X
 
 

Спешни поръчки възлагат в Перник, аварирали водопроводи просмукват отпадна вода

1773 1
Спешни поръчки възлагат в Перник, аварирали водопроводи просмукват отпадна вода
Снимка: Община Перник
Три поръчки възлага по спешност на държавното предприятие „Монтажи“ ЕАД кметът на община Перник Станислав Владимиров.  

Общата стойност на заданията е 8,5 млн. лв., като поръчките са инженерингови – за проектиране, строителство и авторски надзор. Възлагат се с договаряне без предварително обявление.

Първата е за реконструкция на главен клон ІІ от водоснабдителната мрежа за 3 656 761 лв. с ДДС.

Втората е за реконструкция и и основен ремонт на градска пречиствателна станция за питейна вода (ГПСПВ) с пясъчни филтри на стойност 3 158 667 лв. с ДДС.

Третата е за авариен ремонт на ГПСПВ с АКХ (бързи) филтри и аварийна връзка между съществуващ утаител на станцията и разпределителна шахта на входа на ПСПВ – Перник. Стойността на поръчката е 1 714 958 лв. с ДДС.

ВиК Перник не мисли да обезщетява за лошото качество на водата

Нямам точна статистика, но със сигурност при това постоянно спиране на водата авариите са се увеличили драстично. Това заяви Борислав И...

Припомняме, че Перник е в бедствено положение от 23-ти декември. Първо срокът беше 7 дни. На 27-ми декември обаче Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствие го удължи с 30 дни.

Бедственото положение е заради критично малкия обем на водата в язовир Студена, който е основен водоизточник за цялостното водоснабдяване на град Перник и съседни населени места в общината.

Към настоящия момент обемът на водата в язовир Студена е в пъти по-малко от полезния му обем с тенденция към постоянно намаляване.

Режим на водоподаването е обявен на 18-ти ноември. На тази дата обемът на водата в язовира е едва 3 974 000 кубически метра.

„В резултат на въведения режим на водоподаване се проявяват постоянно много аварии по водопроводната мрежа, като от честото пускане и спиране на водата на много места тръбите се пукат, при което, освен че се регистрират много големи водозагуби, се създава и изключителна опасност за здравето на населението. В резултат на тези аварии на много места се получава засмукване във водопроводната мрежа на подпочвени замърсени води /най-често канализационни/, какъвто случаи вече са установени в кв. Проучване и кв. Църква. Този риск е потенциален и за останалите квартали и части в гр. Перник, което може да доведе до изключително влошаване на санитарно-хигиенните условия и поставяне в риск здравето на хората. Вече са регистрирани случаи на лица с инфекция от бактерия ешерихия коли. Също така в резултат на проявилите се аварии в някои квартали на Перник водоподаване не се може да осигури за по няколко дни“, се сочи в решенията на кмета за избор на спешната процедура.

Авария на водопровод оставя тотално без вода части от Перник и околни села

Авария на довеждащия водопровод от ПСПВ Перник с диаметър 1020 мм в кв. "Железни заводи" ще наруши водния режим в Перник, става ясно о...

Значително са увеличени авариите след въведения воден режим при Главен клон II от водоснабдителната мрежа в община Перник. Този клон се намира в района на „Стомана”, където дълги години се е осъществявало металургично производство, в резултат на което върху водоснабдителната мрежа влияе и процес на електрокорозията от натрупани примеси в почвата от дългогодишното металургично производство. Във водоснабдителната мрежа към Главен клон II съществува много сериозен потенциален риск при аварии да се смеси водата от водопроводната/водоснабдителната мрежа с отпадни/ канализационни води.Тези обстоятелства изискват много спешно да започне изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, за да се предотврати и възникване на опасност за здравето на хората, е обяснено още в решенията.

Поради критично малкия обем на язовир „Студена” водата, която в момента се черпи за водоснабдяване на населението, е значително по-замътнена в сравнение с водата при нормален воден обем в язовира. По тази причина тя не може да бъде пречиствана с необходимото качество.

Спешността за ремонт на пречиствателната станция произтича и от достигането до мъртвия обем на язовира. Според разчети за нивото на язовир Студена при настоящия водоприток се предполага достигане до мъртвия му обем още в периода: месец февруари – месец март т.г.

Качествата на водата в мъртвия обем са влошени по показател мътност FNU, близки до 30, поради което при достигане до мъртвия обем водата няма да може пречиствана и да се доставя на населението и при сега въведения режим на водоподаване. При спешно изпълнение на дейностите ще се осигури пречистване на вода 200-300 l/s.

Срокът за изпълнение е 120 дни, с което се планира възможност да продължи да се подава вода на населението при режим на водоподаване - всеки ден, за по няколко часа.

Actualno.com

Етикети:

  • Мюрето на ГЕРБ  ! 1 Мюрето на ГЕРБ ! преди 1 месец Профил на трол?
    Измамата на ГЕРБ действа ! За да се измъкне от батака ГЕРБ сложи на въдицата примамката ХАЗАРТ и балъците клъвнаха ! Така сега никой не говори за язовири, води, радиоктивни боклуци, внос, бали, горене в ел.централи ... Бурята отмина . Плебса е доволен !