X
 
 

Водородът - засилващата се тенденция в енергийната трансформация

2148
Водородът - засилващата се тенденция в енергийната трансформация
Снимка: iStock

Глобалната енергийна система се влошава и ни приближава към климатична катастрофа. Изкопаемите горива се намират в екологична и икономическа задънена улица. Непосредствените последици от войната в Украйна върху цените на енергията са още един предупредителен сигнал. Единственото устойчиво бъдеще е това на възобновяемите енергийни източници. Замърсяването с горива трябва да се прекрати възможно най-скоро, преди да е унищожило единствения ни дом - нашия свят. Преходът към възобновяема енергия трябва да се ускори.

Това бяха посланията на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш в изказването му относно доклада на Световната метеорологична организация за състоянието на глобалния климат през 2021 г.

Поредиците от кризи от световен мащаб многократно подчертаха спешната необходимост от ускоряване на глобалния енергиен преход. Докато събитията от последните години подчертават разходите за световната икономика при една централизирана енергийна система, която е силно зависима от изкопаемите горива, цените на петрола и газа се изкачват до нови висоти, а кризата в Украйна повишава нивата на тревога и несигурност.

Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) продължава да предупреждава, че понастоящем около 3,6 милиарда души живеят в среда, която е силно уязвима от изменението на климата.

Краткосрочните мерки за решаване на неотложни проблеми трябва да бъдат съпроводени с решителна насоченост към успешен енергиен преход в средносрочен и дългосрочен план. Днес правителствата са изправени пред предизвикателството да се справят с привидно противоречивите програми за енергийна сигурност, устойчивост и икономична енергия за всички, разказва "Сабах".

Около 80 % от световното население живее в държави, в които енергията се внася. С изобилието от възобновяем потенциал, който все още не е използван, този процент може да бъде намален значително. Подобна дълбока промяна би направила държавите по-малко зависими от вноса на енергия чрез различни варианти на доставка и би спомогнала за изолиране на икономиките от големите колебания в цените на изкопаемите горива. Този път ще генерира освен това работни места, ще намали бедността и ще подкрепи една приобщаваща и безопасна за климата световна икономика.

Поради тази причина разработването и прилагането на процеси за преобразуване на енергия от възобновяеми източници е необходимо, за да се намали зависимостта от запасите от изкопаеми горива и да се контролират парниковите газове в атмосферата. Изследванията показват, че увеличаването на капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници е изключително важно и че прекъсванията и географските ограничения могат да бъдат преодолени чрез подобряване на процесите на преобразуване на възобновяемата енергия и процесите на нейното съхраняване.

След първата нефтена криза през 70-те години на миналия век икономическото развитие се влияе пряко от достъпа до безопасни енергийни източници, особено в промишлеността. За да се посрещнат енергийните нужди за устойчив икономически растеж, са необходими иновативни енергийни системи, които осигуряват надеждни, рентабилни и чисти доставки. Такива енергийни системи са от съществено значение за устойчивия икономически растеж - от нови възможности за заетост и износ до други предимства на индустриализацията.

В това отношение има една обещаваща област: водородът. Леснодостъпен, водородът напоследък привлича голямо внимание с ускоряването на проучванията и приложенията на възобновяемите енергийни източници в съответствие с Конференцията на ООН по изменението на климата - COP26, проведена в Глазгоу миналата година.

Проучванията показват, че световното лидерство в областта на водородните енергийни системи има потенциално ключова роля за създаването на по-добри работни места - от иновативните научни изследвания и разработки до поддръжката и експлоатацията. В това отношение водородът се счита за ключов въпрос за постигането на тази цел, тъй като декарбонизацията на енергийната система е пътят за постигане на настоящите климатични цели и ограничаване на повишаването на температурите в съответствие с целите за нулеви нетни емисии.

Но за да може да играе такава роля, производството на водород също трябва да е без емисии.

50 нюанса на водорода

Водородът има потенциала да осигури икономически жизнеспособни, финансово перспективни, социално изгодни и енергийно ефективни решения на проблемите, свързани с постоянно нарастващото глобално търсене на енергия, включително глобалното затопляне. Въпреки че е най-разпространеният елемент на Земята, той не е свободно достъпен в молекулярна (или функционална) форма, а по-скоро се намира в други съединения (вода, изкопаеми горива, амоняк, биомаса и др.). По тази причина съществуват различни техники за производство.

В зависимост от технологията на производство на водород се използва терминология с цветни кодов - сив, розов, зелен и син. Най-широко използваният водород е синият, получен чрез парен реформинг на метан, комбиниран с улавяне на въглерод; след това електролитен водород (жълт водород), който се произвежда чрез нисковъглеродна електроенергия, и след това електролитен водород (зелен водород), който се произвежда чрез напълно възобновяеми източници.

Зеленият водород се основава на производството на универсално, леко и силно реактивно гориво чрез химичен процес, известен като електролиза без да се отделя въглероден диоксид в атмосферата и се получава електрически ток от напълно възобновяеми източници.

Зеленият водород се счита за най-подходящ за напълно устойчив енергиен преход.

Зелен срещу чист водород

Чист водород не означава непременно, че водородът не отделя емисии: Зеленият водород не съдържа въглерод, докато другите видове водород все още могат да отделят парникови газове.

През последните години водородът излезе на преден план като потенциална липсваща част от пъзела на чистата енергия. Все повече държави вече имат национална пътна карта или стратегия за водорода, а значителна част от стимулите и фондовете за възстановяване по COVID-19 са посветени на ускоряване на работата по водорода. На COP26 в Глазгоу 32 държави и Европейският съюз се споразумяха да работят заедно за ускоряване на разработването и внедряването на чист водород, като беше постигнато съгласие, че до 2030 г. в световен мащаб може да се използва достъпен възобновяем и нисковъглероден водород.

Чистият водород се изтъква като бъдещото гориво на ЕС и обещава да осигури много въглеродно неутрална енергия до 2030 г. В този контекст се посочва, че той ще захранва товарните превозни средства за дълги разстояния, самолетите, производството на стомана и ще отоплява домовете. Но природозащитниците са скептични.

Shell изгражда най-големия завод за производство на зелен водород в Европа

Енергийният гигант Shell заяви в сряда, че ще започне изграждането на завод за зелен водород в Ротердам, Нидерландия. Компанията твърди...

Силвия Пасторели, активист на "Грийнпийс" в областта на климата и енергетиката, обяснява недостатъците с прости думи: "Не можем да преодолеем климатичната криза, като консумираме същото количество енергия и просто изгаряме различни горива. Пестенето на енергия, промяната в използването на енергията и отоплението, транспорта и електрификацията на индустрията трябва да бъдат в центъра на нашите енергийни планове."

Въпреки че понастоящем производството на син водород е по-евтино от това на зелен, изследователите подчертават, че това може да се промени, когато електролизерите, използвани за производството на зелен водород, навлязат в масово производство.

С новите проекти за популяризиране на водорода, които стартират всеки ден, нещата се развиват бързо и държавите разработват стратегии за създаване на пазари на зелен водород. Стартиращи предприятия и изследователи работят по цялата верига на стойността на водорода. Ето защо, докато продължават интензивните проучвания и изследвания на въпросителните, свързани със зеления водород, държави като Австралия стават свидетели на водородна експлозия.

Използване на водород

Водородът има широк спектър от промишлени приложения - от рафинирането на водород до нефтохимията и производството на стомана. Подобно на природния газ, водородът може да се съхранява дълго време и да се транспортира на значителни разстояния по тръбопроводи или да се транспортира след преобразуване в течни органични носители на водород, амоняк или втечнен водород.

Знаем, че през следващите години ще се нуждаем от иновативни енергийни източници, усъвършенствани енергийни системи и подобрена инфраструктура, за да посрещнем нарастващите енергийни нужди по устойчив начин. Смята се, че водородът е в състояние да отговори на тази нужда, може да осигури подобрена ефективност и надеждност, може да се произвежда от голямо разнообразие от местни източници и използването му може да доведе до нулеви или ниски емисии на замърсители, включително парникови газове. В резултат на това водородът заема централно място като енергиен носител, способен да поддържа незамърсяваща, надеждна и евтина енергийна система, която може да обогати икономиката, без да вреди на околната среда или на енергийната сигурност.

Водородна икономика

Влакове на водород тръгват в Берлин от 2024

Базираните на водород технологии започват да навлизат все повече в железопътния транспорт. Последният пример за това е съобщение на ком...

Продължаващият енергиен преход е на безпрецедентно ниво поради мащаба си и дълбокото си въздействие върху установените социално-икономически, технологични и геополитически тенденции по света. В съчетание с енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници понастоящем са водещи за цялостната глобална енергийна трансформация

Водородът вероятно ще повлияе на географията на енергийната търговия и ще продължи да регионализира енергийните отношения. Това е така, защото докато разходите за възобновяема енергия намаляват, разходите за транспортиране на водорода засега са все още високи и получената геополитическа карта вероятно ще покаже все по-голяма регионализация в енергийните отношения. Възобновяемата енергия може да се използва във всяка страна и да се изнася в съседни държави чрез кабели за пренос на електроенергия от възобновяеми източници. Освен това водородът би могъл да улесни генерирането на възобновяеми енергийни източници на дълги разстояния чрез тръбопроводи и кораби, като по този начин отключи неизползваните възобновяеми ресурси в отдалечени места.

Като се има предвид, че водородът може да се произвежда на конкурентни цени на много места, стратегиите за водорода, които включват планове за внос и износ, показват, че трансграничната търговия с водород ще се увеличи значително в повече от 30 държави и региони. Достъпът до водород често може да се разглежда като елемент на енергийната сигурност и общата национална устойчивост, особено за отрасли, в които други решения не са жизнеспособни или икономически изгодни.

Износителите на изкопаеми горива виждат в чистия водород привлекателен начин за диверсификация на икономиките си. Много от съществуващите износители се насочват към чистия водород, за да развият нови експортни отрасли.

Кадри: iStock

Още от АЗИЯ:

Протестите в Иран затихнаха за ден, режимът продължава да блокира достъпа до интернет

За Пхенян изстрелването на ракети е мярка за противодействие

Северна Корея отново изстреля ракета към Японско море

Бившият израелски премиер Бенямин Нетаняху е в болница

ВИДЕО: Протестите в Иран стигнаха до класните стаи, ученички искат сваляне на режима

Студенти поеха лидерството на протестите в Иран, появи се конспирация за смъртта на Махса Амини (ВИДЕО)

САЩ и Южна Корея изстреляха ракети след теста на Пхенян (ВИДЕО)

Япония обяви руски консул за персона нон грата

Северна Корея подкрепи руската анексия на 4-те области и обвини САЩ

Откриха съкровище от византийски златни монети в Израел

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Азия