Детска градина „Роза“ в Мездра отпразнува 50–годишен юбилей

802
Детска градина „Роза“ в Мездра отпразнува 50–годишен юбилей
Снимка: община Мездра
Детска градина „Роза“ в Мездра отпразнува 50–годишен юбилей.„50 години са достатъчно време да се изгради една институция с авторитет и осъзнати ценности, станала втори дом за почти 1500 деца, второ семейство за почти 100 човека персонал“, каза в словото си директорът Габриела Стойчева.

Детското заведение е наследник на първата детска градина в Мездра. "През него са преминали 50 випуска с деца, които вече са пораснали наши, успели хора в живота, 50 години на усмивки, детскa глъч, успехи на гордост и професионализъм, но както тогава, така и днес, и утре, целта на детското заведение е една – да се грижи за най-скъпото – детето", заяви пред гостите директор Стойчева.

Системата за прием в детски градини в Стара Загора ще бъде затворена за две седмици

Заради обновяване на електронната система за кандидатстване и прием в общинските детски градини ще бъде затворена от 7 до 21 декември, ...

Кметът на Общината Генади Събков връчи поздравителен адрес на директора. „Предполагам, че никой от присъстващите в тази зала не се замисля колко ви е трудно. Колко обич и енергия се изисква да обърнете внимание на всяко едно дете да го дарите с любов. Поклон и благодарност за усилията, които полагате за нашите деца и внуци“, каза в приветствието си кметът.

 За доброто настроение се погрижи Детско цирково шоу „Артанес” от София, а специална торта с 50 свещички бе най-голямата атракция за малките.

Днес в ДГ „Роза” се отглеждат и възпитават 88 деца, разпределени в четири възрастови групи, с един филиал в с. Моравица.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители