Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Сметната палата чака отчетите от предизборните кампании

29 декември 2021, 07:20 часа • 2683 прочитания

Днес, 29 декември, е последният срок за партиите, коалициите и инициативните комитети, които трябва да подадат отчетите си за предизборните кампании отделно за всеки вид избори. За участващите в балотажа има още няколко дни – за тях крайният срок е 6 януари.

Всички участниците в изборите на 14 ноември 2021 г. – политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети, трябва да представят пред Сметната палата отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборните кампании.

За участниците в балотажа за избори за президент и вицепрезидент срокът за представяне на отчетите е 6 януари 2022 г.

Участниците трябва да подадат отчетите си поотделно за всеки от двата вида избори. Отчетът трябва да се изпрати от представляващия партията, коалицията или инициативния комитет на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка. Към отчета се прилагат декларациите за произход на дарените средства, както и на предоставените средства от кандидат или член на инициативен комитет, когато са в размер над една минимална работна заплата, напомнят от Сметната палата.

При нарушение на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.

Сметната палата ще публикува на интернет страницата си отчетите до 15 дни след изтичането на срока за представянето им.

Когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие в 6-месечен срок от изтичането на срока за представянето на отчетите.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Новините днес