X
 
 

Правителството закрива Фонда за лечение на деца

432 0
Правителството закрива Фонда за лечение на деца
Снимка: Румен Скрински/Actualno.com
Правителството прие постановление за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“. Документът е в съответствие с измененията в чл. 82 от Закона за здравето, съгласно които след 31 март изпълняваните от Фонда дейности преминават за администриране към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Чрез нормативните промени се осигурява плавен преход на изпълняваните от Фонда дейности към НЗОК, като същевременно се гарантират правата и достъпът до лечение на нуждаещите се пациенти. До 31 март Фондът ще продължи да осъществява в пълен обем дейността си, а след това всички неприключили процедури по заявления за подпомагане на деца, както и изпълнението на издадените от директора на Фонда заповеди за организационно и финансово подпомагане, ще бъдат изпълнени от НЗОК.

От МЗ уверяват, че няма да има забавяне на лечение на деца след закриването на Фонда

До 29 март т. г. Център „Фонд за лечение на деца“ приема по установения ред заявленията на всички родители, чиито деца се н...

Основната цел на промените е оптимизиране на процедурите за разглеждане на заявленията и ефективно разходване на обществените средства за подпомагане лечението на деца за дейности извън обхвата на здравното осигуряване, тъй като грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения и усилията за подобряване на здравните услуги следва да са насочени към осигуряване на по-добър достъп и навременно насочване към необходимия вид диагностика и лечение.

Средствата, необходими за прилагането на новата уредба, са предвидени в бюджета на НЗОК за 2019 г. и ще бъдат предвиждани в ежегодните бюджети на НЗОК като средства от трансфери от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

 

 

Шефът на НЗОК сведе проблема с болните деца до пренаталната диагностика

"В този вид болести основно трябва да се работи в пренатална диагностика, за да не се появяват. Тук проблемът е, че липсва пренатална д...

Actualno.com

Етикети: