 1% - 2% няма да е с фатални последици за бюджета, е много по – добре да се възприеме подхода за единна (намалена) ставка за всички стоки и услуги.

Румен Христов: Водим разговори с ГЕРБ, предсрочни избори няма да има

СДС води разговори с ГЕРБ за обединение на десния вот, когато и да са изборите. Това заяви днес в Русе председателят на партията Румен ...

Плоският данък, въведен от БСП, е добро решение, което доказа в годините, че събираемостта е по-висока. Това е едно от малкото конкурентни предимства на България и не бива да се лишаваме от него.

БСП е за  въвеждане на диференцирани ставки на данък печалба, с преференциални ниски или нулеви нива за областите на икономиката, които са национален приоритет.

Нашият десен отговор е: Въвеждането на диференцирани ставки изкривява пазарните отношения и създава предпоставки за нарушения.

БСП  е за  премахване на максималния месечен размер на социално и здравно осигурителния доход.

Нашият десен отговор е: Това на практика означава значително допълнително облагане на хората с по-високи доходи, които и сега внасят  повече от това, което биха получили като максимална пенсия, от гледна точка на солидарността на пенсионната система.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

БСП: Целта ни в промяна на модела, наложен в годините на прехода

"Целта ни е промяна на модела, наложен от всички политически сили в годините на прехода, и отворен разговор с обществото, без значение ...

БСП иска „Национален фонд за сближаване между регионите“ и фонд „Индустрия” с бюджет 100 млн. лв. Ако към тях добавим и предлаганите Фонд за научни изследвания и иновации и шестте фонда в областта на културата, те стават около 10.

Нашият десен отговор е: Поредни фондове. Поредни милиони. Типично ляво разбиране за безразборно харчене на пари, без яснота за ефективността.

А къде остана тревогата на БСП, че парламентът няма необходимата тежест?! Как се съчетава това с тяхната идея за извънбюджетно харчене на средства, възлизащи на стотици милиони, без контрол на парламента?! Това е дълбоко порочна практика, която бе характерна за социалистическия период и бе отхвърлена.

В заключение: „Визия за България“ може да бъде алтернатива само в мисленето на нейните създатели. Тя не е адекватен на реалността документ, нито отговаря на статута на България като държава от европейската общност с пазарна икономика.

Ако това е поредната социалистическа алтернатива за България, тя с нищо няма да е по-различна от „Алтернативата Луканов“, „Алтернативата Виденов“ и  „Алтернативата Орешарски“.

Автор: Румен Христов, председател на СДС

Actualno.com

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com