X
 
 

Св. Исидор Пелусиотски

1050 2
Св. Исидор Пелусиотски
Снимка: Actualno.com/Евгения Чаушева
В числото на великите подвижници, които избрали пустинния живот от любов към Христа, Църквата почитa преп. Исидор Пилусиот.

Св. Исидор е живял в V век († 435 г.). Той се родил в Египет от богати родители, получил добро образование и на млади години оставил света, като желаел усамотение. Той бил постриган в монашество, после се заселил в пустинно място близо до град Пилусия в Долни Египет. Тук той живеел в строго въздържание, носел груба дреха и се хранел само с корени. Непрестанно се молел и се издигал с мисъл до Бога.

Слухът за неговия строг и благочестив живот привлякъл към него други подвижници и той бил избран за игумен на манастира. Грижейки се постоянно за душевната полза на братята, той ги ръководел чрез мъдрите си наставления, учел ги чрез слово и пример на смирение, кротост, безкористие, борба против страстите и светските помисли.

"Каква полза - казвал той - да отидеш в пустинята, щом се предаваш на влечението на собствените помисли, щом живееш в пустинята като сред народна тълпа? Когато душата при външна тишина се смущава от лоши помисли и въжделения, то такова състояние и в чувствата произвежда омрачение; то покрива с безславие извършените вече подвизи, помага на страстите да победят духа и прави готовия за битка ратник страхлив беглец"

"Животът на инока - пише още св. Исидор - трябва да бъде чужд на гняв, гордост, сребролюбие, самолюбие. Инокът трябва да бъде свободен от грижи за тялото. Устата на инока трябва да бъдат винаги готови да благодарят на Господа и да се молят за полезното, а за злословие те трябва да бъдат неподвижни."

Не само към иноците и пустинножителите преподобни Исидор обръщал своите поучения. Неговите съчинения съдържат много назидателни неща за човеците от всяко звание. В писмата, от които до нас са стигнали повече от две хиляди, той се обръщал и към управителите, и към епископите с мъдри съвети; той опровергава лъжеученията, излага догмите на вярата, обяснява свещеното писание, тъй че всеки може да почерпи от тях полезна поука.

Като изучавал дълбоко науките и словесността, Исидор разбирал, колко несравнено по-високо от всичко стои християнската мъдрост. Той съветва да се изучава с внимание словото Божие и скърби, че тъй много люде се обръщат "не към оная словесност, която прави човека душевно чист и мъдър, а само към тая, която развлича слушателите; не към оная, която пробужда душата от успиване, а към тая, която ласкае слуха."

Преподобни Исидор търпял гонения заради своите строги изобличения, но той не преставал твърдо и неизменно да стои за истината и да защищава пред управителите невинно гонените. Така той се явява твърд защитник на св. Йоан Златоуст и строго укорява неговия враг - своя родственик Теофил, архиепископ Александрийски, за беззаконните му действия против светителя.

"Аз винаги ще обичам добродетелта - пише св. Исидор, - макар тя да е обременена с присмивки; ще се гнуся от порока, макар той да е увенчан със слава".

Той убедил също свети Кирил Александрийски, наследник на Теофила, да впише името на св. Йоан Златоуст в поменика на Александрийската патриаршия.

© Жития на светиите, Синодално издателство, 1991 година.

Actualno.com

Етикети:

  • Анонимен 1 Анонимен преди 2 седмици Профил на трол?
    Така казва ГОСПОД, БОГ на СИЛИТЕ: АЗ ще възнаградя онези, които МЕ търсят усърдно. …... Гледайте и слушайте внимателно, пригответе се! Гледайте, как МОИТЕ храмове ще бъдат изчистени, както когато Синът МИ очисти храма и това е нещо, което вече започна. Пазете се от злите пастири и жестоките пастири и лъжепророци; голяма и силна ярост ще дойде тази година. Бягайте, докато все още можете. Прав виж още ›› или сте го в МОЕТО име, наранили сте малките МИ овчици, убили сте ги и сте ги принесли в жертва пред нозете на сатана и за това ще платите. Вие насърчавате злото и пречите на праведните. Казахте, че АЗ говоря лъжа и вие виждате видения, но вие дори не МЕ познавате. Така, че как успяхте да МЕ видите или чуете. Вие сте излъгали мнозина и сте използвали МОЕТО СВЯТО СЛОВО за вашата полза и слава. Бъдете готови да се биете, не само ще трябва да се борите с ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ ЯХУВЕХ (ЙЕХОВА)! А също и с МОЕТО ново поколение на Помазани от РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТИЯ ДУХ) войни. Чуйте техния боен вик. Те са пълни с гнева на ЯХУВЕХ за всичките им врагове. Те идват за овцете, които враговете прогониха. Ще ги заведат до краката на ДОБРИЯ ПАСТИР, ЯХУШУА ХА МАШИАХ (Исус Христос) от Назарет и Голгота! ЯХУШУА ХА МАШИАХ е Името МУ и е на устните им, както и написано на челата (ума) и сърцето. АЗ давам право на МОИТЕ петкратни служения по такъв начин, който те все още не са познавали и всички заедно ще чуят МОЯ глас и ще видят, че БОГА на когото служат е Всемогъщ във войната. Деца МОИ , нямате от какво да се страхувате, защото познавам МОИТЕ овца, а вие знаете своя ПАСТИР. Няма от какво да се страхувате. Отново АЗ ви казвам, повдигнете очите си, избавлението ви наближава. МОЕТО идване е по-близо, отколкото можете да си представите, но врагът знае за това и сега се опитва да ускори злото. Помнете, когато врагът дойде като потоп, АЗ ще повдигна знаме срещу него. Тези, които стоят зад амвона като проповедници и служители на МОИТЕ овце, чуват гласа МИ. Повиках ви да бъдете воини на ЯХУШУА, а не слабаци. Вземете в МОЕ Име това, което врагът открадна от вас – сатана идва да открадне, да убие и да унищожи. Не му позволявайте. АЗ още веднъж казвам, че ви призовах да бъдете МОИ воини, а не слабаци. Не давайте място на дявола и дяволът няма да има място при вас. В този ден църквата, която не е нито сградата, нито пастира, а МОИТЕ хора, които се наричат с МОЕТО Име, трябва да се издигне и да каже: „Ние сме воини на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и знаем, че сме повече от победители чрез Името ЯХУШУА за хвала, чест и слава на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и ЯХУВЕХ“! И накрая, но не по-малко важно, ще МЕ видите да освобождавам от ярема, в който АЗ не съм впрегнал заедно, който вие сами сте създали. МОЯТА ръка ще снеме хомота, който никога не е бил предназначен да впряга заедно. Може ли волът и мишката да теглят колата? И по-лошо, може ли вол и мравка да изтеглят количка натоварена с плодове? Молете МЕН и МОЯТА РУАХ ХА КОДЕШ да ви покаже къде са впрегнати мравка или мишка. За това приемете както АЗ избера и когото АЗ избера да ви освободя. Защото се чудехте защо молитвите ви са били възпрепятствани; защото някои от вас са били под чужд хомот по различни начини. Това включва служители и служителства, както и личния ви живот. Някой, който се откаже от всичко заради МЕН, ще получи поне двойно в този живот и на небето. Вярвайте и бъдете готови като Авраам, имайте вяра. Кажете: “ЯХУВЕХ, всичко, което ми пречи да бъда това , което съм призован да бъда и да направя, аз жертвам на ТЕБ; всичко което стои на пътя да се прояви в живота ми ТВОЯТА съвършена воля.” Предложи ми всичко, което имаш и ще видиш как АЗ ще върша чудеса в твоя живот и живота на твоите близки. Тази година ще ви дам желанията на вашето сърце, защото зная, че желанията на сърцето ви са желанията, които АЗ съм ви дал. (извадка от пророчество 2). Прорчетете цялото пророчество и другите на сайта: ttp://prophecy.allmightywind.com/bg/ или allmightywind.com
  • Анонимен 1.1 Анонимен преди 2 седмици Профил на трол?
    (Извадка от пророчество 107):........АЗ съм ЯХУВЕХ (ЙЕХОВА) и АЗ ви казвам всичко това с цел вие не само да знаете това, но и да знаете колко скъпоценни сте за МЕН. Онези, които обичат МОЯ СИН ЯХУШУА(ИСУС). Онези, които викат към НЕГО и НЕГО славят като МАШИАХ (ХРИСТОС), Цар на царете, Всемогъщ БОГ, МОЙ Единороден СИН. АЗ ви казвам ви всичко това, за да знаете, не мога ли АЗ да се грижа за вас, ко виж още ›› гато знам всичко? Там, където знам къде е следващият капан, който сатана поставя пред вас. Не мога ли да ви кажа, да не вървите по този път? Просто МИ повярвайте. Доверете се на МОЯ СИН. Доверете се на МОЯ ДУХ, който живее във вас. В момента не говоря на езичниците. Доверете се на скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ). Облегни се на МЕН, остави главата си на рамото МИ. АЗ съм твоят АББА ЯХУВЕХ, повярвай МИ. Знам кой са МОИ и АЗ знам кои са написани в Книгата на Живота на АГНЕТО. (Псалом 37: 3) Точно както АЗ знам, кои имена са записани в Книгата на прокълнатите, а това са онези, които са потомството на сатана. Не се доверявайте на собственото си разбиране, но във ВСИЧКИ, ВСИЧКИ, ВСИЧКИТЕ си пътища се доверете на МЕН и АЗ обещавам, че ще оправям пътеките ви. (Притчи 3: 5-6). Потърси МЕ, докато все още мога да бъда намерен. Викайте Името на ЯХУШУА МАШИАХ, ТОЙ няма да ви изостави, ТОЙ няма да ви разочарова. (Римляни 10:13). Подчинявайте МИ се. Предайте волята си на МЕН. (Деяния 5:29) Проучете и покажете себе си одобрени. Проучете Светите Писания. Знайте какво е угодно на МЕН, ЯХУВЕХ, (Ефесяни 5:17) и преди всичко приемайте МОЯ ЕДИНОРОДЕН СИН като единствената справедливост и единствената Кръв и единственото Име, което ще ви върне в Небето. (Йоан 8:29) За тези, чиито имена са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО. Небето е единственият ви дом. Вие само се скитахте по тази земя. (2 Коринтяни 5: 1-2). Сега АЗ казвам думи на Невестата на ЯХУШУА МАШИАХ. Няма да е дълго. Дръжте се малко по-дълго и АЗ ще кажа на МОЯТ СИН, “Отиди и прибери ТВОЯТА Невеста у дома”. Дръжте се. Дръжте се. Не се отказвайте от тази благословена надежда. (1 Йоан 3: 2-3)....... Помнете само това, МОЕТО раздразнение, МОЯТ гняв, МОЯТА ярост не предназначена за тези, които МЕ обичат. Тя не е предназначена за тези, които служат на ЯХУШУА МАШИАХ. Тя не е предназначена за онези, които са измити в Кръвта на ЯХУШУА МАШИАХ. Стремете се да бъдете Святи. Защото в тези последни дни, МОЕТО Слово не казва ли: “Светите ще станат още по-свети.” Това означава, че ще имате желание да МИ се подчинявате, да МИ угаждате на МЕН, ЯХУВЕХ и нечестивите, езичниците, неизмити от Кръвта на ЯХУШУА, ще открият повече начини да МЕ обиждат. Да хвърлят МОИТЕ Святи Закони обратно в лицето МИ. Да разкъсат 10-те заповеди, които АЗ наричам 10-те Закона. Да кажат на хората, вече не слушайте остарелите Писания. Това са онези, които са годни за МОЕТО проклятие. Тези, които вършат зло в МОИТЕ очи и дори не знаят смисъла на покаянието. (Псалом 50: 16-22) След това имате една последна категория. Тези, които имат предлог да се преструват на Святи, за да правят шоу на хората. Те седят в кристалната си катедрала или идват под формата на човек на име Джоел Остийн. Сатанинско семе е това, което АЗ те наричам. Проповедник, сводник на просперитета, за да ви научи да се покланяте на всемогъщата валута на всяка нация, от която идвате и да ви каже да се надявате на нея.Тези, които проповядват фалшивата доктрина и ви казват, че хомосексуалността не е грешна. Със същият пол е също толкова свято, както между мъж и жена. Мога да продължа и да продължа, но не е нужно, защото ти знаеш какво е грях. (Откровение 3: 14-22). Само помнете МОИ Възлюбени, само защото живеете в този свят не означава, че трябва да се оформите по образа на този свят. Но се променяйте по образа на МОЯ СИН ЯХУШУА, вашия МАШИАХ и вие, които го правите, ще видите МОЕТО лице. Ще имате неограничено благоволение в МОИТЕ очи и вие ще бъдете на страната на ЯХУШУА за цяла вечност, където ТОЙ живее. (1 Коринтяни 11: 1). за всеки, който нарича тези пророчества фалшиви. АЗ просто знам това; разкри си кой е истинският ви баща. Как можеш да наречеш пророка фалшив, когато с всяка дума се проповядва Святост и порицание на греха? Това показва на кого наистина принадлежите. Това показва къде сте предназначени да отидете. Чрез вашите действия АЗ свалям маската от лицето ви, така че всички да могат да видят развалените плодове във вас. Вие използвате името Исус Христос и въпреки това дори не ГО познавате. Вие се хвалите, че не сте пророк. Но какво е истински Пророк? Това е приятел на ЯХУВЕХ, с когото ТОЙ споделя тайните си. И вие сте прави, вие, които наричате себе си святи и нямате святост вътре, за МЕН вие не сте приятели. Можете само да заблудите мъж или жена. Вие не можете да заблудите Създателя. Не можете да заблудите единствения MAШИАХ. Нека се каже истината, че във вас няма СВЯТ ДУХ. така, скъпи МОИ възлюбени деца, АЗ събирам заедно МОИТЕ овце и МОИТЕ агнета. Предупредете! Предупредете! Предупредете, когато видите вълк. Не се страхувайте да го обидите. Особено предупреждавайте МОИТЕ нови малки агнета и не правете никакви компромиси с греха. (Евреи 10: 26-27) За всеки, който нарича тези пророчества фалшиви. АЗ просто знам това; разкри си кой е истинският ви баща. Как можеш да наречеш пророка фалшив, когато с всяка дума се проповядва Святост и порицание на греха? Това показва на кого наистина принадлежите. Това показва къде сте предназначени да отидете. Чрез вашите действия АЗ свалям маската от лицето ви, така че всички да могат да видят развалените плодове във вас. Вие използвате името Исус Христос и въпреки това дори не ГО познавате. Вие се хвалите, че не сте пророк. Но какво е истински Пророк? Това е приятел на ЯХУВЕХ, с когото ТОЙ споделя тайните си. И вие сте прави, вие, които наричате себе си святи и нямате святост вътре, за МЕН вие не сте приятели. Можете само да заблудите мъж или жена. Вие не можете да заблудите Създателя. Не можете да заблудите единствения MAШИАХ. Нека се каже истината, че във вас няма СВЯТ ДУХ. така, скъпи МОИ възлюбени деца, АЗ събирам заедно МОИТЕ овце и МОИТЕ агнета. Предупредете! Предупредете! Предупредете, когато видите вълк. Не се страхувайте да го обидите. Особено предупреждавайте МОИТЕ нови малки агнета и не правете никакви компромиси с греха. (Евреи 10: 26-27)****прочетете цялото пророчество: ttp://prophecy.allmightywind.com/bg/bulgarian107/
    : 0 !
Последно в Актуално