X
 
 

Избраха фирма да ремонтира центъра за бежанци в кв. Овча купел

1207
photo of Избраха фирма да ремонтира центъра за бежанци в кв. Овча купел
Снимка: streetviewbg.com
Фирма „Диел Трейд“ ЕООД, придобита през януари от 41-годишната Наталия Георгиева, ще трябва да ремонтира основно центъра за бежанци в квартал „Овча купел“.

Офертата й е била предпочетена от Държавната агенция за бежанците измежду седем предложения. Договорът с дружеството е на стойност 1 720 433 лв. с ДДС. Финансирането на обекта е осигурено от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и от бюджета на Държавната агенция за бежанците при МС.

Новият кмет на "Овча купел": Внимание за всеки проблем и към всеки човек

Местните избори безспорно промениха управленската картина в София. Цели 12 района в столицата вече имат районни кметове, които не са от...

Сградата, която подлежи на основен ремонт, се състои от три функционално свързани тела: 7- етажно, 4-етажно и едноетажно ниско тяло. Ползва се като общежитие за настаняване на чужди граждани, подали молба за международна закрила.

Целта на строително-ремонтните работи е да се подобрят условията за прием и адаптация на гражданите на трети страни в Регистрационно-приемателен център „Овча купел” в София.

Припомняме, че жителите на квартала през 2016 г. се вдигаха нееднократно на протест срещу същия бежански център. Искаха бежанците да бъдат махнати от там. Самите чужденци пък протестираха срещу лошите условия в лагера, недостатъчно храна и бавни процедури по издаване на документи за статут.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители