Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Паркинг с 310 места ще бъде изграден в район „Надежда“

23 май 2022, 16:40 часа • 2528 прочитания

Столичният общински съвет ще даде разрешение общинското дружество „Софийски имоти“ ЕАД да построи Многоетажен паркинг в район „Надежда“. Това е част от програмата на Столична община за изграждане на паркинги в кварталите. Застрояването ще е четириетажно, без сутерен. Автомобилното паркиране се предвижда да е изцяло надземно.

Подробности за работния проект – достъпът до многоетажния паркинг се осъществява от ул.“Анастас Лозанчев“. Непосредствено до входната зона са разработени 48 броя външни открити паркоместа. Автомобилните вход/изходи на сградата са от североизток, водещи към двулентови пътища с необходимата ширина. Планът осигурява оптимални комуникационно-транспортни условия, включително между отделните етажни нива. С оразмеряването и дефинирането на различните пространства е постигнат максимален капацитет на паркинга при спазване на нормативните изисквания. Осигурена е и добра комуникация за пешеходен достъп.

Всички фасади са отворени в съответствие с изискванията за отворен паркинг – изключение прави западната фасада с цел ограничаване на шума и изпълняването на санитарно хигиенните норми. Избраните фасадни елементи са съобразени с контекста на средата, в която е разположен обекта с цел постигане на добър обемно-пространствен ефект и качествен архитектурно-художествен образ. Покривната конструкция на сградата е плосък стоманобетонен покрив с вътрешно отводняване.

С предложеното проектно решение са осигурени 310 броя автомобилни паркоместа, включително 14 броя достъпни места за хора в неравностойно положение и 32 броя паркоместа с възможност за зареждане на електрически превозни средства на застроена площ от близо 2000 кв.м. Предвидено е и озеленяване на над 2300 кв. м.

Идеята за изграждане на паркинги в кварталите е на председателя на градския парламент Георги Георгиев – още през 2020 заедно с колеги общински съветници разработиха и предложиха програма за строителство, която предвижда и публично-частно партньорство. Амбицията на Георгиев е до края на мандата да има построени поне три удобни и съвременни съоръжения, които да решат проблемите на гражданите и да облагородят средата на живот.

 

Търси се инвеститор за нов етажен паркинг в столицата - четете ТУК. 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Новините днес